Rievjoe: Deskspace
Clubsoftware van de Softwareservice uitgelicht
uitgekozen en beschreven door Ab Steeman

Sinds jaren kent de Big Ben Club een softwareservice. Tegen zeer geringe kosten kan men door deze service in het bezit komen van een scala aan diverse Public Domain software. Elke Softwareservice disk bevat een aantal bestanden voor verschillende toepassings-gebieden. In deze reeks artikelen worden 1 of meer van deze applikaties 'ns uitgelicht, waardoor de lezer een beter idee krijgt van wat er zoal in zijn direkte nabijheid voorhanden is.

Introductie

Er zijn tegenwoordig nog al wat mensen die zich een 17" monitor hebben kunnen permitteren. Voor deze groep zal het programma, dat deze maand in de schijnwerpers staat, niet direct van groot nut zijn. Voor de rest kan het een zegen zijn om plotseling meerdere desktop schermen te bezitten, die je met de muispijl razendsnel kunt wisselen. 'n Klik op een ikoontje op de ikonenbalk en - hup! - je draait een ander scherm voor, waarin de vensters nog precies zó staan als je ze een paar minuten geleden achtergelaten hebt. De vensters waarin je net zat te werken zijn alle verdwenen. Achtergelaten in dat ándere desktop scherm.

Er zijn diverse applikaties op de (PD) markt die dit voor je regelen.
!Deskspace - aanwezig op Softwareservice disk 62 (Groep 'Utilities') - is er één van. Zijn direkte concurrent, !MultiDesk, staat naar mijn weten niet op één van de disks, maar zeker ben ik daar niet van. Toch zul je deze naam hieronder nogal 'ns tegenkomen als vergelijkingsmateriaal voor !Deskspace. Beide hebben namelijk hun voor en tegens. Welke de beste is? Je eigen smaak zal moeten beslissen.

Info

Naam: !Deskspace
Taak: Het (virtueel) vergroten van je desktop scherm.
Auteur: James Allderidge
Versie: 1.00

Maten en gewichten

Bestandsgrootte: 36714 bytes.
Aantal bestanden: 11 (waaronder twee templates bestanden, 2D en 3D).
Gebruikt geheugen: 40 Kb in Task Managers venster.
Benodigde OS versie: Vanaf 3.10 (StrongArm niet getest).

Cosmetica

Het gebruikte ikoontje voor de applikatie ziet er fris en aardig uit, hetgeen een verzorgd geheel belooft. Drie open bakjes, respectievelijk blauw, geel en groen, aan elkaar gesmeed, geven illlustratief aardig weer wat de applikatie behelst, terwijl het ikoon er zeer beschaafd bij uit blijft zien. (De directe concurrent van !Deskspace, !MultiDesk, blijft hier duidelijk achter door een ietwat verwarde voorstelling van virtuele desktops in één ikoon proberen te proppen.)

Het ikoon op de ikonenbalk is naar mijn persoonlijke smaak wat groot uitgevallen en zou - zeker in geval van een beperkte instelling van het aantal in gebruik zijnde desktops - best kleiner gekund hebben. (!MultiDesk, doet het wat dit betreft beter. Het ikoontje op de ikonenbalk groeit en krimpt met het ingestelde aantal desktops mee.)

Het 'Choices' venster is uitgerust met driedimensionale ikonen, doch voor diegenen die dit verfoeien is ook een tweedimensionale versie aanwezig. (Even de bestandsnamen wijzigen en de zaak is gepiept.) Dit venster heeft ( zéér ver-zorgd! ) een klik-ikoon om de !Help applikatie op te starten, waarna uitleg over de funktie van de diverse ikonen in dit venster direkt voor handen is. Voorlopig is dit Engelstalig, maar door het apart aanwezige Messages-bestand is vertaling niet echt een tijdrovende zaak.

