Hints en tips
vertaald uit Archive door Mari den Besten

ArtWorks: Sneller geroteerde tekst weergeven.

Het tekenen van geroteerde tekst in ArtWorks bestanden op het scherm duurt meestal lang, terwijl dit in Draw veel sneller gaat. De oorzaak van een snelle Draw en een trage ArtWorks op dit punt ligt in het feit dat Draw het standaard Font system gebruikt, terwijl ArtWorks zijn eigen FontDraw module gebruikt.

De standaard ingestelde grootte van de FontDraw cache is tamelijk klein en daarom moet het heel arbeidsintensief elk karakter tekenen alsof dat steeds voor de eerste keer gedaan wordt. Dit kun je flink versnellen met de volgende 2 commando's:

*configure FDCharCache 96k

*configure FDMetricCache 32k

Uiteraard kun je ook grotere waarden instellen als je voldoende geheugen beschikbaar hebt. In ieder geval zul je merken dat de geroteerde tekst in ArtWorks (en ook in Impression) nu veel sneller getekend wordt.

"File open" foutmeldingen
Wanneer je regelmatig met een "file open" foutmelding geconfronteerd wordt zou je eens het commando *SHUT (vanaf de commando regel, die je bereikt met de <F12> toets) moeten proberen. Het werkt netjes en eenvoudig; dit commando sluit alle bestanden op alle filing systems. Vooral dat laatste is belangrijk wanneer je verschillende filing systems (zoals ADFS, SCSI, IDE) ter beschikking hebt.

Daarom lost dit de vervelende foutmelding "File still open from a previous operation" op. Het is veel beter om *SHUT te gebruiken dan *BYE of *DISMOUNT vanaf het iconbalk menu, aangezien deze het directory-venster sluit, wat betekent dat daarmee alle bestanden buiten het blikveld gaan vallen. *SHUT sluit eenvoudig open bestanden en geeft je weer toegang tot het bestand in kwestie.

Het werkt dus beter en sneller dan bijv. *SCSI en vervolgens *CLOSE. Om te beginnen is het meer typewerk, maar verder sluit het ook geen bestanden op een eventueel ander aanwezig filingsystem (zoals ADFS), zodat anders ook nog bijv. de volgende commando's gegeven moeten worden: *ADFS en *CLOSE.

Overigens bestaat er een aardig programmaatje van de hand van Jan-Jaap v.d. Geer, genaamd '!Openfile', dat een keurig overzicht geeft van de huidige openstaande bestanden, zelfs van de seriële poortbuffers. Na een selectie kunnen één of meerdere bestanden hiermee eenvoudig gesloten worden, aangezien het niet altijd wenselijk is dat alle bestanden tegelijk gesloten worden. Mogelijk staat !Openfile op één van de clubschijven maar het staat in ieder geval in de download van BBS 'De Randstad' en is onder de naam 'Openfile' te requesten (voor points) of te downloaden vanuit het bestandengebied 'Serious2'.

Zonlicht en muizen.
Laat deze twee niet samengaan! Dit is namelijk een steeds terugkerend probleem dat mensen gedurende de zomermaanden te pakken neemt. Dat komt doordat wanneer er direkt zonlicht (of een andere sterke lichtbron, zoals een halogeenlamp) op je muis valt, het de optische sensors binnenin de muis in de war kan brengen. Dit heeft tot resultaat dat er foutieve muisbewegingen op het scherm plaatsvinden (of zelfs helemaal geen beweging). Dit probleem is voorbij wanneer je de gordijnen sluit.

Een goede oplossing (want je wilt tenslotte ook wel eens computeren terwijl het zonnetje in je kamer schijnt) is te vinden in het aanbrengen van een stukje aluminiumfolie tegen de binnenkant van het muis afdekkapje. Let op dat de aluminiumfolie geen kortsluiting veroorzaakt bij de delicate delen van de muis!

Downloaden van bestanden met Fresco
Wanneer je een groot bestand gaat downloaden met Fresco (dat is de Web-browser van de Ant Internet Suite) vergeet je makkelijk om van tevoren een directory geopend in de desktop te hebben klaarstaan om het binnengekomen bestand naar toe te saven. Fresco laat een 'save-box' verschijnen wanneer het bestand volledig is overgezonden, maar verdwijnt n.l. wanneer je dan eerst nog een directory moet openen. Sommige mensen gaan dan opnieuw het bestand downloaden. Dit is echter niet nodig, want wanneer de 'save-box' verdwijnt hoef je alleen maar op de URL-regel te klikken en op <return> te drukken en de savebox verschijnt weer zonder dat het nodig is om het bestand opnieuw binnen te halen.

Klik niet op de 'reload'-knop want dan wordt het bestand wel opnieuw ingeladen, zodat je daar dan opnieuw op moet wachten. Een nog betere manier is om voor het downloaden met <shift> ingedrukt te klikken op de link naar het bestand (dat is een gekleurde regel, waarbij onderin het Fresco window de tekst 'Link to...' verschijnt. Dit laat de 'save-box' al direkt openen, zodat je deze van tevoren kunt slepen naar een geopende directory. Hierdoor geef je dus al vóór het downloaden aan waar het bestand heen moet en kun je het niet meer vergeten. Op deze manier kan ieder daaropvolgend bestand snel naar diezelfde directory gesaved worden.