Rievjoe !StrongEd (deel 2)
Clubsoftware van de Softwareservice uitgelicht
uitgekozen en beschreven door Ab Steeman

!StrongEd (deel 2)

In de vorige Asterisk heb je kunnen lezen over !StrongEd, de formidabele tekstbewerker van Guttorm Vik. We kwamen toen niet verder dan de "Introductie", de "Info" (de beschrijving van het bestand) en "Cosmetica" (hoe het lijdend voorwerp van deze test zich op het scherm presenteerde). Ook de "Techniek" is, voor zover mogelijk, besproken en voor deze maand blijven dus nog over de onderwerpen "Praktijk", "Opties", "Bijstand" en "Eindwaardering". Voorwaar geen kleine klus.

We zullen ons hier echt tot de hoofdzaken moeten beperken, wil dit artikel niet een pocketboek op zichzelf worden. Maar ja, wat wil je? We hebben het hier wèl over !StrongEd, waarvan inmiddels niet de ß-versie 4.20 de nieuwste is, maar de officieel uitgebrachte versie 4.20 ( samen met de nieuwste StrongHelp, die er bij nodig is ). Uiteraard zijn deze verkrijgbaar op de plaatsen die in het eerste deel van deze Rievjoe zijn genoemd.

Praktijk

We dubbelklikken op een tekstbestand. StrongEd weigert het te laden. We doen het nòg eens. Nu met Shift-dubbelklik. Nog steeds weigert StrongEd het te laden. Wàààt? StrongEd weigert te laden? Wat vertel je me nou?

Wel, beste lezers, schrik niet. Het is echt niet zo erg als het hier boven klinkt, maar wèl waar! En dat komt alleen maar omdat StrongEd door mij is geconfigureerd om eenzelfde bestand niét tweemaal te laden, terwijl nu blijkt dat het gewenste bestand al ergens in een StrongEd venster op mijn scherm stond.

Ooit heb ik eens een moeizaam tot stand gebracht werkstuk volledig de vernieling in geholpen doordat ik eerst het trotse produkt van mijn urenlange inspanningen zorgvuldig naar disk had weggeschreven en daarna ergens onderaan, in de hoek van het scherm nòg een gewijzigd tekstbestand vond, hetgeen met een geroutineerde tik op F3 en daarna een even geroutineerde pink op Enter rap naar disk verdween.

Helaas bleek dat een eerder geopend venster te zijn met 'mijn trotse produkt' in een voorgaande staat van bewerking, die nu helaas mijn nieuwste versie drastisch en onherroepelijk overschreven had. Tranen met tuìten!

Met StrongEd hoeft dat niet voor te komen, wanneer je tenminste de configuratie als zodanig instelt. Dit houdt absoluut niet in dat je dan niet meerdere vensters open kunt hebben van een bepaald bestand. Via de menu-optie 'Display>New view' (of Ctrl WC - window copy) kun je een - zelfs naar believen verticaal (Ctrl WV) of horizontaal (Ctrl WH) gesplitst - nieuw venster van je bestand openen. Alleen wordt dan wèl èlke verandering in beide vensters doorgevoerd! En dus is de rampspoed van hierboven niet te vrezen.

Wanneer verwordt een tekstbèwerker tot een tekstvèrwerker? Een vraag die bij mij, na een poosje met StrongEd te hebben gewerkt, steeds vaker en sterker boven komt drijven. Is dat het centreren en het uitlijnen? Of is dat het bloksgewijs veranderen van teksten? Of misschien het vervangen van een woord, door het gehele document heen, door een ander?

Als het dàt is, dan is StrongEd een tekstvèrwerker. Als het ook en vooral ligt aan het feit of er met fonts gewerkt kan worden - en natuurlijk is dàt een eerste eis voor een tekstverwerker - dan doet StrongEd niet meer mee, want fonts zijn bij onze grote teksbewerkende vriend niet inbegrepen. Hoogstens een 8*8 bitmap fontje, waarvan ik echter het nut niet direct in kan zien, maar daar houdt het mee op. Geen gebruik van fonts dus in een tekstbewerk venster.

Dus StrongEd blijft een tekstbèwerker, maar wel een opperbeste! Met uitgekiende en ontzettend uitgebreide zoek- en vervangfunkties. Een zoekactie kan desgewenst (F2) resulteren in een 'List of Found'

, waarin alle regels van je bestand die het zoekwoord bevatten in een kliklijst staan. Een simpele klik brengt je razendrap naar de gewenste regel. In die kliklijst is het zoekwoord ook nog 'ns contrasterend gekleurd, waardoor direkt opvalt wáár in 'n regel het zoekwoord zich bevindt.