Techniek

Een 'virtuele desktop manager' - waaronder !Deskspace valt - is niets anders dan een gegevens-bestand welk in plaats van adressen, jaartallen of recepten nu slechts de door de gebruiker geopende vensters en hun positie vastlegt en deze naar keuze van de gebruiker in een bepaalde groepering op het scherm zet, waarbij de andere groepen vensters niet getoond worden. Zie je originele desktop scherm maar als een 'huis' en de groepen als de 'kamers' in dat huis. Je kunt nu je open vensters naar verschillende kamers brengen en zodoende wat orde scheppen in je huis.

Het is vaak mogelijk om het programma de groepen intelligent te laten samenstellen. Dus alle vensters van één applikatie in één kamer onder te laten brengen. Ook kun je natuurlijk zelf de groepering beïnvloeden door vensters bewust in een reeds gevulde kamer onder te brengen. In ieder geval kun je zo een onnoemelijk aantal vensters volledig open en direkt beschikbaar hebben, zonder dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Praktijk

Even dubbelklikken op het attractieve ikoontje van !Deskspace levert in no-time een wat fors uitgevallen ikoon op de ikonenbar op.

Het ikoon is een zwarte rechthoek, welke is onderverdeeld in minimaal twee en maximaal 81 hokjes, afhankelijk van de instellingen in 'Choices', hetgeen dus het aantal desktops (de 'kamertjes') beperkt van 2 tot 81. !MultiDesk daarentegen kent een onbeperkt aantal kamertjes, maar de presentatie ervan op de ikonenbar neemt drastisch af met het opvoeren van dit aantal. Nu lijkt me een voorraad van 81 desktops eigenlijk best wel voldoende, om niet te zeggen: ruim méér dan voldoende!

Eén van de kamers van !DeskSpace is oranje van kleur. Dit stelt de desktop voor waarin je op dit moment bezig bent. Alle vensters die geopend waren tijdens het opstarten behoren nu dus tot deze kamer. Klik je nu op één van de andere kamers dan springt !Deskspace naar die betreffende desktop, waarin uiteraard nu nog geen vensters open staan. Alle reeds geopende vensters blijven achter in de vorige desktop, hetgeen zichtbaar wordt gemaakt doordat het vakje ervan op de ikonenbalk nu grijs is. Dat kamertje bevat dus vensters. Onze nieuwe kamer nog niet. Maar geen nood.

'n Klik op mijn harddisk ikoon opent een nieuw venster. En met een simpele klik op het vorige vakje op de ikonenbalk spring ik weer terug in mijn vorige desktop. Het zopas geopende venster van mijn harddisk blijft netjes, onzichtbaar, achter...

Je hoeft niet absoluut de muis te gebruiken om van kamer te wisselen. '<ALT-pijlentoets>' schakelt ook netjes over van de een naar de ander. 'Pijltje omhoog' samen met de ALT-toets brengt je een kamer omhoog (tenzij je reeds in de bovenste laag zat uiteraard!), terwijl 'pijltje links' of 'pijltje rechts' samen met de ALT-toets je een kamertje naar links of rechts brengt. Een minder geslaagde eigenschap vind ik (maar dat is misschien zuiver persoonlijk) dat ik nu plotseling beschik over een muispijl zonder grenzen.

Ik kan nu de muis naar de rechter kant van mijn scherm brengen - een venster meeslepend of niet, dat maakt niet uit - en in plaats van daar niet verder te kunnen schiet mijn muispijl zomaar de naastliggende kamer binnen en verschijnt op mijn scherm ineens aan de linkerkant. Het eventueel meegesleepte venster dus ook! Dat lijkt wel aardig, maar het komt bij mij dus wél regelmatig voor dat ik - ietwat bruusk naar boven bewegend met de muis, om bijvoorbeeld een venster wat groter te maken - plotseling zit opgescheept met een kompleet leeg scherm! Oeps! Eventjes wat te ver doorgeschoten.... Het is misschien wennen, maar liever had ik dit als in/uitschakelbare optie gezien in 'Choices'. Als je er eenmaal aan gewend bent kun je natuurlijk wél met een noodgang door je kamers heen schieten.
Maar ik ben niet zo'n racer...

