Elektuur contactdag

Brabant

Zaterdag 8 november is weer achter de rug, om 7 uur van huis even Jan-Jaap v.d. Geer ophalen en 19.00 uur weer terug. Een lange dag dus!

Maar wel de moeite waard. We waren met zes personen om die dag demonstraties te geven, en dat hebben we geweten ook! De opkomst was goed in Den Bosch, we hebben veel laten zien en uitgelegd aan de toch wel hevig geïnteresseerde bezoekers. We hebben ze natuurlijk ook wat leesvoer meegegeven.

een foto van "onze" Aart, poserend voor zijn lijfblad!
Paul Porcelijn luistert aandachtig...

De beurs

Voor de techneuten was het volgens mij een leuke beurs op het gebied van electronica, niet te groot maar interessant. Ook het blad Elektuur verkocht natuurlijk van alles, waarbij de laatste CD-rom door Hans Steeman (redaktie Elektuur) onder mijn aandacht werdt gebracht. Deze werkt namelijk met een z.g.n. PDF reader. Wat is nu het geval, Leo Smiers (regio Kennermerland) heeft voor onze Acorns ook zoiets gemaakt, wat betekent dat meerdere CD's nu beschikbaar komen voor ons. Het programma heet !pdf en de laatste versie is 0.71.

nog een foto van Jan-Jaap v.d. Geer, een typische situatie waar je met een demo makkelijk in raakt. En nu nog even dit ... en dat...

Artworks

een zeer mooi met Artworks getekend plaatje van de nieuwste Alfa. Niet afkomstig van Henk Huinen maar van een andere tekenspecialist en Alfa liefhebber, namelijk Herman Brammer uit de regio Amsterdam. Deze en nog twee andere wilde hij natuurlijk graag laten zien op de clubstand. Zijn er nog meer van deze tekenaars? Leuk voor op onze volgende club-CD!

Medewerkers demoteam bedankt!
Aad, Matt, Sander, Aart, Jan-Jaap.

Herman Corijn - PR