Regio Oost

Kort verslag van dinsdagavond 2 december 1997 van onze gezamelijk Acorn demo bij de PTCC afd. Arnhem (PTCC = Personal Thuis Computer Club) te Oosterbeek.

Na een schitterende uitleg van Paul Reuvers life weergegeven via een kleurenkanon op een groot scherm kwamen de reacties los van de leden van de PTCC.

Men was vooral verbaasd over zaken als weinig geheugengebruik, korte programma's en het niet warm worden van de ARM chip, terwijl er toch heel veel mee mogelijk is. Wist u b.v. dat Acorn gebruikers veel minder muiskilometers afleggen simpel door een goed ontworpen operating system met b.v. context gevoelige- i.p.v. rol menu's, en door de aanwezigheid van omgekeerde acties door adjust. Er is in Engeland zelfs iemand op gepromoveerd. Dit muisgebruik spaart je pols voor RSI.

Ander inderessant item; vrijwel alle omroepen in NL gebruiken een of meer Acorn computers voor de zogenaamde autocue, het scherm waarvanaf de presentator z'n tekst voorleest. Het is gewoon teveel om het allemaal op te noemen (en vaak ook nog te onthouden).

Dus gewoon elke keer weer zo'n demo bijwonen geeft je de meeste kennis over Acorns om weer aan anderen te vertellen. Menigeen zei al: We hebben de verkeerde computer (PC) gekocht. Er werd gevraagd om meer informatie en vooral demonstraties.

Na afloop is er dan ook veel gekeken naar zowel de software maar vooral ook de hardware. De belangstelling was zo groot en vooral langdurig dat de beheerder ons de zaal uit moest werken. Beide clubs kwamen tot de conclusie dat dit een zeer geslaagde avond was en dat het gelegde contact niet voor één keer moest zijn.

Het Regio Oost bestuur wil een ieder danken die zijn/haar systeem had meegebracht of anderszins de demo wilde bijwonen en toelichten. Er waren zelfs leden van andere BigBen regio's aanwezig. Wij denken dat we hiermee toch in ieder geval een voedingsbodem hebben getracht te creëren voor meer Acorn gebruikers en wellicht in de toekomt ook weer meer leden voor de Big Ben Club kunnen aantrekken.

XAT had bovendien nog een leuke aanbieding voor de maand december. Om reclame te voorkomen wil ik die hier niet noemen, dus moet je zelf maar even contact met XAT opnemen.

Met vriendelijke groeten.
Henri Derksen,
secretaris Regio Oost