M is C een column van MC

Vorige maand had ik het over de ontwikkelingsverwachtingen van onze Acorn; mijn verwachtingen, wel te verstaan. Over die verwachtingen zou ik graag verder filosoferen, als u 't goed vindt.

Wie z'n oor wel eens te luisteren legt "in de wandelgangen" zal wel hebben vernomen dat met name PC mensen denken dat de NC het niet zal winnen van de bestaande DOS systemen. Men verwijst dan naar met name OS/2 van IBM. Nemen we een applicatie, beginnend met versie 0.03. Wordt binnen het jaar gevolgd door versie 0.05 en daarna zo elk jaar met een nieuwe versie tot we op een bepaald moment versie 7.0 hebben.

De versie 0.03 kostte rond 1000 piekies en na versie 1.0 moest je 100 gulden bij dokken. Stel dat zijn 13 versies maal fl 100.- = fl 1300.- plus fl 1000.- aanschaf is totaal fl 2300.-! Als de applicatie uit 3 delen bestaat, geven we zo'n 7-duzend uit. Dat is zeker voor een kleine ondernemer te veel.

Onzin, vindt u?, komt toch voor: een niet te noemen tekstverwerker begon zelfs met rondweg 2 duzend aanschaf prijs. Dus.... Hoe NC-applets het kosten probleem zullen aanpakken weet niemand maar het zou me niet verbazen als je voor een 'gebruikstijd' moet betalen. Toch kan ik me niet voorstellen dat je daar in 7½ (13 vs x ½ plus 1) jaar zevenduzend aan neerlegt.

Immers is dat 933 per jaar ofwel 18 gulden per week. Staat wel tegenover dat je automatisch meegroeit: zoiets oorspronkelijks als Wordstar is dan niet meer te gebruiken!! Maar vergeten de nieuwe versie aan te schaffen, is ook niet meer bij. De gebruiker heeft ook geen probleem meer inzake aanschafkosten van media (floppy, HD, removable, CD, etc).

Opslag en kosten daarover -een flink probleem voor een klein kantoor- zijn er niet meer aan de orde. Ik dacht dat NC in eerste instantie werd gepropageerd voor de particuliere gebruiker maar ik meen dat het juist het bedrijfsleven zal zijn dat er van gebruik zal gaan maken. En.... juist ja, dat is de grote gebruiker (en levensader) van de DOS.

De particulier? ach, die vernieuwt niet steeds, heeft dus ook niet die hoge kosten en dus zie ik die ook niet zo gauw overstappen. Vooral doordat die te maken krijgt met een grotere telefoonrekening die hij niet kan 'verhalen'. Einde van BG en z'n MicroSoft? Vooralsnog vindt hij 't niet interessant maar bij- en meedraaien voor het NC project kan en zal hij wel doen.

Daar is 'ie een te goede ondernemer voor. Einde voor de PC zoals we haar nu kennen? Denkelijk wel ja, want die heeft er een grote prijs-concurent aan. En voor onze machines (en die van Apple)? Geloof ik niet: die zijn immers geschikt voor heel speciale jobs. Mits er maar NC-kaarten komen. Over dit onderwerp heb ik nu genoeg geschreven, volgende keer een ander item.

groetend, Max van Loon