Rievjoe: StrongEd (deel 1)

Clubsoftware van de Softwareservice uitgelicht
uitgekozen en beschreven door Ab Steeman

Wat zou je met je computertje beginnen wanneer je niet op een simpele wijze wat teksten zou kunnen lezen en zelf maken. Waarschijnlijk niet zo erg veel. Vandaar dat elke Acorn machine standaard het tekstopmaak-programma !Edit bijgeleverd krijgt. Nu is !Edit niet direkt het beste en mooiste programma hiervoor. Op de software markt zijn veel betere programma's verkrijgbaar (bijvoorbeeld !DeskEdit), terwijl zelfs in de Public Domain (freeware of shareware) nòg betere tekstopmaak -programma's te vinden zijn.

Introductie

Goede voorbeelden van Public Domain tekstopmaak-programma's zijn !Zap van Dominic Symes en !StrongEd van Guttorm Vik. Opmerkelijk is dat tussen de verschillende supporters van deze laatste twee programma's eigenlijk voortdurend een hevige strijd woedt over de vraag welke nu het beste is. Beide bieden ontzaglijk veel méér dan alleen maar simpel een tekstbestandje opmaken. Beide bieden zelfs voor diverse programmeertalen een uitstekende omgeving, met veel ingebouwde funkties en foefjes, direkt gericht op een specifieke taak, zoals programmeren in BASIC of het opmaken van een HTML web-pagina.

En welke nu ècht de beste is?
Als het antwoord op deze vraag gemakkelijk te geven was, zou de eeuwigdurende strijd allang over zijn. Maar bij de beoordeling van deze programma's komt doodeenvoudig te veel "persoonlijk gevoel" kijken, net als dat het geval is bij voetbal clubs. Je dient dus zèlf het oordeel te vellen, gebaseerd op jouw wensen en jouw eigen smaak. Vandaar een Rievjoe over één van deze twee, !StrongEd, welke voor mijzelf de voorkeur heeft. In de test ligt de allernieuwste versie 4.20 beta (release 9) onder vuur, terwijl versie 4.00 op een Software Service Disk staat. Bij (ondermeer) BBS De Randstad is echter de geteste versie verkrijgbaar.

Aangezien ik met deze test een ontstellend grote opdracht op mijn schouders neem moet deze Rievjoe wel worden opgesplitst in twee, mogelijk zelfs wel drie afleveringen. Alles in één keer zou de Asterisk waarschijnlijk drie maal zo dik maken....

Info

Naam: !StrongEd.
Taak: Enorm uitgebreid en veelzijdig tekstopmaak-programma.
Auteur: Guttorm Vik.
Versie: Disk: 4.00 (15 Mei 1996), Test: 4.20ß (17 April 1997).
Vindplaats (Versie 4.00): Softwareservice disk 55.
(Testversie) : http://login.eunet.no/~guttorvi/strong.html
en (onder andere) BBS "de Randstad".

Maten en gewichten

Bestandsgrootte : 587563 bytes (Testversie), 332122 bytes (Versie 4.00).
Aantal bestanden : 76 (Testversie), 37 (Versie 4.00).
Gebruikt geheugen
Op RiscPC (met variabele Dynamic Area):
Testversie : 192 Kb in Task Managers venster.
Versie 4.00 : 168 Kb in Task Managers venster.
Op RiscOS 3.10 (dus geen variabele Dynamic Area) :
Testversie : 320 Kb in Task Managers venster.
Versie 4.00 : 268 Kb in Task Managers venster.
Benodigde OS versie: Vanaf 3.10 (StrongArm niet getest).

