Scannen in een notedop
uitgeprobeerd door Frans Gasthuis

Een slecht begin is ... extra werk. Al weer 'heel' lang geleden (mei/juni 1995) schreef ik twee artikeltjes over rasters, pixels, dots e.d. Wat betreft het scannen van beeldmateriaal stelde ik daarbij, dat het geen zin heeft om een foto, die op ware grootte moet worden afgedrukt, op 600 dpi te scannen.

Wanneer de afdruk niet meer betreft dan een eenvoudige 'print' via inktjet of laserprinter is 150 dpi ruim voldoende omdat de printer toch niet in staat is om de resterende 'dots' te printen. Een hints & tips artikel in het november-nummer van 'Archive' bracht mij ertoe om op dit onderwerp nog even terug te komen.

Met een scan van 150 dpi bedoelde ik (uiteraard) de scan van een 'volwaardig' origineel, zoals dat bij een foto het geval is. Helaas zijn dergelijke originelen niet altijd beschikbaar en moet je het maar zien te doen met een 'drukwerk' als origineel. In het archive-artikel beschrijft Malcolm Knight bij het scannen van zo'n drukwerk-origineel een 'truly amazing improvement' met behulp van (David Pilling's) ImageMaster.Dit gaat als volgt:

a. Scan op de hoogst beschikbare resolutie (bij een flatbed-scanner vaak 600 dpi). De vierkleuren-druk bestaat uit 'rozetten'. Deze zijn met het blote oog nauwelijks te zien maar worden door de scanner wel duidelijk waargenomen waardoor een moiré patroon ontstaat. En juist dit patroon willen/ moeten we verwijderen.

b. In het Iconbarmenu van ImageMaster kiezen we: Choices ... General. Hier kan een Alias filter type gekozen worden. Helaas geeft de handleiding van David Pilling weinig inzicht in het te kiezen filter maar voor 'ons' doel kiezen we het filter: Lanczos. (Wie hier meer over weet te vertellen kan daar vast en zeker wel iets over in de Asterisk schrijven !?)

Klik daarna op OK en eventueel op Save. c. De volgende stap bestaat uit het activeren van het ingestelde 'Lanczos filter' bij de aktie vanuit het MainMenu: ImageMaster ... Edit ... Scale ... Resample. In de rechter kolom staan dan de dpi-waarden (600/600) voor x en y.

In de linker kolom moeten de nieuwe waarden worden aangegeven. Welke dat moeten zijn is volgens Malcolm een kwestie van experimenteren maar ik vermoed dat het te maken heeft met het drukwerk-raster. In het onderstaande voorbeeld heb ik de waarden ingesteld op 150 dpi bij een drukwerk-origineel met raster 60. Op mijn beeldscherm is het resultaat werkelijk verbluffend; hopelijk is dat terug te vinden in de Asterisk-druk.