Vreemd genoeg wél in/uitschakelbaar is dit door mij gewraakte effect, maar dan alleen als je muispijl op de ikonenbar staat. Dit maakt het mogelijk de 'scroll' -funktie te behouden bij een meer dan volle ikonenbar. Dan had toch ook die keuze erbij kunnen staan die mij verlossen kon van mijn onbedoelde tochten door onbedoelde kamers..... !MultiDesk heeft dit probleem niet, maar ook niet eens de mógelijkheid daartoe. Daarvoor in de plaats kent !MultiDesk weer andere foefjes, maar die komen misschien een andere keer aan bod, want hij is (nog) niet op Softwareservice-disk verkrijgbaar.

Een zéér bruikbare funktie is het verwisselen van kamer door je vensters (sleep het oranje vakje op de ikonenbar met de linker muisknop (SELECT) ingedrukt naar een grijs - dus reeds van open vensters voorzien -, of zwart - dus nog leeg - vakje, en de inhouden van de kamers wisselen van plaats) en het samenvoegen van de inhoud van twee kamers (sleep het oranje vakje op de ikonenbar met de rechter muisknop (ADJUST) ingedrukt naar een grijs - dus reeds van open vensters voorzien -, of zwart - dus nog leeg - vakje, en de inhouden van de kamers worden samengevoegd).

Maar er is meer. De in vakjes verdeelde ikoon op de ikonenbar heeft óók een menu. Klik maar met de middelste muisknop (MENU) op het ikoon en een menu met 9 keuzes opent zich.

Ikonenbalk menu

'Info'--------

De eerste keuze 'Info' leidt uiteraard naar het bekende Info-venster, hetgeen verraadt dat onze applikatie Versie 1.00 is en dateert van 3 Juni 1995. Twee jaar oud dus.

'Choices...' ----------------

Een klik op de tweede keuze opent het 'Choices' venster. Dit venster begint met een knop, waarmee de !Help applikatie wordt opgestart. Da's makkelijk. Hoeven we niet meer te zoeken naar een beschrijving van de mogelijke instellingen.

Je kunt nu het aantal horizontale kamers instellen (1-9) en het aantal verticale kamers, de verdiepingen in je huis (ook 1-9). Dit levert dus het reeds vermelde minimum van 2 en maximum van 81 kamers op. De standaard instelling van 4x4 vind ik persoonlijk meer dan voldoende. Het levert je 16 desktop-schermen op. Daar heb je toch zát aan?

Verder de keuze 'Don't move room on iconbar'. Ja of Nee. Dat is die bewuste in/uitschakelbare muis-verhuizing van het rechter einde van je scherm naar het linker begin (nieuwe kamer dus) van je scherm (of omgekeerd), wanneer je muispijl op de ikonenbalk staat. Deze optie aangevinkt betekent dat je muis niet meer 'doorschiet' naar een naastliggende kamer. Maar alléén dán, wanneer je muispijl op de ikonenbalk staat! Daar onder kun je met de optie 'Raise iconbar to move rooms' aangeven of je de ikonenbalk bovenop wilt hebben tijdens het wisselen van kamers, of dat deze gewoon in de stapel mag blijven zoals hij is (misschien overdekt door andere vensters). Beide opties staan bij mij aangevinkt. Onder in het venster staan verder nog 4 ikonen.

'Default' = Stel de 'fabrieks-waarden' in.

'Save' = Schrijf mijn instellingen naar disk.

'Cancel' = Sorry. Vergissing. Gooi het venster maar weer dicht.

'Set' = Maak deze instellingen nu direct geldig (tijdelijk dus).

'Tile Windows'

Als deze optie aangeklikt wordt plaatst !Deskspace alle vensters in het huidige scherm boven en naast elkaar, waarbij de grootte van elk venster indien nodig wordt aangepast. Je krijgt op deze manier een volledig overzicht op de geopende vensters, terwijl er niet een overlapt wordt door een ander. Als je een groot aantal vensters open hebt staan kan natuurlijk wel wat onduidelijkheid optreden, omdat dan de vensters wel erg klein uitvallen om alle op het scherm te passen.

