regio Den Haag

Een nieuw seizoen, een nieuwe lokatie! We naderen het einde van het seizoen 1996/1997 en op de valreep werd het bestuur van de regio Den Haag met de reeds lang verwachte verhuizing geconfronteerd. Samen met Ben v.d. Aardweg ging ik opgewekt naar de nieuwe lokatie kijken en overleggen met de gemeente Rijswijk voor de nieuwe huuraanvraag.

Helaas gingen we in een kleine mineur stemming weer huiswaarts. Niet omdat de lokatie niet mooi is (6m bij 7m, voorzien van 10 tafels en koffie corner alsmede een lift naar de 1ste etage) maar om de ons opgelegde huurverhoging. Natuurlijk waren wij al op de hoogte van een verhoging , maar dat deze zó fors zou uitvallen viel ons zwaar op de maag.

Helaas kunnen wij daar voorlopig nog niets aan doen maar zijn we natuurlijk wel naar een oplossing aan het zoeken. Vooralsnog heeft het regiobestuur moeten besluiten het komend seizoen 1997/ 1998 niet meer iedere donderdag een avond te organiseren (de opkomst rechtvaardigt dat ook niet meer en het aantal mensen dat actief iets voor de vereniging wil doen, is ook drastisch gedaald).

Vanaf september vind U de regio Den Haag voortaan op de 1ste en 3de donderdag van iedere maand in het welzijnsgebouw " De Ottoburg", Esdoornstraat hoek Lindelaan te Rijswijk ZH. Iedere 1ste donderdag van de maand is de regio bijeenkomst. De aanvangstijd is voorlopig gesteld op 20.00 uur echter na de hear-in van juni komt het programma in de bus en kunt U wellicht andere tijden verwachten.

De volgende avonden zij dus voorlopig gepland :

3 juli en 7 augustus

in gebouw Reinvoorde

4 en 18 september

in gebouw de Ottoburg

Lees de aankondigingen in de Asterisk en op BBS De Randstad voor de laatste informatie. Voor de plattegrond zie volgende

.

Jos Timmer