Kletspraat
van de immer onbekende hand van Bad BatmanZo omstreeks de Kerstdagen en de tijd dat het Oude jaar in het Nieuwe verglijdt is het wat rustiger in het Acobos. Ieder Bosbeest gaat zich wat meer in zijn eigen kringetje bewegen, precies als echte Mensen. Wat dat betreft verschillen zij niet zoveel van ons. Nu ligt deze tijd weliswaar reeds ver achter ons wanneer u deze tekst onder ogen krijgt, maar op het moment van schrijven zit Batman er nog midden in.

Reden om het Bos eens door te struinen om daar de Kerstgedachte uitgebreid te peilen.

Wij treffen er Marsupilami aan, die zojuist een sussend bericht aan de Roze Panter heeft gestuurd. Pennie trok van leer tegen... jawel, tegen Bad Batman. Het Bos lijkt te bezwijken onder de berichten tegen en de bedreigingen aan de 'Badbat', zoals Batman in het Bos door het leven moet gaan. De bedoeling van deze column is om niet-Kletsers een indruk te geven van hoe het er aan toe gaat in de area 'Klets', het Acobos. Weinig kon Batman bevroeden dat de stukjes in onze Asterisk zoveel stof deden opwaaien, dat het merendeel der conversaties over (lees hier liever: 'tegen') Batman gaan. Nu zal dat waarschijnlijk in de toekomst een heel groot deel minder gaan worden, zodat dan vanzelf andere onderwerpen aan bod komen. Maar vooralsnog kan en mag Batman U de - vaak emotionele - reakties van de

niet onthouden!

[ Batman pleegt (met tegenzin, edoch onvermijdelijk) Censuur ]

Hier volgde eigenlijk een 'quoot' van een der berichten van De Roze Panter aan Pennie de Penguin, maar omdat deze quoot wat moeilijk te vatten is zonder wat meer interne en gevoelige zaken te kennen, heeft Batman besloten de quoot ietwat onherkenbaar te maken. De oorspronkelijke

ervan is echter niet gewijzigd.

Eerlijk gezegd trof De Roze Panter in het geheel geen blaam. Eerder was op Aconet een (onverkwikkelijke) situatie ontstaan, waarop nogal stevig en zelfs radicaal werd gereageerd. Een nogal ongebruikelijke situatie, daar het Aconet over het algemeen een wolk van vriendschap en behulpzaamheid over zich heen heeft liggen. En toen was daar plotseling een gebeurtenis - waarop ik verder niet wil ingaan, omdat dit niets met Klets te maken heeft - waarbij vuur werd gespuwd.

In Batman's ogen heeft De Roze Panter dit gebeuren als parodie willen kopiëren in het Acobos. Het werd echter niet als 'parodie' herkend door de Bosbeesten, en al helemaal niet door Pennie de Penguin, die het lijdend voorwerp in deze clowneske situatie was.

Zelfs Marsupilami, over het algemeen toch meer de situaties doorziend, schijnt het kolderieke ervan niet te hebben geproefd. Waarmee toch bewezen is dat niet *alles* kan en mag in het Bos! De Roze Panter moet wel teleurgesteld zijn. Dat uitgerekend Batman hem wel begrijpt. En het Bos niet.

Arme Panter.....
U ziet dus wel dat ook in het Acobos de Kestgedachte in ruime mate aanwezig is. Zondaars dienen een 'kans tot beteren' te krijgen. Tenminste: volgens Mars. Wat zien we nog meer als tijd-specifieke berichten, vol van 'Kerstgedachten' in het Bos?

Een bericht van (alweer!) Marsupilami, ditmaal aan De Bosskabouter. De Bosskabouter overigens, die als enige verkozen heeft een Acobouter te zijn boven een Acobeest, waar hem toch absoluut meerdere malen een Acobeesten-naam werd aangeboden. Wij zien hier een Marsupilami, die deze maal een Marsu-kant laat

die weinigen bij hem vermoed hadden.....