'Stack Windows'

Ook een aardige manier om je vensters te rangschikken. Nu komen ze echter vanaf links-boven naar beneden over elkaar heen te liggen, waarbij de titelbalk van elk venster precies zichtbaar blijft. Hierbij treedt geen aanpassing van de grootte van de vensters op.

'Recover Windows'

Hiermee wordt alles weer terug op zijn plaats gezet, als je de vensters overhoop hebt gehaald.

'Hide others'

Alleen de vensters van de applikatie die de 'input status' heeft blijven zichtbaar. Alle andere vensters gaan dicht.

'Show hidden'

Alle vensters die eerder gesloten werden met de vorige menu-keuze 'Hide others' worden door deze menu-keuze weer op hun oorspronkelijke plaats, dus ook hun plaats in de stapel, geopend.

'Separate Rooms'

Een prachtige mogelijkheid van !Deskspace! Door deze menu-optie aan te klikken plaatst !Deskspace alle vensters van elke applikatie apart in een lege 'kamer'. Je 'huisje' wordt dus per applikatie ingedeeld!

'Quit'

Tja, wat zou dit nu doen denk je? Maar voordat !Deskspace stopt plaatst de applikatie wél eerst alle vensters terug in het scherm waarin je nu zit (het énige dus dat nog overblijft!).

!MultiDesk heeft geen van deze opties en plaatst bij een 'Quit' de vensters NAAR KEUZE terug! Wanneer je gekozen hebt voor het NIET terugplaatsen blijft het venster onzichtbaar, maar WEL open! Het filer-venster van je harddisk bijvoorbeeld, dat open is blijven staan, kun je NIET opnieuw openen! Da's wel even oppassen met !MultiDesk. Gelukkig blijft de informatie wel ergens opgeslagen staan, want wanneer je !MultiDesk opnieuw laadt staat alles er weer netjes in. Wel goed te gebruiken voor beveiliging natuurlijk...

Wat !MultiDesk wél heeft en !Deskspace niet, is een klein schaal-venster van je gehele 'huis', waarin je naar hartelust je vensters heen en weer kunt slepen. En da's óók wat waard! Zie de

, een screenshot van beide applikaties, samenwerkend en tóch geheel gescheiden hun eigen taak uitvoerend, waarbij je beide 'Choices' vensters en !MultiDesk's schaal-venster goed kunt zien.

Bijstand

!Deskspace is volledig uitgerust met (engelstalige) interactieve help-berichten, zodat je op elk gewenst moment kunt worden ingelicht over de funktie van het een en ander. Bovendien is het !Help-bestand beslist volledig te noemen. Niemand zal zich hiermee in de steek gelaten voelen....

Eindwaardering

Ik heb !Deskspace meedogenloos uitgetest en tot een crash is het nooit gekomen. Wat er gedaan moet worden gebeurt, en nog goed ook. Wat me het meest bevalt is die mogelijkheid van 'Separate Rooms'. Die is zéér welkom! De rest van de mogelijkheden in het ikonenbalk-menu zijn aardig, maar zal ik nooit gebruiken. Ik sleep mijn vensters zelf wel rond....

Wat me niet bevalt is het feit dat het balk-ikoon altijd zo groot blijft. Ook al heb je maar vier kamers ingesteld! Maar wat me helemaal niet bevalt is dat gedoe van springen naar een naastliggende kamer als je muispijl ook maar een pietsie te ver naar de rand toe schuift. Daar heb ik gewoon erg veel last van en beëindig vaak alleen daarom al de applikatie voortijdig. Dit had pertinent een in/uitschakelbare optie moeten zijn! En alleen al daarom verkies ik !MultiDesk boven !Deskspace. Ook al trouwens vanwege dat bijzonder prettige schaal-venster (zie aparte afbeelding). Dan mis ik die 'Separate Rooms' maar... Maar ja. Wie ben ik? Misschien denk jij er wel weer geheel anders over.