Electron aan PC
met het geduld van Roland Leurs

Zoals jullie wellicht gelezen hebben ben ik bezig met het koppelen van een Electron met een PC. Het hoofddoel van deze koppeling is om de Electron te voorzien van een Disk Filing System waarbij de diskdrives van de PC als Electron drives gebruikt worden.

De koppeling bestaat uit een "seriële" verbinding tussen twee printerpoorten. Voor wat betreft de trans-missie-snelheid valt hier goed mee te werken, alleen vóórdat beide systemen synchroon lopen zijn meestal wat drukken nodig op de resettoetsen van beide systemen. Mocht er communicatie op gang komen dan kan deze overigens nòg fout zijn. Alle verzonden karakters komen dan vreselijk verkeerd aan.

Maar als er eenmaal een goede verbinding tot stand is gekomen dan blijft deze goed werken. En de snelheid valt wel mee omdat de meeste files toch maar zo'n 10 - 20k groot zijn. Al met al is deze communicatie prima voor test doeleinden, maar niet voor later gebruik door een groter publiek met wellicht wat minder geduld.

Aan jullie nu de vraag: wie komt met een goed ontwerp op de proppen om deze communicatie goed te laten verlopen. Hierbij denk ik aan een 6522 of 6821 aan Electron zijde en nog steeds gebruik makend van de printerpoort aan PC zijde. Dit kan ik ook zelf nog wel bedenken, maar als ik toch een print moet maken (die bij voorkeur in een Plus1 slot past) wil ik daar meteen de eprom op plaatsen met de software. Deze eprom moet m.b.v. jumpertjes een rom-nummer toegewezen kunnen krijgen.

Tevens is er vraag naar een print aan Electron zijde die direct op de uitbreidingsconnector komt; dus voor Electron ZONDER Plus-1. De software schiet al aardig op. De meeste filing system calls (OSFILE, OSARGS, OSFIND etc) heb ik al geschreven.

Tijdens het testen komen echter steeds weer "stomme" fouten naar voren. Het is voor mezelf goed te merken dat ik lange tijd geprogrammeerd heb op Intel processoren, sommige adresseringen worden door de 6502 anders uitgevoerd dan ik bedoeld heb. Maar goed, het is al mogelijk om met OSFILE (&FFDD) een file weg te schrijven naar pc-disk en om executie en laad adres van deze file te wijzigen. Dit is al getest! Maar ik heb nog een lange weg te gaan...

Laat het svp even weten of je behoefte hebt aan dit pakket. Ook zijn mensen die mee willen werken aan de ontwikkeling van de software nog steeds van harte welkom om mee te werken!

Met vriendelijke groeten,
Roland Leurs
The Atomic Development Studio
Aconet (77:8500/504.32)