Van de softwareservice

In het begin van vorig jaar hebben we de afhandeling van bestellingen voor clubsoftware en software-overzichtslijsten veranderd. Het vereenvoudigen van de financiele administratie was hiervoor de reden.

Wat wij ons toen niet gerealiseerd hebben is dat daardoor de looptijd van de bestellingen drastisch zou toenemen. Naar aanleiding van - zeer terechte - klachten over de lange periode tussen bestelling en ontvangst van het bestelde hebben wij ons nog eens gebogen over de tot nu toe gevolgde methode.

De bestellingen (via giro 28.26.256 t.n.v. Big Ben Club SoftwareService te Arnhem) worden vanaf nu rechtstreeks naar de softwareservice gestuurd, terwijl de administratieve afhandeling achteraf plaats zal vinden. Dit houdt in dat vanaf ontvangst van de giro-overschrijving na ca. 1 week de bestelling de deur uitgaat. De softwareservice hoopt hiermee de dienstverlening aan de leden verbeterd te hebben.

Charles Deckers, softwareservice