Werkgroep Genealogie.

De vorige maand waren we niet aanwezig in de *Asterisk. Er was ook niet veel te melden zodat een keertje overslaan wel kon. Inmiddels zijn er wat bijeenkomsten gehouden; eens kijken of daar wat uitkomt.

HCC Genealogie GG

De HCC Genealogie GG hield op 22 februari j.l. de algemene ledenvergadering. Naast de verplichte nummer als jaarverslagen en begroting waren er nog wat mededelingen van de voorzitter. Zo vertelde hij dat de gebruikersgroep per 1 januari 1997 een ledental heeft van 1715. Alle leden van de GG krijgen binnenkort een diskette toegestuurd met gezochte familienamen zodat contacten met gelijkgerichten kunnen worden gelegd. Tussen twee haakjes: wilt U een copie van deze diskette, neem dan even contact met mij op. Moet geregeld kunnen worden.

Tijdens de volgende GG-bijeen-komst op 14 juni a.s. zal iemand van het Nederlandse Spoorweg Museum spreken over de genealogische bronnen aldaar, want die schijnen er ook te zijn. Na de lunch kwamen twee heren van het Belastingmuseum iets vertellen over de mogelijkheden van genealogisch onderzoek in dat museum. Zo zijn er Jaarboekjes van ambtenaren van de belastingdienst van 1833 tot heden, compleet met functies e.d. Er staat alleen een naam, geen geboortedatum of -plaats o.i.d. Er is ook geen alfabetische klapper zodat je heel goed moet weten wat je zoekt.

Verder zijn er zg. Intekenlijsten, Cohieren van patenten, schoorsteengeld, ramen en deurenbelasting, rechten van gemaal en geslachtsbelasting. Voorts: gegevens over specifieke belastingfamilies e.d.. Het Belastingmuseum is gevestigd aan de Parklaan 14 - 16 in Rotterdam. Uiteraard waren er weer de gebruikelijke demonstraties van genealogische programmapakketten waarbij een nieuwe: Parentes. Het programma biedt weer zaken die bij andere programma's niet mogelijk zijn. Zo is bijv. het aantal namen gebonden aan de grootte van de harddisk, terwijl men bij ProGen tot maximaal 30.000 kan gaan (wat ook al heel veel is). Vooral de uitvoer geeft een aantal leuke mogelijkheden, waar ik hier niet verder op in wil gaan. Doen we wel op de werkgroepavonden.

Pro-Gen Gebruikersgroep.

Op 15 maart hield de ProGen Gebruikersgroep de algemene vergadering maar helaas was het bestuur van de werkgroep niet in de gelegenheid deze bij te wonen. In de aankondiging voor de vergadering werd vermeld dat de ontwerpers van ProGen een inleiding zouden houden over een nieuwe release van ProGen, t.w. versie 2.3c. Uitdrukkelijk werd erbij vermeld dat dit programma in ontwikkeling is en dat over de verschijningsdatum nog niets valt te zeggen. Het blad van de GG, PRO-GEN-eralia, is er n.m.m. aantrekkelijker op geworden doordat er zeer uitgebreid wordt ingegaan op vragen van gebruikers en methoden worden aangegeven hoe ze uit hun "probleem" moeten komen. Lijkt me ook wel iets voor de *Asterisk (zoals dat héééééél vroeger ook werd gedaan).

Haza Data.

Van HazaData verscheen een nieuwe versie 7.62, waarvan een beta-versie aan alle deelnemers van de Landelijke Genealogische Computerdag werd aangeboden. Ik schreef dat al eerder. Ik heb geprobeerd het programma op de HD van de club-A5000 van de regio Den Haag te installeren, maar dat is niet gelukt. Ook dat schreef ik eerder. Thuis heb ik op mijn gemakje het nog eens geprobeerd op mijn eigen A5000 maar ook nu was het resultaat negatief. Het programma loopt - met behulp van de PCEmulator (186-emulatie) - stuk op het ontbreken van een grafische kaart. Ik zou graag van een gebruiker van een RiscPC met een x86-kaart eens willen vernemen of het programma daarop wel draaiende te krijgen is. Een copie van het programma stel ik daarvoor graag ter beschikking.

Internet.

In GensData van deze maand stond een lijstje met adressen voor joodse genealogie dat ik hier onverkort overneem:

http://www.Jewishgen.com/Gaqinfo.Html (faq door WARREN BLATT)
faq@jewishgen.org (idem als boven maar E-mail text)
ftp.cac.psu.edu (ftm, gebruik path pub/genealogy/txt/jewish/jewgfaq
support@jewishgen.org(e-mail door Susan King, moderator jewishgen)

Voor een lijst met 100 BBS'en op het Fido-net die een JewishGen.echo hebben zie HTTP:// genealogigy. emcee.com/paf/www/gbbs
Voor een bericht naar de jewish GenGroep: JewishGen@mail.eworld.com


Ik heb de indruk dat er af en toe wat onzin staat, want "genealogigy. emcee." etc moet volgens mij zijn "genealogy.emcee", zonder gi en zonder spatie. Maar ik heb dan ook meer verstand van andere zaken.

Bijeenkomsten.

Ons seizoen loopt alweer ten einde en nog even en we hebben onze laatste eigen bijeenkomst. De werkgroep zal proberen ook voor het volgende seizoen weer 5 avonden te claimen bij het bestuur van de regio Den Haag. Ik denk, dat ondanks de afgesproken wijziging in het cursusaanbod, met twee algemene regiobijeenkomsten per maand, er nog wel ruimte voor ons zit. De komende bijeenkomsten zijn:

5 april: Jaarlijkse afdelings vergadering NGV afdeling Computerkunde in Het Brandpunt, Baarn. 10.00 uur.

19 april: Bijeenkomst ProGen Gebruikersgroep in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. 13.00 uur;

30 mei: Acorn Expo in Hotel Mercure in Nieuwegein. 10.00 uur. De Werkgroep genealogie zal daar een stand bemannen.

15 juni: Bijeenkomst Werkgroep Genealogie in gebouw Reinvoorde, Rijswijk. 20.00 uur.

Ben van den Aardweg, secretaris