!Foongrapjes

bij elkaar gezocht door Theo Scheurkogel

Even uitleggen: ik heb na mijn eerste geleende PC-xt een Acorn SA met dx100 kaartje gekocht. Wat voor jullie misschien gesneden koek is, is voor mij nog vers en om van te smullen. Maar misschien kan je toch plezier hebben van mijn vondsten met !Foongrep1.

Dat is het zoekprogramma voor telefoonnummers van Mark Ruys (op basis van René Wonnink's Foon4all). Hij heeft het expres in Ansi-C geschreven en vrij beschikbaar gesteld om het naar alle platforms compileerbaar te laten zijn. Nico ter Haar was zo tof om dit spartaanse commandline-programma om te zetten naar een zeer gebruiksvriendelijke Acornversie. Iedere gebruiker is terecht zeer in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. Het

spreekt voor zich; je vult net zo weinig in als je maar lui bent.

De output verschijnt in een ander scherm en laat zich (zelfs alvast tijdens het zoeken) saven als text. Je kunt zelfs meerdere zoekacties tegelijk uitvoeren, of pauzeren. Je vorige input blijft in de velden staan, zodat je makkelijk een lettertje kunt veranderen. (Het zou wel handig zijn geweest als er ook een knop was om alle velden leeg te maken).

Als je weet wie je zoekt, dan komt het antwoord direct. Maar je kunt ook groepen mensen vinden; vul je bijv. bij "postcode" alleen een 2 in, en verder bij "info" bijv. biljart, dan krijg je een fikse lijst biljartpaleizen uit een ruim gebied. Gelukkig is er ook voorzien in CSV output, waardoor je de uitkomst in je Database programma kunt gaan ordenen.

Hier komen we eigenlijk op het punt, waarom ik dit stukje schrijf.
Het overzichtelijke invoerscherm dient eigenlijk alleen om diezelfde commandline vorm te geven, die de DOSgebruikers met de hand intypen. Die commandline zie je als je Menu klikt binnen een scherm. Zo kan je opties toevoegen, waarvoor het invoerscherm geen knop kent. En er zijn nog mogelijkheden, die zelfs in de !help niet worden genoemd. Gelukkig kan je die nalezen als je het binnen !Foongrep1 aanwezige Foongrep1 (&ff8) in !Edit gooit.

Nu moet je weten, dat !foongrep in het uitvoerscherm voortdurend meldt, welke gemeente op dat moment wordt doorzocht. Dat mag niet in CSV-output, maar als je aan de commandline (-q) toevoegt hoef je het er niet handmatig uit te slopen. Slimmer is het, om het textfile !Foongrep1.Desc te editen. Daar zie je precies wat elke knop aan de commandline toevoegt (iconmappings). Als je die vergelijkt met de lijst commando's, dan kan je ze naar eigen wensen inrichten.

CSV wordt gekozen doordat icn34 de line verlengt met (-,). Bij mij is dat nu (-,, -q) want met de (-,,) worden achternaam en voorletters in aparte velden gezet. Anders heeft sorteren geen zin in je kaartenbak! Vreemd is, dat je de "é" kwijtraakt als je voor ASCIIoutput kiest? icn 35 maps_to (-aiso-8859-1) dat ziet er beter uit! (Even !Foongrep opnieuw starten). Vrij zoeken op telefoonnr gaat alleen als je een tilde gebruikt (070~386181 levert zo'n zes adressen op).

Maar de CSVoutput is nog lang niet ideaal: Als er extra info is, dan staat er tussen persoonsgegevens en info geen komma, maar een Newline! Zo wordt het een aparte kaart. Dus sloop ik met zoek-en-vervang de NewLine voor een "i" eruit. En dan moet een CSV beginnen met een "Header" die de veldnamen aangeeft. Bij Foon4all zat dat er standaard in, dus dat moet ook automatisch kunnen! Zolang ik nog op jullie stukje in de volgende Asterisk zit te wachten, heb ik een CSVfile, genaamd Header, waar ik de output in gooi.

Daarnaast kan het handig zijn als je voor je favoriete databaseprogramma een lege importbak achter de hand hebt. Het ligt voor de hand om je bestaande adresbakken qua veldopbouw zodanig te herinrichten, dat ze direct klaar zijn voor ontvangst van elke nieuwe !Foongrepvondst. Sommige dingen uit dit stukje ben ik te weten gekomen, door DOCs en FAQs te lezen, die wèl in de DosZips verpakt zitten (net als de Acornversie verkrijgbaar via http://www.cs.kun.nl/~markr/foongrep.shtml).