Van de ledenadministratie

Binnenkort zullen weer de acceptgiro's verzonden worden voor de contributie van het lidmaatschap 1998 van de Big Ben Club, zoals gebruikelijk rond deze tijd van het jaar.

Wij hopen dat U het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk zult overmaken. Wij van onze kant kunnen dan op basis van deze inkomsten een planning maken voor het volgend jaar.

Hierbij doe ik een dringend verzoek aan diegenen die het limaatschap niet wensen voort te zetten. Neem even de moeite om een briefje te sturen aan de ledenadministratie of het secretariaat van de vereniging (postbus 1189, 6801 BD Arnhem). Wij hoeven dan geen dure herinneringen en dergelijke te versturen. U bespaart ons zo overbodig werk en Uzelf onnodige kosten.

Charles Deckers, ledenadministratie