Hints & Tips
vergaard door Frans Gasthuis en Kees Grinwis

Pas op met handige utilities!
Het programma !MoveWind van Andrew Brooks & Nick Smith geeft de mogelijkheid om een 'window' te verplaatsen zonder dat je met de muis de 'title-bar' kunt bereiken omdat die verscholen gaat achter een ander 'window'.

Door Ctrl+Shift in te drukken kun je middels dit programmaatje de muis echter op een willekeurige plaats in het venster plaatsen en alsnog naar de voorgrond brengen c.q. verslepen.

Dit werkt zeer handig ... behalve wanneer je Publisher geladen hebt. In Publisher wordt de combinatie Ctrl+Shift+Muis namelijk gebruikt om het vergrootglas te activeren en dat werkt dan niet. Om deze utility toch te kunnen gebruiken kun je, middels het bijgeleverde 'MkModule', een nieuwe module aanmaken. In MkModule staat in regel 320 ctrl_keys%=1 (REM internal key number for either ctrl key). Door hier regel 320 te wijzigen in: ctrl_keys%=96 wordt i.p.v. de Ctrl-toets de Tab-toets geactiveerd. De nieuwe MoveWindow-mo-dule werkt nu met behulp van de toetsen Shift+Tab+Muis; een combinatie die ik (nog) niet in een ander programma ben tegengekomen.

Ondertussen ben ik van !Publisher overgestapt naar !OvationPro maar daar zat toch een vreemde bug in ... dacht ik. Door de combinatie Ctrl + Shift + . kon je volgens de handleiding door de 'range' font-sizes springen: 12 pt, 14 pt, 18 pt enz. Dat lukte echter maar één enkel sprongetje en dan liep het hele programma vast. Wat bleek echter:

In de Utility 'SmartQuotes' kun je zgn. diphthongs samenstellen (zie ook asterisk maart '96) en daarin had ik een diphthong samengesteld die bestond uit het twee keer achter elkaar gebruiken van de '> toets'; oftewel 'Shift + .' Dat moest dus wel misgaan in de reeds genoemde combinatie: 'Ctrl + Shift + .' De oplossing is eenvoudig: In SmartQuotes deze diphthong niet meer gebruiken, of nog simpeler: SmartQuotes helemaal verwijderen omdat de belangrijkste functie van deze utility door een 'applet' binnen Ovation Pro wordt overgenomen.

Frans Gasthuis

Deze tip is voor RiscOS 3.5 en hoger.
Het is bij verschillende programma's mogelijk om deze gewoon in het Nederlands te gebruiken. De meeste programma's selecteren deze mappen automatisch, dit wordt gedaan aan de hand van het geconfigureerde land, als deze op Netherlands staat dan kiest het programma ook de Nederlandse teksten (indien aanwezig). Dit is heel gemakkelijk in te stellen door op de commando-regel het volgende in te voeren: "Configure Country Netherlands", het nieuwe land wordt actief na een reset. Tussentijds veranderen van land kan ook, dit wordt gedaan m.b.v. het commando: "Country Netherlands", deze wijziging wordt echter niet onthouden na een reset. Programma's (zoals !Killer, waar al Nederlandse messages aanwezig zijn), zullen hierna automatisch Nederlandse teksten weergeven.

N.B. De manier waarop applicaties de Vensterdefinities en berichten opslaan is verschillend.

Dubbel starten van programma's
Bij het gebruik van fontselecteer-programma's is het handig om deze alleen te starten en te gebruiken als ze ook daadwerkelijk nodig zijn, bijvoorbeeld bij gebruik van een tekstverwerker of een tekenpakket. Onlangs vroeg iemand aan mij hoe dat dan zou moeten, hierbij voor alle andere BigBen-leden de oplossing.

In het !Run-bestand van de tekstverwerker hoeft slechts 1 regeltje worden toegevoegd, doe dit bij voorkeur vóór de regel(s) met de opdracht(en) 'WimpSlot' (en eventueel 'Run').

Deze regel is: "Filer_Run <applicatie>", waarbij voor applicatie de naam en het pad ingevuld wordt van het extra te starten programma.

Bijvoorbeeld:
Als !Publisher gestart wordt, dan moet ook !FontSlct (Paul Sprangers, zie eerdere Asterisken) gestart worden, !FontSlct staat in de hoofdmap van harde schijf 4. Zoek dan bijna onderaan naar de regels met WimpSlot en Run, en voeg dan boven de regel met WimpSlot een regel toe, waarin deze opdracht staat: "Filer_Run ADFS::4.$.!FontSlct"

Kees Grinwis