CD-ROMS zonder naam
en wat Dick Tanis er aan doet

Openen van vensters van CD-ROM's met geen of vreemde disknamen. Het komt wel eens voor dat een beschreven CD-ROM (goud) geen disknaam heeft of dat een CD-ROM een te lange naam heeft.

Als je dan op CDFSfiler symbool klikt wordt er een melding gegeven dat òf de CD-ROM geen naam heeft òf dat de naam verkeerd is. Nou zou je in een Taakvenster via *. de CD-ROM kunnen uitlezen maar dit is niet comfortabel. Het is namelijk mogelijk om toch een venster te openen. Dit doe je als volgt. Ga naar de commando- regel (je weet wel F12) en voer het volgende commando in:

Filer_opendir CDFS:$

Terug in de Desktop (met nog een Return) zul je zien dat de hoofdmap wordt geopend van de desbetreffende CD-ROM met de naam: CDFS:$.

Enige problemen of aanmerkingen over beide tips?
Geef ze gerust door aan mij.

Dick Tanis (77:8500/100.4 op Aconet)
(2:286/613.2 op Fidonet)
Tel. 0187 681284