Werkgroep Genealogie

Ook in het nieuwe seizoen heeft de werkgroep de gelegenheid gekregen om op 5 donderdagavonden onze hobby genealogie in clubverband te bedrijven, nu in het nieuwe verenigingslokaal van de regio Den Haag. Het zal even wennen zijn aan de nieuwe route, maar het Rijswijkse Welzijnsgebouw "De Ottoburg" ligt niet zo erg ver verwijderd van het oude vertrouwde Reinvoorde. In de vorige *Asterisk (15.6) trof U op pagina 19 de nieuwe route naar de Esdoornstraat 3b (hoek Lindelaan) in Rijswijk aan.

De werkgroep zal in het komende seizoen op de volgende avonden bijeenkomen:

25 september en 27 november 1997,

22 januari, 26 maart en 28 mei 1998.

Elke twee maanden dus een bijeenkomst en wij hopen maar dat genealogen de weg naar Rijswijk weten te vinden. Het programma is zeer afhankelijk van de wensen van de (beginnende/aspirant danwel gevorderde) genealogen. Er valt over de hobby erg veel te vertellen maar het manco is dat wij niet kunnen doorgronden waar bij U de genealogische- of programmatechnische problemen liggen die we samen kunnen oplossen. Op 25 september a.s. zal er in ieder geval een avond zijn voor de beginner.

Hoe pakken we de hobby aan, waar te beginnen en als we voldoende gegevens verzameld hebben: welk genealogisch programma gaan de dan gebruiken? Wij hopen dat velen deze mogelijkheid zullen aangrijpen om eens wat meer te weten te komen over deze fascinerende hobby. Hebt U voor de volgende avonden een onderwerp waarover U graag wat meer zou willen weten, meldt dat dan even aan Gerard Battes (079-3511845) of aan mij (079-3212918) dan zullen wij U op Uw wenken bedienen, voor zover dat binnen ons vermogen ligt natuurlijk.

6e Genealogische Delflanddag.

Op 27 september a.s. wordt voor de zesde maal de Genealogische Delflanddag gehouden, dit jaar in Zoetermeer.

De deelnemers zijn o.m.:

Tijdens de dag zullen er lezingen worden gehouden. De dag wordt gehouden in het Stedelijk College Zoetermeer, locatie Seghwaert, van Doornenplantsoen 1, wijk 22, van 11.00 tot 16.00 uur.
De toegang bedraagt f. 2,50.

Dat er in genealogenland wel eens wat coördinatie mag komen bewijst het volgende:

Landelijke bijeenkomst HCC Genealogie GG.

Op 27 september a.s. (jawel!) wordt in Nieuwegein de 32ste landelijke bijeenkomst, ledenvergadering en gebruikersdag gehouden van de plm. 1700 leden tellende HCC Genealogie GG. De ALV begint op 11.00 uur. Om 13.00 uur is er een voordracht over en demonstratie van de genealogieprogramma's WINKWAST en GENKWA voor Windows (geen probleem meer sinds de RiscPC met PCkaart). Er worden in een afzonderlijke zaal ook nog demonstraties gegeven van andere genealogische programma's.

Voor het bestuur van de werkgroep wordt het die dag mogelijk een racepartij tussen Zoetermeer en Nieuwegein, want eigenlijk willen we beide bijeenkomsten bijwonen. Maar of dat lukt...? We zien het wel.

Ben van den Aardweg, secretaris