Electron in PC
de vorderingen van Roland Leurs

Hallo vrienden van de Electron.
Zoals jullie weten ben ik moederziel alleen bezig met de koppeling tussen de Electron en een 80x86 PC (waarbij x groter of gelijk aan 2). Hierover heb ik al eens wat in jullie clubblad gepubliceerd. De koppeling was gebaseerd op een driedraadsverbinding tussen de printerpoort van de PC enerzijds en printer- joystickpoort van de Electron anderzijds.

Deze verbinding is echter wat aan de trage kant en wat erger is, de synchronisatie is erg moeilijk. In de praktijk werkt het minder goed dan ik verwachtte. Daar komt nog bij dat de handshakelijnen van functie verwisselen tijdens zenden en ontvangen van data. Dit blijkt niet goed te werken onder multitasking operating systemen als Windows'95 en OS/2. Onder standaard DOS is dat geen probleem, daar werkt het feilloos (maar traag). Ondertussen heeft het project wat stil gelegen maar ik wil het na de zomer weer oppakken.

Wel heb ik een soortgelijke verbinding gemaakt tussen een Atom en een PC. Aan de Atom zit een 6522 VIA en aan PC zijde wederom de printerpoort. Deze communicatie werkt nu van Atom->PC drie bits breed en andersom 4 bits breed. Dat schiet al beter op. Hierover zal ik in jullie lijfblad Asterisk binnenkort wat meer schrijven.

De ervaringen met bovenstaande communicatie tussen Atom en PC zijn goed en ik wil deze techniek ook gaan gebruiken bij de koppeling Electron en PC. Wie van jullie wil meewerken aan het ontwerpen, bouwen en testen van de volgende printjes:

  1. een PLUS1 cartrigde met een sidewayrom en een 6522 VIA
  2. een module voor een kale electron met sidewayrom en een 6522 VIA.

Die 6522 mag overigens ook een andere I/O mogelijkheid zijn bijv. losse latches, een 8255 of een 6821. Als er maar wat lijntjes beschikbaar zijn.

En als er toch een printje gemaakt wordt kan daar ook een eprom op geplaatst worden met de PcDFS rom. Het romnummer wil ik via jumpertjes kunnen selecteren. Bij de decodering mag gebruik gemaakt worden van 16V8 galletjes. Deze kan ik zelf programmeren. Denk er eens over na als je ff tijd hebt in je vakantie en laat je ideeën eens horen via deze weg!

Verder wens ik jullie een prettige vakantie,
Met vriendelijke groeten, Roland Leurs.