Monitor file voor Iiyama.
uitgeknobbeld door Ed van der Meulen

Standaard start een nieuwe Risc PC op met een AKF60 monitor file. Nu weet ik niet hoe alle modes op de aangegeven monitor er uit zien, maar op mijn Iiyama zien de oude modes er deprimerend gecomprimeerd uit. Net een bovenaanzicht van een Mona cirkant beker of zo je wilt het zijaanzicht van een poef.

In het door Acorn verstrekte !MakeModes zijn een aantal files te vinden, zowel algemene als per monitorfabrikant. Deze lijken allemaal zo gruwelijk veel op elkaar, dat je daar niet veel mee opschiet. Dus aan de slag met het programma zelf met het volgende resultaat.

Alle oude modes, behalve 16, 17, 23 en 24 zijn nu in desktop op nummer oproepbaar voor zover in desktop toegestaan. De genoemde uitzonderingen worden automatisch omgeschakeld naar modes 25, 27 of 28 al naar het kleurenpalet. Mode 16, geliefd om de lange regel van 132 letters, kan nu goed worden vervangen door 1024x768 met een regellengte van 128 letters.

De modes zijn zoveel mogelijk voor een nominale instelling afgesteld. De presetmodes zijn gehandhaafd met de in de handleiding vermelde line- en framerates. Naast de 6 te resetten presets zijn er nog 19 zelf te gebruiken, maar niet te resetten. Hoe deze monitor sets zijn georganiseerd, is mij niet duidelijk. Op de meest onverwachte momenten is na bijstellen een andere mode plotseling ontregeld. Daarom heb ik sommige modes op een andere frekwentie gezet.

Motto: gewoon doorgaan met bijregelen tot alles goed staat. Vermoedelijk is het nuttig om bij de laagste resoluties te beginnen. Lagere frequenties zijn alleen interessant, indien daardoor een hogere kleurenmode kan worden gebruikt. Als de kleurenmodes hetzelfde zijn, geeft de computer alleen de hoogste frequentie door. Laverend tussen het maximum van 1Mb VRAM en de minimale line-rate van 27000 kHz kan ik nu de volgende schermen gebruiken:

max. resolutie: kleuren: frekwentie:
480 x 352 16M 70
800 x 600 32k 60
1024 x 768 256 70
1600 x 1200 16 60

Met 1 Mb VRAM kun je dus nog aardig uit de voeten. Wat men bedoelt met letterboxmodes snap ik gelukkig niet. Altijd gedacht, dat dit bij mode 7 voorkwam. Daar kun je elke letter in een eigen kleur zetten, onafhankelijk van de rest van het scherm.

Dat is zelfs nu met de Risc PC nog mogelijk, maar dan wel in BASIC. Mode 12 of 15 heb ik nu op de 17" monitor staan met een afmeting van 250x200 mm, ongeveer de grootte zoals op een 14" monitor. Meer is ook niet nodig. Je ellende uitvergroten maakt het niet mooier en de cirkels zijn weer wat ze vroeger ook waren, rond.

Over MakeModes zijn nog een paar opmerkingen te maken. Bij displays met meer dan 1000 pixels verschijnt meestal een melding, dat de timing right border te laag is. Gewoon negeren anders verdwijnt je display achter de coulissen. Waarschijnlijk is deze melding gebaseerd op de AKF-serie.

Een echte bug is Generate List op het Mainmenu. In de ModeList ontbreekt dan de eerste mode. Dat is eenvoudig op te lossen door bij current mode de eerste mode te selecteren en dan op Mainmenu NewMode aan te klikken. Dan wordt de eerste mode tweemaal vermeld. Voor wie van lijstjes houdt, 'OS_ScreenMode' kan een lijst geven met alle combinaties.

10	REM> ListModes
20	DIM B% &2000:@%=&404
30	SYS"OS_ScreenMode",2,,0,,,,B%,
{{  &2000 TO ,,count,,,,end,free
40	PRINT'"Total items: "ABScount
50	PRINT'"Resolution{11 spaties}
{{  bpp{10 spaties}menu-display"'
60	REPEAT
70 	PRINT "X: "B%!8," Y: "B%!12," C:
{{ "1<<B%!16,"  F: ";B%!20SPC3;
80	SYS"OS_Write0",B%+24:PRINT
{{ 	:B%+=B%!0
90	UNTILB%=end
100	END

N.B. Een regel met '{{' hoort aan te sluiten op de vorige regel.

Bij een vanuit Desktop gestart Basic programma geeft PRINT MODE de pointer van een stack in Heap. Deze wil nog wel eens van plaats verspringen en is daarom niet aan te bevelen voor eigen gebruik. Beter is het om een eigen stack te gebruiken met tevens het voordeel van terugkeer naar de oorspronkelijke Wimpmode. Een mode-omschakeling per nummer betekent altijd een terugkeer in de Wimpmode.

 DIMmode%24
 mode%!0=1:mode%!4=X%:mode%!8=Y%
 mode%!12=C%:mode%!16=-1:mode%!20=-1
 SYS"OS_ScreenMode",0,mode%

X% en Y% = pixelwaarden voor x resp. y van het formaat. C%= 0, 1, 2, 3, 4, 5 voor resp. 2, 4, 16, 256, 32k, 16M kleuren. De monitorfile voor de MF-8617T staat bij BBS "de Randstad" in 'Algemeen' onder de naam 'Iiyama17T'.