Nieuw bestuur regio ZHZ

Regio ZHZ heeft sedert de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.l. weer een voltallig bestuur. Zoals bekend moest ik wegens mijn verhuizing naar het noordoosten van het land mijn functies als secretaris en afgevaardigde van regio Zuid-Holland-Zuid neerleggen.

Omdat wij het laatste jaar ook geen voorzitter hadden, waren er drie bestuursfuncties vacant. Rick Dresia, die het afgelopen jaar de penningen beheerde, blijft ook het komende jaar penningmeester voor regio ZHZ. Raymond Hagen, tot heden algemeen bestuurslid en plaatsvervangend afgevaardigde, is nu secretaris en afgevaardigde. Door wisselende en lange diensten was Raymond de laatste tijd iets minder vaak op de regiobijeenkomsten aanwezig, maar gelukkig krijgt hij binnenkort wat regelmatiger werktijden, zodat hij weer wat meer tijd voor onze regio kan vrijmaken.

En last but not least: Kees Grinwis, reeds aktief voor de vereniging met de software service en de werkgroep NL, is de nieuwe voorzitter. Al met al een veelbelovend team en mij rest alleen nog het bestuur veel succes te wensen.

Met vriendelijke groet,
Lody Sonneveld.