Cosmetica

We komen nu terecht bij een onderwerp, waarop StrongEd zéér hoge ogen gooit. Voordat we echter bij die "hoge ogen" terecht komen wil ik eventjes stiekem en zachtjes twee zaken noemen die buiten die hoge ogen vallen. Dat kan rustig nu, want wanneer je verder gelezen hebt vallen deze twee tekortkominkjes totaal in het niet bij de gehele indrukwekkende en fantastisch vormgegeven werk-omgeving die StrongEd je te bieden heeft.
Als eerste minpuntje noem ik het onbescheiden grote ikoon op de balk, die grote witte vuist, dreigend opgeheven naar de gebruiker. Vergelijk dat met het karaktervolle en fijntjes uitziende ikoon van Zap, en je weet precies wat ik bedoel.

Een tweede voorbeeld van minder geslaagd ikoon-gebruik is het grijze, mistroostige ikoontje van het disk-symbool boven in ieder StrongEd venster, waarop een klik voldoende is om je werk weg te schrijven. Dat ikoontje had wat vrolijker gekund. Ik ben daar dan ook direct op los gegaan en heb in het bestand "!StrongEd.Sprites22" de sprite "save" vervangen voor mijn eigen, wat kleurrijker exemplaar.

Zonder probleem accepteert StrongEd de privé aanpassing en oogt hierdoor iets vrolijker in elk venster. Hetzelfde zou je kunnen doen met de sprite voor de ikonenbalk, maar dat vond ik eigenlijk iets te veel inbreuk doen op het origineel. Maar ik prefereer toch dat machtige ikoon van Zap, een rune-teken welhaast!

Daarmee zijn we door de negatieve punten heen, want de rest is perfect, om niet te zeggen volmaakt. Nu is niets volmaakt natuurlijk, maar StrongEd ligt toch wel voor de drempel van dat onbereikbare gebied. Het is een lust om met deze applicatie te werken. Alles ziet er verzorgd uit en, wat méér is, alles is exact naar de wensen van de gebruiker in te stellen. Houd je van (functioneel) kleurgebruik in je werk-vensters? Ga je gang. Alles is te configureren. En dat voor elke werk-mode apart!

Als je nu weet dat StrongEd je 21 (éénentwintig!) verschillende werk-modes biedt, van basis tekst-mode, via verder gespecialiseerde HTML-mode en Nieuws-mode, tot vele programmeer-modes zoals Basic-Assembler, Assembler, C, Java enz toe, dan kun je ongeveer een indruk krijgen van de hoeveelheid verschillende instellingen.

Per mode kun je dan ook nog eens een vracht verschillende zaken naar je eigen smaak aanpassen. Kortom: een hemel op aarde voor instel-freaks. Degenen die nu niet zo graag overal veranderingen willen aanbrengen, hebben veelal aan de standaard instellingen wel genoeg, zodat ook dié met een voldaan gevoel StrongEd aan het werk kunnen zetten.

Elk venster heeft - afhankelijk van de uit te oefenen taak (werk-mode) - een aantal ikoontjes linksboven in het werkvenster zitten. De linker commandeert StrongHelp tot leven te komen en StrongEd's help-bestand te tonen, de tweede van links heeft een list-funktie voor alle open dokumenten en de derde roept de globale mode-onafhankelijke instellingen op. Verder kunnen er per mode nog ikonen bijkomen, met ieder een taakgerichte funktie. Onderin het werkvenster is nog een informatie-balkje opgenomen, welke de kursor-positie en verschillende tekst-bewerk funkties zoals 'Insert', tabulator-vorm en 'WordWrap' weergeven. Veelal kan met klikken erop gewisseld worden van funktie-waarde. Uitermate nuttig allemaal. Het geheel ziet er echt zéér smaakvol en funktioneel uit.

Ik zou nu natuurlijk met gemak enkele pagina's lovende woorden kunnen spuien, op gevaar af dat de eeuwige strijd "Zap vs StrongEd" hier en ter plekke opnieuw oplaait en in onze eigenste Asterisk haar zoveelste bloedige strijdperk ontdekt.

