Werkgroep Genealogie

Landelijke dag van de afdeling Computerkunde van de NGV.

De opkomst was wat minder dan voorgaande jaren: ruim 250 personen. Dat kan niet aan het programma hebben gelegen want dat zag er weer puik uit. Nee, er werden die dag ook nog wat regionale bijeenkomsten gehouden en daarnaast ook nog een algemene ledenvergadering van de HCC Genealogie GG in Nieuwegein, waar het werkgroepbestuur helaas niet bij aanwezig kon zijn. Maar er is nog wat: veel personen vinden de kosten verbonden aan de LD toch wel wat hoog (f. 35,-) en dat komt omdat de Reehorst in Ede eist dat iedere inschrijver ook aan de lunch deelneemt. Tel daarbij de reiskosten en je komt dan toch al gauw op een bedrag van f. 100,- voor zo'n dagje. En er worden vele van die dagjes gehouden! Het bestuur heeft toegezegd naar een andere lokatie te gaan uitzien om daarmee de kosten voor de leden te drukken.

De lezingen.

Wat wij helaas nog een beetje missen tijdens onze eigen Acorn Show zijn lezingen over bepaalde onderwerpen. Dat doet de afdeling Computerkunde wel en zo zagen we een voortreffelijk presentatie van de ORD, de Onderzoek- en Ruildienst. Binnen deze dienst is een programma ontwikkeld "om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen" zodat je niet opnieuw de archieven behoeft in te duiken als een ander dat ook al voor die tak die jij zoekt heeft gedaan. Je geeft de naam van de familie waarin je onderzoek doet aan de dienst op en er verschijnt - als het goed is - een rijtje namen en adressen van mensen die deze naam/ familie ook onderzocht hebben. Zo kun je een contact leggen en dat kan een hoop tijd besparen. De ORD is overigens op vrijwel elke regionale genealogische bijeenkomst met de computer aanwezig. Verder heeft de ORD een programma GD/Verwijs ontwikkeld, waarmee archieven - tot de kleinste gehuchten aan toe (want die zijn altijd ergens anders onder gebracht) - zijn op te sporen. Het is een zeer nuttig programma dat van dag tot dag wordt bijgehouden. Dat kun je overigens ook zelf doen via een aparte "ingang" want aan de inhoud zelf kun je niet komen. Hierdoor behoef je niet elke keer een nieuwe schijf te kopen.

Na de - overigens voortreffelijke - lunch kwam een vertegenwoordiger van de VVF, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vertellen hoe de genealogische aanpak bij onze zuiderburen is geregeld. Anders dus. De vereniging beschikt over zo'n 5 miljoen records in diverse bestanden, omvattende diverse Burgerlijke Stand-data, kerkregisters en -bestanden, poorterboeken etc. Er zijn vijf plaatsen waar de computers kunnen worden geraadpleegd. Voor Nederlanders bleek Merksem de beste plaats. Alvorens men van die Vlaamse faciliteiten gebruik kunt maken moet men wel abonnee worden van "Genealogie en Com-puter". Dat kost f. 27,50, maar dan gaat er wel een wereld open. Belangrijk voor diegenen die families zoeken in de Zuidelijke Nederlanden.

De laatste lezing die wij bijwoonden was "Genealogie en Internet".

Een jonge informatica-studente van de Universiteit Twente - Yvette Hoitink

(E-mail: hoitink@cs-utwente.nl) - kwam het, voor het merendeel grijze, gezelschap warm maken voor Internet. En dat is haar gelukt ook. Met heel veel enthousiasme vertelde zij niet alleen van haar ervaringen op Internet maar leerde zij de zaal ook de beginselen van Internet in de praktijk. Als klap op de vuurpijl had de "arme" (eigen woorden) doch zakelijk ingestelde (mijn woorden) studente een keurig boekje gemaakt waarin men alles nog eens kon nalezen. Voor vijf gulden was je de gelukkige eigenaar. Het boekje vloog weg!

De gegevens/adressen uit haar lezing zal ik verderop aangeven.

De programmatuur.

Van GD/90 was de nieuwe, verbeterde versie 1.51 te koop. En niet tegen de hoge prijs van

f. 60,- (voor leden) zoals men ons tijdens de Brabant Dag had wijsgemaakt, doch gewoon voor de update-prijs van f. 10,-. Het programma heeft een verbeterde invoer en er zijn wat missers van de versie 1.50 goedgemaakt. Maar met de editor blijft het nog steeds hannessen.

Als je op een regel een nieuw woord wilt toevoegen valt het laatste woord eraf. Slordig. Men adviseerde maar niet te lange zinnen te maken en beloofde in de versie 1.60 daar wat aan te hebben gedaan.

Van HazaData verscheen wel een nieuwe versie 7.62, waarvan een beta-versie aan alle deelnemers bij het betreden van het gebouw werd aangeboden. Ik heb geprobeerd het programma op de HD van de club-A5000 van de regio Den Haag te installeren, maar dat is (nog) niet gelukt. Ik denk dat de PC-kaart van de RiscPC een betere kans maakt. Wanneer iemand nog een copie van deze versie wil hebben moet hij/ zij mij maar een seintje geven of op een bijeenkomst van de regio Den Haag komen.

