Bestuurlijke mededeling

Bij correspondentie naar de postbus 1189 van de Club gaarne op de enveloppe ook even vermelden voor wie uw stukken binnen de club bestemd zijn, dus:

Of het voor de penningmeester (declaraties e.d.), ledenadministratie (adreswijziging, opzegging e.d.), Softwareservice, redactie *Asterisk, Public Relations of Vraagbaak is. Uw verzoeken kunnen dan binnen de cluborganisatie veel sneller afgehandeld worden. Als het aan de voorzitter is gericht, of slechts alleen aan het bestuur of anderszins onduidelijk, dan komt het altijd als eerste bij de secretaris terecht.

Dit kan tot (flinke) vertragingen leiden.

Alvast onze hartelijke dank, uw postverzorger namens het secretariaat van het hoofdbestuur, met vriendelijke groeten, Henri Derksen.