Dit nu is geenszins de bedoeling, maar aan de andere kant staat natuurlijk wèl dat het niet zo mag zijn dat een recensie om deze redenen de waarheid zou moeten verdoezelen of zelfs verzwijgen. Lof die lof toekomt en StrongEd komt op dit gebied zéér veel lof toe. Twijfelaars dienen hun eigen kritische blikken hier maar eens op los te laten! :-)

Techniek

Het onderwerp "Techniek" zal deze maand zeer beperkt blijven. Ik weet daar namelijk werkelijk de ballen niet van. Het is voor mij steeds weer een bovennatuurlijk schouwspel om tekstbewerkers, na een simpele dubbel-klik, megabytes (letterlijk!) aan tekst of code te zien slikken. Ze kauwen wat en hopla! daar staat in een venster keurig netjes alle tekst of de cryptische tekens die dat bestand bevatte. Je kunt er zelfs nog in ronddartelen en er zeer doeltreffende zoek- en selektie-routines op los laten.

Maar HOE dat gebeurt? Geen idee. Waarschijnlijk kan Remco de Vreugd hier meer van vertellen, aangezien ook hij soortgelijke wondertjes verricht met zijn "WimpLink". Wat ik wèl kan zien en merken is dat StrongEd alles wat hij belooft ook uitvoert. De techniek wordt dus perfect uitgebuit.

Mocht 'ns 'n keertje het beschikbare geheugen aan de lage kant zijn voor de wensen van de (onwetende) gebruiker, dan wordt zoiets netjes gemeld zonder dat StrongEd daarna met de staart tussen de benen van de ikonenbalk verdwijnt, gelijk vele andere applikaties voor elkaar blijken te krijgen. Het is zelfs zo dat, wanneer een bewerking teveel geheugen vroeg waardoor StrongEd toch aardig in het nauw kwam te zitten (of zelfs reeds driftig aan het overlijden was!), er tóch een berichtje op je scherm verschijnt met keuzes tussen (vrij vertaald:)
'Stomweg doorgaan', 'Ophouden hiermee' en 'Probeer te overleven'.

De laatste keus houdt StrongEd vrijwel altijd nog op de ikonenbalk met - indien mogelijk - het bestand ongeschonden bij zich. Blijkt overleven absoluut niet mogelijk, dan wordt er overleden natuurlijk, maar niet nadat je bewerkte bestand wèl nog is weggeschreven in een aparte StrongEd-map. Deze map opent zich dan automatisch wanneer StrongEd later weer geladen wordt. Noem dàt nu 'ns niet gebruikersvriendelijk!

Zelfs bij een eventuele crash, veroorzaakt door derden, schrijft StrongEd - indien nog mogelijk - in de "root directory" zijn laatste werk-toestand nog weg, waardoor later eventueel verloren gegane zaken terug te halen zijn. Dus: met die techniek zit het wel snor, denk ik zo....

StrongEd wordt, zoals met dit soort applikaties te doen gebruikelijk is, regelmatig voorzien van verfrissende nieuwigheden en ontdaan van storende vergissingen en blunders. In de test is eigenlijk versie 4.00, maar daar werk ik zelf al lang niet meer mee. Je kunt simpelweg aan de nieuwste versie komen (op dit moment 4.20ß). Onder andere BBS de Randstad heeft deze versie in zijn "Download" beschikbaar, maar ook op Internet is het vrij simpel om hem te verkrijgen. Op StrongEd's thuisbasis (http://login.eunet.no/~guttorvi/strong.html) of, om in eigen land te blijven, bij Riscy Site Venlo (http:www.riscysite.demon.nl).

Omdat het recenseren van een applikatie als StrongEd niet zomaar eventjes simpelweg in één artikeltje te vatten valt zonder de applikatie volledig en volslagen tekort te doen, zul je het vervolg van deze StrongEd-Rievjoe pas volgende maand kunnen lezen. Dan komen de onderwerpen "Praktijk", "Opties", "Bijstand" en "Eindwaardering" aan bod.