Uitslag enquête/prijsvraag Acorn Expo'97

Wikkels

het resultaat van het invullen van de wikkels.
Dat dit niet door iedereen is gezien is natuurlijk jammer, maar het stond vermeld rechtsonder op de wikkel. Dat hier voor gekozen is heeft te maken met het korte tijdsbestek waar we mee te maken hadden. Acorn kwam namelijk nogal laat met de camera aanbieding, waarna wij deze enquête eraan hebben gekoppeld.

EXPO
Het aantal bezoekers lag dit jaar ook weer boven de 400. Er was er zelfs een Nederlander die in Zweden woont gekomen! Ook diversen regio's waren vertegenwoordigd waaronder de regio Kennemerland met een zgn Intranet (Internet via een netwerk) en heeft dit ook "life" kunnen demonstreren, dankzij een aanwezige telefoonverbinding. Dit alles is mogelijk door overleg met de organisatie, dus volgend jaar... meer regio's!

Winnaar prijsvraag : Rick Dresia uit Zuidland
De oplossing was natuurlijk niet zo moeilijk, maar sommigen gingen toch de fout in door voor Acorn te kiezen! Het overzicht van de enquête geeft goed weer wat er onder de leden gedacht wordt over club in het algemeen. Met name de onderwerpen voor de Asterisk spreekt voor zich. Hier gaan we proberen wat aan te doen. Er zijn wat leden die zich hebben aangemeld voor de redaktie, maar meer hulp is nog steeds nodig!