Deze 'List'funktie wordt in de diverse werkmodes vrijwel unaniem gebruikt om een - per werkmode verschillende - lijst met woorden en/of uitdrukkingen te produceren. De Basic werkmode heeft op deze wijze bijvoorbeeld een lijst met DEF's en PROC's door simpel op Shift-F2 te drukken. En razendrap ook nog! Op deze manier kun je door te klikken op een lijstregel simpel en snel door je programma heen stappen.

Heb je wel 'ns een stukje tekst ingevoegd in een tekstbestand? Een handleidinkje ergens van of zo, en vond je het niet duidelijk om vóór elke regel daarvan een of twee sterretjes te zetten? En moest je je toen niet een pink- en wijsvingerbreuk typen om dat voor elkaar te krijgen? Je ellende is over! StrongEd kent het onovertroffen systeem van 'block-edit'. Je selecteert gewoon het betreffende stuk tekst. Dat wordt dan netjes als blok gemarkeerd. (De gebruikte kleuren hiervoor zijn in te stellen door de gebruiker.) Nu plaats je de kursor vooraan in het blok, dus op het eerste karakter ervan. En, nu komt het: ALLES wat je nu typt wordt op ELKE nieuwe regel van dat gemarkeerde blok gekopieerd.

Een voorbeeld?

** Hier is een stuk tekst ingevoegd.

** Jantje zag 'ns pruimen hangen

** Oh, als eieren zo groot

** Stop ze niet achter je wangen

** Want dan ben je morgen dood.

** Deze regel is een erg lange, mist onmiskenbaar ook de boot, maar ga nou niet zo zitten stangen, geef je niet zo vrees'lijk bloot!

Je ziet dat voor elke nieuwe - ook lege - regel twee sterretjes en een spatie zijn toegevoegd met deze methode. In de lange (onzin)regel staan ze ook alleen maar aan het begin. Zo kun je ook begin-karakters kollektief verwijderen, spaties voorvoegen enz. Saillant detail: wanneer de kursor in een gemarkeerd blok staat en je voert dan een wegschrijf-aktie uit (F3) dan wordt alléén het gemarkeerde blok weggeschreven. En, nee, nièt over je bestand heen. De naam ervan is dan 'block' en het pad is onbekend zodat een combinatie van F3 en Enter niet tot calamiteiten leidt. Er komt dan netjes een fout-venster op met de tekst: "Don't know where to save. Drag to directory". Alles volkomen veilig dus.

StrongEd bevat alle foefjes, kunstjes en trucs die andere tekstbewerkers kennen, maar voegt daar bovendien nog een ongekend aantal nuttige, verrassende en welkome attributen aan toe. Het is werkelijk veel te veel om zo eventjes alles in een artikeltje samen te vatten. Wat te denken van de mogelijkheid een Internet-link in een tekstbestand simpel te kunnen aanklikken, waarop je favoriete browser wordt geladen en de pagina op het World Wide Web wordt getoond?

Dus bijvoorbeeld de tekst: http://riscysite.demon.nl (in een afwijkende kleur getoond!) is een klikbare link, net zoals een link in je browser-venster. En de tekst mailto:ab@riscysite.demon.nl start onverwijld je mailer wanneer je er op klikt. De kleur waarin dit soort teksten wordt getoond wordt bepaald door de gebruiker zelf. StrongEd blinkt trouwens helemaal uit door het gebruik van in- en uitschakelbare kleuren, welke in sommige werkmodes onmisbaar blijken te zijn. De 'taal-modes' bijvoorbeeld. Ik zou niet meer zonder die (geheel door de gebruiker te bepalen!) kleuren willen werken!

De verschillende werkmodes, waarvan de "Basemode" (tekstmode), "Basic" en "HTML" voor mij persoonlijk de meest gebruikte zijn, zijn ieder voor zich van onschatbare waarde, met bij iedere mode apart toegevoegde funkties en klik-ikonen bovenin het werkvenster.

