Handige desktop utilities (2)
voortgezet door Eduard Bekker

is een nieuw programma, dat door een 17-jarige jongen uit Nottingham op Internet is gezet en regelmatig wordt vervangen door een nieuwe versie; een teken dat het programma - alhoewel het goed werkt - nog lang niet 'af' is.

Je kunt de balk van dit programma, zowel bovenin je desktop als onderin- boven de ikonenbalk - plaatsen. Ik prefereer de tweede optie, omdat bovenin de !Wimpbar al staat. Maar niet uit te sluiten is, dat ik uiteindelijk aan !Extrabar al genoeg heb, zodat Wimpbar - hoe handig ook - niet meer nodig is. De AppDock aan de rechterkant van mijn desktop is bij het ter perse gaan van dit nummer van Asterisk in elk geval al verdwenen. Al deze ikoontjes uit deze applicatie staan inmiddels op de balk van !Extrabar. ( zie eerste afbeelding ).

!Extrabar is feitelijk een tweede ikonenbalk, die op dezelfde wijze als de 'echte' iconbar boven alle andere vensters kan verschijnen door SHIFT en F12 tegelijk in te toetsen. Zowel de mogelijkheden van AppDock (alleen Icons) als die van WimpBar (alleen tekst), of een combinatie van beide zijn er in te ondervangen. Als je een file of applicatie op de bar heb gesleept, blijft die daar als een 'button' (ikoon met tekst) staan. Klik je één keer op het ikoon, dan wordt het bestand geladen of de applicatie gestart. Houdt je de SHIFT ingedrukt, dan krijg je een menuutje, waarin je de betreffen ikoon of tekst kunt wijzigen (zie plaatje hieronder).

Je kunt echter ook òf het ikoon òf de tekst geheel weglaten, zodat je wat meer ruimte op de balk overhoudt. Overigens past de Extrabar zijn balkhoogte aan aan het aantal buttons. De plaats van de buttons is ook redelijk goed in te stellen; je kunt ze stap voor stap verplaatsen, maar je kunt ze ook geheel links of rechts plaatsen.

Bijzonder handig is het filermenu: in het button-edit window zit ook een veld voor het inprogrammeren van de 'adjust'- toets. Door hier een pad van een directory in te vullen - voorafgegaan door de string Filer_Menu, kun je de betreffende directory met een zoekboom bekijken (zie volgende plaatje).

Het programma kent nog veel meer mogelijkheden, die ik nog lang niet allemaal heb uitgezocht. Van alle eerder genoemde programma's is dit de krachtigste desktop-optie die ik heb aangetroffen, hoewel Wimpbar in sommige gevallen gebruiksvriendelijker is, omdat je een pulldown(afrol-)menu nu eenmaal prettiger 'muist' als een zoekboom-achtige filer.

Eén probleem moet ik echter wel melden: op een gegeven moment ontdekte ik, dat de olé-optie bij Publisher foutmeldingen gaf, of het programma zelfs geheel lieten vastlopen. Na het verlaten van Extrabar was dit probleem opgelost. Ik heb dit gemeld aan de auteur, maar die kon niet ontdekken dat hij er last van had. Misschien heeft het wel iets met de Nederlandstalige versie te maken...

StrongEd is een stuk shareware van een Noorse computerhobbyist. Het is een prima alternatief voor Edit, dat toch zo zijn beperkingen kent. Over de kwaliteiten als tekstverwerker wil ik het echter niet hebben. Het gaat bij deze bespreking uiteindelijk om de desktophulpjes. Daarbij kan StrongEd echter ook hulp bieden, want je kunt een filemenu aanmaken.

Dat gaat op ongeveer dezelfde wijze als bij Wimpbar: via een tekstbestand. Het filermenu kun je dan aanroepen als via het StrongEd-ikoon, maar ook door de muiscursor tegen de linker beeldschermgrens aan de houden met de MENU-optie ingedrukt. (zie illustratie). Ook kun je als alternatief op SHIFT-F12 met de MENU-optie ingedrukt naar de onderkant van je beeldscherm schuiven. Als je dit doet, zorgt StrongEd, dat de ikonenbalk (en als je Extrabar hebt ingeladen ook de Extrabar) onder je andere vensters tevoorschijn komen.

Acornlogo

Ooit heb ik een programmaatje gedownload, dat het Acornlogo in reliëf op de desktop plaatst. Dit progje heeft nog een verrassende mogelijkheid, die waarschijnlijk niet eens zo bedoeld is geweest: als je met de SHIFT-toets ingedrukt er twee keer op klikt, krijg je een leeg tekstbestand voor je, waar je naar hartelust in kunt schrijven, zonder dat het logo er door wordt aangetast. Handig om korte memo's in te schrijven!

(Wordt vervolgd)