Van de voorzitter

Beste allemaal,
De afgelopen periode hebben er voor ons twee belangrijke gebeurtenissen plaats gevonden. Als eerste de Raad van Afgevaardigden vergadering van zaterdag 25 oktober jl. en daarna de Acorn World Show 1997.

De RvA vergadering stond in het teken van de toekomst van de vereniging. De meningen waren vooral verdeeld over twee van de vijf mogelijke opties, te weten het model waarin alle regio's verzelfstandigd worden en het model waarin alle bestuursverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur ligt en waarin de Algemene Leden Vergadering het bestuur controleert. Een overgrote meerderheid van de RvA leden was voor het laatst genoemde model.

De commissie die bezig was met de statuten en huishoudelijke reglement gaat zich ontfermen over het op schrift zetten van nieuwe versies daarvan. Dit betekent, dat als alles goed gaat er volgend jaar nog één RvA vergadering is en daarna gaan we over op de nieuwe struktuur. Tijdens dezelfde RvA vergadering van 25 oktober j.l. hebben zowel de secretaris als de penningmeester aangekondigd zo spoedig mogelijk te willen stoppen met de functie die ze nu vervullen. We zullen proberen de gaten die nu ontstaan binnen het hoofdbestuur op te vangen.

Voor het volgend jaar staat de functie van voorzitter op het rooster van reglementair aftreden. Aangezien ik nu al weinig tijd heb en er voor volgend jaar en de jaren daarop aan een avondopleiding ga beginnen, zie ik me genoodzaakt mijzelf niet opnieuw kandidaat te stellen voor de functie. Ik ben er sowieso voorstander van om een bestuur regelmatig van nieuw bloed te voorzien, dit om enerzijds de snelheid er in te houden en anderzijds om het bestuur niet te ver van de leden af te laten staan. Maar ik geef toe: niet in dit tempo.

Dus wanneer er leden zijn die er niet tegen op zien om een bestuursfunctie te vervullen, en die moeten er wel zijn wanneer er volgend jaar zoveel functies vervallen die nu nog ingevuld zijn, dan verzoek ik jullie je te melden. Het is niet moeilijk, het kost alleen tijd.

Acorn World 1997 is weer achter de rug en is voor mij niet helemaal geworden wat ik er van verwacht had. De Risc PC II was er in een prototype vorm, maar niet in een zodanige vorm, dat deze geschikt is voor verkoop. Het zal dus wel eventjes duren. Acorn kennende zal het wel tot minimaal volgend jaar zomer worden voordat deze op de markt komt. Enige spec's zijn wel bekend. Het moederbord past niet in de behuizing van de Risc PC I en er komt dus ook geen upgrade voor de huidige Risc PC I bezitters.

Het moederbord zal geschikt zijn voor PCI-kaarten en er zal één processor op zitten en niet meerdere. Een 300 MHZ StrongARM die meerdere taken tegelijk kan afhandelen en over een soort van MMX technologie beschikt (Attached Media Processor geheten). Volgens de press-release van vlak voor Acorn World kan deze processor, wanneer alles optimaal 'loopt', 500 MIPS halen (wanneer ik mij niet vergis, haalt de huidige StrongARM ca. 200 MIPS en de ARM710 ca. 40 MIPS). Er kleeft echter wel één nadeel aan deze processor, RISC OS kan deze complexe processor niet aan, alleen Galileo OS kan dat. En daar zijn ze nog lang niet mee klaar.

Dan Acorn World zelf. Voor de Clan leden was er een leuke CD te halen met allerlei beta-releases. Vanwege de hoge pond, waren niet alle aanbiedingen voor ons ook echt aanbiedingen. Omdat ik zelf vooral geïnteresseerd ben ik CAD, heb ik daar speciaal opgelet en bij Davyn software hadden ze een leuke aanbieding van RiscCad Professional, deze verkochten ze voor £175, tegen £250 normaal.

Verder was het aardig om te zien dat wanneer je geduld oefende de prijzen van bijvoorbeeld geheugen SIMMS elk uur daalden. Op zaterdagochtend lag de prijs voor 16Mb gemiddeld rond de £45 en aan het einde van de middag was de goedkoopste £36, die heb ik dus maar meegenomen.

Verder ben ik nog op zoek gegaan naar de beloofde 'nieuwe software'. Acorn had namelijk van de zomer al aangekondigd dat de meest bekende 'spellen' van andere platforms naar de Risc OS omgeving geport zouden worden, ik heb hiervan helaas niets terug kunnen vinden (het kan natuurlijk best zijn dat ik niet goed genoeg heb gezocht).

Tsja, soms zit het mee en soms zit het tegen.

Het ga jullie goed.
Pieter (voorzitter)