Alle facetten van Econet

Voordracht door Henri Derksen op de bijeenkomst Regio Oost, Elst, 8 maart 1997.

Uw verslaggever had aanvankelijk nog enige vrees gekoesterd dat de titel van Henri's voordracht aanleiding zou vormen voor een aantal milieufreaks om zich naar Elst te begeven teneinde een nauwsluitend web te leggen rond vervuilend Nederland doch die verwachting bleek ongegrond.

Aanwezig waren slechts zij die er goed van doordrongen waren dat het hier om geketende digitale rekenaars zou gaan. En als ze dat niet al bevroedden dan werd zulks snel duidelijk want Henri begon met het opbouwen van een muur hardware die zo hoog was dat hij er later bij presentatie slechts te nauwernood bovenuit wist te toornen. Koperlinks werden ook gelegd met machines welke waren meegetorst door andere aanwezigen die wel eens wilden meemaken hoe hun eigen kroost zich in groepsverband zou gedragen. Kloppende harten van vele megaherzen. Eerst echter een gedegen verhaal van Henri die de moeilijke woorden vooraf maar op het bord had geschreven.

Een leslokaal als trefhok heeft zo z'n voordelen blijkt dus weer. Ben ik zelf doorgaans in 'easy mode' van willekeurig welk spel al rap een namiddagje kwijt om tot 'level 2' te geraken, Henri wist het ganse gezelschap binnen een half uur door vier niveau's Ecosoft te sleuren. Gezien het geringe aantal klachten voorwaar geen geringe prestatie al mondde de discussie door vragen van enkele deskundige aanwezigen daarna al snel uit op digispraak rond harwareproblemen. Gevraagd naar het kale nut van networking blijkt dat dit in de huiselijke sfeer niet substantieel uitgaat boven een zekere genotsbeleving welke degeen bevangt die er in slaagt zijn binaire kroost over d'n draad met elkaar te laten koeterwalen.

Echt nuttig worden (Eco)netwerkjes pas in groter verband, wat Acorn betreft natuurlijk met name op scholen, waarbij aanzienlijke kosten kunnen worden uitgespaard door gedeeld gebruik van zaken als diskdrives en printers. Hoe goed Henri zich op deze presentatie had voorbereid bleek wel uit het gedrag van zijn met nieuwe netwerkkaart uitgeruste RiscPC. Het ding weigerde thuis met lagere hardware te communiceren maar eenmaal bewust van het verwachtingsvolle publiek te Elst gedroeg het zich ineens voorbeeldig en kwam voor zijn netwerknummer op als had het nooit anders gedaan. Alle hulde dus voor de voordrachtskunstenaar van deze middag die ten behoeve van verstaanbaarheid ook nog een parallel, draadloos netwerk moest aanleggen.

Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar aanwezigen van buiten de regio die de moeite hadden genomen om naar Elst af te reizen. In het bijzonder worden Kees Versluis en Johan Heuseveldt bedankt die wellicht niet zo erg veel nieuws meer hebben opgestoken deze middag maar die door hun deskundige kommentaar de kennisuitwisseling naar een hoger plan tilden.

Ik begrijp dat ze samen met Henri een informeel netwerkje willen vormen ter kennisbundeling en stimulering van het Econetwezen in BigBen clubverband dus geïnteresseerden weten nu waar ze terecht kunnen.

Coert Smit