De "!Dump" mode kan worden gebruikt om een stuk uit het werkgeheugen als een apart bestand te kunnen wegschrijven, waarbij StrongEd je dan ook nog 'ns een keuze laat maken uit ROM Modules, RAM Modules, Applications, ROM workspace, RAM workspace, Dynamic Area's en CMOS RAM. Als voorbeeld: een willekeurige geladen module is op deze manier rechtstreeks uit het geheugen naar een disk te schrijven met behoud van bestands-type. Het weggeschreven bestand heeft dus het bekende module-ikoon.

Zo valt er van elke werkmode wel wat moois en verrassends te vertellen, ware het niet dat ik echt niet al die modes daadwerkelijk gebruik. Maar in het aanwezige werkmode-aanbod kan ieder beslist zijn eigen werkgebied terug vinden. Met in iedere werkmode de bekende globale StrongEd funkties, aangevuld met de mode-afhankelijke funkties.Waarlijk en waarachtig een wondertje, die !StrongEd...

Opties

Hier helpt slechts een

. Het is echt ondoenlijk om alle opties, kleurkeuzes en wat dies meer zij te noemen, laat staan te beschrijven. Niet alleen bestaat er een optiesvenster (ikonenbalk, menukeuze 'Choices...') voor StrongEd in zijn totaliteit, waarin je bijvoorbeeld zèlfs kunt instellen hoelang een (Shift) dubbelklik moet duren voordat StrongEd er op reageert, maar elke werkmode apart heeft óók nog 'ns een gelijksoortig optiesvenster om de voorkeur van de gebruiker op los te laten. Daarnaast kan men per werkmode ook nog 'ns ingrijpen - verwijderen of toevoegen - in het modebestand - waarin o.a. de eigenschappen en acties voor die mode staan beschreven - waardoor woorden en zinnen in een aparte kleurgroep kunnen worden gezet.

Dit laatste dient dan wel handmatig in het bestand te worden gewijzigd, een werkje voor ter zake kundige freaks. Maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk! Zelf heb ik hiermee de kleuren van mijn HTML-werkmode volkomen kunnen aanpassen aan mijn eigen smaak. Op de afbeelding zie je het venster van de opties zoals ze voor elke mode beschikbaar is. Werkelijk alles is instelbaar, alhoewel het vinden van je eigen optimale instellingen wèl even wat tijd kost. Er is zoveel keus.

Even voor de duidelijkheid: de 'Global choices' worden ingesteld voor StrongEd in z'n totaliteit. De 'Mode choices' kùnnen de globale

wijzigen (bijvoorbeeld kleurgebruik) maar zijn slechts geldig voor die bepaalde werkmode. Bij het overschakelen naar een andere mode gelden de globale instellingen weer en natuurlijk de instellingen voor die nieuwe werkmode. Bij alle werkmodes is het mogelijk de kleurinstellingen van de 'Basemode' te gebruiken, zodat je niet opnieuw alles hoeft terug te zoeken. Het wijst zich vanzelf......

Bijstand

Hierover kan ik ècht zeer kort zijn.
Optimaal.
Dat is de enige term die een beetje in de buurt komt. Want wat kun je nu nog meer verlangen van een Help-bestand dan een klikbare menustructuur (via StrongHelp tot stand gebracht, dat moet je dus wèl hebben!), vergelijkbaar met een Internet pagina? Alles, maar dan ook àlles, komt aan bod in deze machtige steun en toeverlaat voor StrongEd. De bijstand van StrongEd is nagenoeg onmogelijk te verbeteren. Hiermee hoeft echt niemand in de kou te zitten.

Eindwaardering

Veel, héél veel is onbesproken gebleven. StrongEd biedt heel wat meer dan in twee, zelfs in drie artikeltjes is weer te geven. Maar ik denk dat de geïnteresseeerde lezer toch voldoende geïnformeerd is met het bovenstaande om zijn behoefte aan dit produkt te kunnen bepalen. Mijn eigen mening is gevormd door daadwerkelijke ervaring ermee. Mijn mening staat vast. En is het werkelijk nodig om die hier nog 'ns apart te verkondigen?

Als je het artikel gelezen hebt denk ik niet dat je verbaasd bent te horen dat ik StrongEd het einde vind. Het uiterste einde zelfs. En heus, ik wil !Zap niets tekort doen, ik heb er zelf te lang mee gewerkt om die zomaar in een hoekje te schuiven. Maar ja, er bestaat nu eenmaal brood en krentenbrood, nietwaar? Het is maar wat je het lekkerste vindt...