Proefde U ook de ultieme zinderende spanning? Die waanzinnige drang tot 'grammaticaal verpletteren'? Dan blijkt de Marsupilami toch tot gevaarlijke dingen in staat te zijn.
Of zou hij het niet kunnen zetten, dat een ander dan hij *ook* eens geroemd wordt in deze column? Dat begint er toch aardig op te lijken.
Of zou het een slimme zet zijn om hiermee het Acobos te overtuigen van het feit dat *hij* niet 'ik' is, dan toch wel niets met Batman te maken heeft? Want bedenk wel, beste lezers, dat Batman immer nog gecamoufleerd door het Bos wandelt! En dat de Bosbeesten elkaar nu argwanend bezien, als vermoeden zij achter ieder de snoodaard Batman...        Want

Batman schijnt inderdaad nogal wat beroering (helaas nog geen ontroering) te hebben voortgebracht daar tussen die schimmige stammen. Het is waarlijk jammer dat bijna gesproken kan worden van een argwanende en wantrouwende sfeer in het Bos. Jammer vooral, omdat dit geenszins de bedoeling is geweest van deze column. Maar wellicht 'lijkt' het alleen maar wantrouwen en argwaan. Misschien hoort het bij het spannende spelletje 'Batman ontmaskeren'.
Waarschijnlijk genieten alle Bosbeesten stiekem toch van weer 'ns een beetje actie in het Woud, en zijn die dreigende kreten slechts komedie. Wie weet? Het wordt er hierdoor niet gemakkelijker op een 'Kletspraat' te schrijven waar de naam 'Batman' nu eens *niet* in voorkomt. Of toch wel?     

U zult als trouwe lezer van 'Kletspraat' ongetwijfeld op een later tijdstip ervaren *wat* precies Knabbel te melden had via Pennie aan de Bosbeesten. En vooral zult U dan ontdekken wat precies 'onder ombargo ontvangen' betekent! Op dit moment kan Bad Batman zich daar nog geen voorstelling van maken, maar Pennie zal dit beslist wel verduidelijken. Inmiddels schijnen er ook mensen te zijn, die zich gaan uitgeven voor Batman getuige deze berichtjes, ook verschenen op de Area 'Klets'. Dat maakt de zaken natuurlijk direct weer een beetje ingewikkelder.
Waar moet dat heen wanneer IEDEREEN zich als Batman voordoet? Eerst een briefje aan

op 'Klets':

Blijkbaar heeft 'Jan Vermeer' ingelogd op Dune BBS en zich uitgegeven voor Bad Batman. Dat wordt interessant! Zou het dan toch waar zijn? Schuilt er een onoverkomelijke wijsheid achter het gezegde 'De bedrieger bedrogen'?
Maar nee, Batman is geen bedrieger. En kan dus niet *daarom* bedrogen worden. Maar het voorval, door Kees hierboven gemeld, is *wel* gebeurd! Want *ook* op 'Klets'

( 1 dag eerder gepost):

Toch een wat simpel figuur deze 'Jan Vermeer'. Schijnt nog steeds niet te beseffen dat het 'Bad Batman' is die 'stof tot schrijn' (!?) levert in het Bos - of dan toch tenminste 'Batman' - maar *zeker niet* 'Badman'. En dat terwijl het voorbeeld ervan boven op zijn scherm moet hebben gestaan. Bij het 'Onderwerp: Re: Wie (wat) is Bad Batman en waarom niet?'.

Brandende vraag: Wie, oh wie, logde op zaterdag 21 december in bij Dune BBS, om deze (inderdaad van waarheid uit zijn voegen barstende) woorden achter te laten in de Area 'Klets', onder Batman's handtekening?
Ach, Batman zit er niet zo mee. Kan er zelfs wel om glimlachen.... Maar wedden dat het Bos er weer van uit z'n bol van gaat? Ze hebben daar nu *weer* voer voor minstens een maand 'kletzen'!

Tot volgende keer (?)
(nog *steeds* incognito)
Bad Batman