Een mening van
Herman Corijn

HCC?
Er wordt mij wel eens gevraagd, hoe denk jij over de HCC ? Met name over een zogenaamde Acorn gebruikers groep. Nu sta ik en andere leden van het hoofdbestuur hier niet negatief tegenover. Maar wat worden we er wijzer van?

- De HCC is groot zeggen ze dan, krijgen we veel meer bekendheid. - Komen we ook in <Computer!Totaal> het blad van de HCC leden.

Dit lijkt natuurlijk allemaal leuk, maar wat komt er van terecht! Ik denk dat de Big Ben Club zo gek nog niet is, en dat een goede samenwerking met de HCC voorlopig het beste is. We hebben al goede contacten met o.a. Ton Goossens van de afdeling Den Haag, en daardoor ook kunnen deelnemen op de HCC Dagen. Nog even dit, mijn oog viel toevallig op een stukje in het HCC blad van januari 1997:

We beseffen dat we binnen de HCC een kleine Apple in de MS-DOS-en Windows-woestijn zijn, maar betreuren het dat C!T zo weinig aandacht besteedt aan andere computersystemen, waaronder Apple. De door ons aangeleverde kopij wordt gewoon niet geplaatst. Door die alles overheersende aandacht voor MS-DOS en Windows hebben we in 1995 ook niet deelgenomen aan de HCC Dagen.

Het ledenaantal van de AGGN is van 968 in 1994 gedaald tot 834 in 1995. Een gedeelte van het verslag van de secretaris van de HCC Apple gg, overgenomen uit C!T. nr 1 1997 blz 208 gele pagina's.

Ik bedoel maar...