Acorn Promo Team
door Jos Ulijn opgetekend

De combinatie Jan-Jaap, Pieter, Erik en Jos waren al eerder als Acorn Promo groep actief. Dit is een verslag van een demonstratie.

Op zaterdag 22 november waren we, volgens uitnodiging resp. afspraak, te gast bij de Multi Computer Club in Alphen aan de Rijn. Eerder had ik contact gezocht met de heer Telkamp, secretaris van de club. Deze had alle medewerking toegezegd voor wat betreft de benodigde ruimte, nadat ik hem had toegelicht dat we acte de presence zouden kunnen geven met een Risc PC, drie A5000's, waarvan twee met video-digitiser aan boord, een A3010, en vier mensen, samen het Acorn Promo Team.

Desk zou me ruimschoots gaan voorzien van foldermateriaal. Erik Ulijn moest door ziekte op de valreep afzeggen. Zo bestond het Acorn Promo Team uit Rinus Rodenburg, van de regio Amsterdam, Jan-Jaap van der Geer, die - de tijd die hij kon - van de partij was, Pieter Drost - tevens redder in transportproblemen, en mij. Door de uitval van Erik moesten we het noodgedwongen ook zonder Risc PC doen...

De beurs was overwegend op verkoop ingericht. De sfeer was de hele dag door gemoedelijk, beslist anders dan de koopjesjacht die de PC Dumpdagen kenmerken. Leden van de club hielden onopvallend een oogje in het zeil. Ons was ruimte toebedacht nabij het podium. Voor de machines plus de meegebrachte scanner en printer was juist genoeg ruimte.

Het is er de hele dag behoorlijk druk geweest. Toen het podium in gebruik werd genomen voor het - met versterker - melden van winnende loten (de toegangskaarten), was ik daar aanvankelijk niet zo gelukkig mee, vanwege het lawaai. Al gauw echter verdrongen de mensen zich om de Acorn machines, domweg omdat ze niet anders te doen hadden dan, wachtend op de uitslag en met het lot in de hand, voor dat podium - en dus met hun neus bovenop de Acorn machines - te blijven staan. Dat was makkelijk scoren.

De A3010 kreeg - wat apart staand- onverwacht veel aandacht: een aantal mensen wilden weten of er in dat toetsenbord echt een complete computer zit, anderen zagen er met weemoed gelijkenis met de Commodore 64 in (yuk!). Meer dan ik gewend ben, bleven mensen nu staan en lieten zich informeren; een persoon, die zijn computer had weggedaan, zocht in een tweedehands Acorn een mogelijkheid om kwalitatief sterk terug te komen - moet een verstandige man zijn :-)

Kortom, we zijn de hele dag druk in touw geweest waarbij vooral Rinus Rodenburg zich verdienstelijk heeft gemaakt, omdat hij, evenals Jan-Jaap, zich op een plezierige wijze met belangstellenden wist te omringen. De secretaris zou volgend jaar weer een plekje voor ons inruimen. Wij hebben te kennen gegeven, daar graag gebruik van te maken.

Opnieuw heb ik bij mezelf bemerkt hoe belangrijk het is, je als Acorn Promotie Team goed voorbereid en onderling afgestemd te presenteren. De vereniging heeft zich hierin tot dusverre zeker niet geprofileerd. Ik wil daarom zelf meer structuur aanbrengen en broed momenteel op aanpak en uitwerking.

Jos