Jan Mulderij, met Dinant Scholten de schrijvers van ProGen, vertelde nog geen opvolger van versie 2.3b te zullen uitbrengen. Er worden wat vragen en probleempjes van de gebruikers geïnventariseerd en als dat weer een flinke buit is wil men deze wel weer in een nieuwe versie verwerken. Overigens werd het genealogische programma ProGen in het maandblad PCKoop als beste gekwalificeerd en daar zijn die jongens best trots op. GD/90 kwam als "zeer goed" op de tweede plaats.

Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke stands van verenigingen en andere programmamakers maar die hadden niet iets bijzonders dat het vermelden waard was.

Auteursrechten.

Voor de *Asterisk ook wel belangrijk is het punt van de auteursrechten. In de wandelgangen van de landelijke dag werd er al over gesproken en in de jongste uitgave van het verenigingsblad GensData besteedde men er zelfs een artikel aan: "Even scannen? en het auteursrecht". Men is bij de NGV bezig om alle verschenen jaargangen van het maadblad "Gens Nostra" (50) op CDROM te zetten. Men heeft juridisch advies ingewonnen en nu blijkt dat het auteursrecht dermate ruim is, dat het belemmeringen opwerpt en de NGV haar eigen maandblad niet eens op CDROM of een andere informatiedrager zou kunnen uitbrengen. Het auteursrecht van de artikelen ligt namelijk niet bij het blad doch bij de auteurs. Men gaat de zaak nog verder uitwerken, maar men stelt wel dat men in het algemeen uitermate voorzichtig moet zijn met het overbrengen van artikelen e.d. op andere informatiedragers. Men zal met betrokkenen eerst een regeling moeten treffen om te voorkomen dat men later financieel kan worden aangesproken op schending van het auteursrecht. Goed om hier eens aan te denken wanneer artikelen in de *Asterisk worden opgenomen die zijn overgenomen uit andere (Engelse) bladen. Even een E-mailtje om toestemming lijkt mij wel het minste. Maar goed, dit is een zaak voor HB, redacteur en auteurs.

Internet-adressen.

Ik heb de vorige maand wat Internet-adressen opgesomd. Yvette Hoitink gaf in haar lezing nog een aantal adressen van genealogische newsgroups. De meeste hebben de vorm: soc.genealogy.nogwat en zij noemde de belangrijksten:

soc.genealogy.benelux

Genealogie in de benelux

soc.genealogy.surnames

Op zoek naar families met een bepaalde achternaam

soc.genealogy.marketplace Vraag en aanbod, bijvoorbeeld voor ruil van onderzoek

soc.genealogy.computers Computergenealogie met discussies over software etc. soc.genealogy.medieval

Genealogie in de Middeleeuwen.

De voertaal in de newsgroups is Engels, met uitzondering van soc.genealogy.benelux waar men nog wel eens een Nederlands berichtje tegenkomt.

WGA-BBS-en. Nederland:

Aadorp: De Korenmolen BBS, tel. (0546) 85 24 83
Alblasserdam: Walburcht Castle CBCS, tel. (078) 612 96 70
Alkmaar: GensData NH BBS NGV, tel. (072) 564 35 33
Amsterdam: NGV Amsterdam "De Zon", tel. (020) 645 81 11
Breda: Missing Link, tel. (076) 587 47 70
De Knipe: Moai FryslÂn BBS, tel. (0513) 620770
Delft: HCC Delft, tel. (015_ 262 45 90
Groningen: Gas-World world, tel. (050) 534 13 08
Rotterdam: Gemini BBS, tel. (010) 465 79 93
Son: Gens Data BBS NGV, tel. (0499) 47 76 12
IJsselstein: BBS-IJsselstein, tel. (030) 687 09 08
België: G&C-VVF Roots: tel. 0032 32268648
BBS-Brabant VVF-G&C: tel. 0032 16232296
Duitsland: Como-Genealogie Box: tel. 0049 6151424941
Luxemburg: NoName Box: tel. 00352 595243

Agenda.

30 januari: Bijeenkomst van de Werkgroep Genealogie in Reinvoorde, Rijswijk.
Onderwerp: ProGen vragenuurtje en Archiefonderzoek (n.a.v. de cursus die voorzitter Gerard Battes heeft gevolgd. 20.00 uur.
22 februari: HCC Genealogie Gebruikersgroep, De Baten, Nieuwegein. Gebruikersdag en ledenvergadering. 10.00 uur
20 maart: Bijeenkomst van de werkgroep Genealogie in Reinvoorde, Rijswijk. 20.00 uur.
29 maart: Algemene Ledenvergadering ProGen gebruikersgroep, De Faam, Hoogland. 14.00 uur
19 april: Bijeenkomst van de ProGen Gebruikersgroep in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. 13.00 uur
30 mei: Acorn Show in Hotel Mercure in Nieuwegein. 10.00 uur. De Werkgroep genealogie zal daar met een stand aanwezig zijn.

Er worden de komende tijd tal van Algemene Ledenvergaderingen in de diverse NGV-afdelingen en gebruikersgroepen gehouden die ik hier niet allemaal ga opsommen. Mocht U daarover inlichtingen willen dan kunt U mij altijd bellen.

Tot ziens op een van onze bijeenkomsten.

Ben van den Aardweg, secretaris