Utrecht (1)
Aart Veenenbos 030 - 6061643.
Zuiderstraat 20 Nieuwegein 3e donderdag van de maand van 19.30 tot 23.00 uur.

Kennemerland (2)
Albert Meijer 0251 - 239162
Buurtcentrum 'Het Guishuis' George Gershwinstraat 207, Zaandijk. 2e zaterdag van de maand van13.00 tot 17.00 uur.

Oost (3)
Coert Smit 0317 - 317010,
Hans Dingemanse 024 - 3585169,
UniCorn BBS 026 - 4425506.
of postbus 1006, 6801 BA Arnhem
De Wieken, Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst (Gld.) telefoon 0481 - 377992 2e zaterdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur.
Regio Oost heeft na jarenlang sparen en na de leden geraadpleegd te hebben, via een enquête alsmede op de regio leden vergadering in december 1997, besloten om ter uitleen aan leden een flatbedscanner aan te schaffen. De bedoeling was om een goedkoop exemplaar te nemen wat via de parallelle poort aangesloten moet worden. Daar de meeste leden reeds over een SCSI-kaart beschikken en het prijsverschil zeer gering was, is besloten om toch de veel snellere SCSI-versie aan te schaffen. Het is een Mustek 1200 x 600 dpi exemplaar geworden. Bij Castle Technology zullen de benodigde TWAIN-driver, manuals en !ImageMaster software besteld worden.
* Voor de 8-bitters zal getracht worden om een epromprogrammer aan te schaffen. Deze moet het liefst de volgende eigenschappen bezitten: Te behandelen eproms: 2732 (4K voor Atoms), 2764 (8K), 27128 (16K) en 27256 (32k) dat laatste voor Acorn Masters en sommige podulekaarten in 32 bitters. En zo mogelijk zowel 21 V als 12,5 V programmeerspanning aankunnen. Wie kan onze regio Oost hieraan helpen voor een redelijke prijs ? * Als onze financiŽn het verder toelaten, wordt bekeken of het nog mogelijk is om enkele veelgevraagde PD-CDĎs aan te schaffen.
Agenda:
zaterdag 14 februari:
* Demo flatbedscanner door Hans Dingemanse
zaterdag 16 mei:
Vergadering raad van afgevaardigden. Vaststellen statuten en AR t.b.v. reorganisatie.

Friesland (4)
J. B. A. Heerbaart 058 - 2127024,
Wijkcentrum & Sporthal 'De Splitting' De Splitting 23 Drachten (Frl). 3e vrijdag van de maand van 19.00 tot 23.00 uur.

Eindhoven (5)
Malo Hautus 040 - 2262921
Peter Dings 040 - 2920189
Voor onze regio zijn de volgende dagen gereserveerd:
Bijeenkomsten op zaterdagen:
28 februari, 25 april, 20 juni, 19 september, 21 november.
Centrum 'De Nieuwe ketting' Tinelstraat 3A Eindhoven van 10.30 tot 13.30 uur.
Op woensdagen ligt e.e.a. nog niet vast.

Twente (6)
Frans Gasthuis 0546 - 622318.
'De Compaan' Maardijk 83a Almelo. 1e dinsdag van de maand van 20.00 tot 23.00 uur.

West- Brabant (7)
Aad Bezemer 076 - 5417109,
café Belle-Vue, Dorpsstraat 27, Chaam. 3e zaterdag van de maand van 12.30 tot 16.00 uur.
De 3e zaterdag in februari valt op carnavals-zaterdag. Dus is de bijeenkomst van de Big Ben Club regio West-Brabant in februari op zaterdag 14 februari. Die middag besteden we aandacht aan de grafische kant van RiscOS, met o.a. een praatje over de ins en outs van PHOTODESK, door Henk Huinen, en eventueel een bespreking van het programma Sacha.

Zuid- Holland Zuid (8)
Raymond Hagen 010 - 4675266,
Multifunctioneel centrum 'de Akkers' Lenteakker 5, 3206 TB Spijkenisse.
1e woensdag van de maand 19.30 tot 23.00 uur. Let op! De regio bijeenkomsten zijn verplaatst naar de 1e woensdag van de maand. 11 februari, 11 maart (algemene leden vergadering), 8 april, 6 mei, 10 juni.

Zeeland (10)
James Hanssens 0118 - 418868,
Dirk Roovers 0115 - 492159
buurthuis "De Pit" Appelstraat 2a, Goes telefoon: 0113 - 213378

Den Bosch (11)
Pierre Willems 073 - 5032120
Tonny Brukx 0486 - 416668
Aconet pointnr. 77:8500/504.34
wijkcentrum "De Helftheuvel" Helftheuvelpassage 115 5224 AC 's Hertogenbosch telefoon: 073 - 6217973 Laatste woensdag van de maand van 19.30 tot 23.00 uur.

Amsterdam (12)
Roel Boesenkool 075 - 6411981,
VOKA - gebouw, Vierlingsbeeklaan, Bovenkerk/Amstelveen Laatste zaterdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur.
Maar... de decemberbijeenkomst valt op 2 januari 1999, dan kunnen we elkaar gelukkig nieuwjaar wensen onder het genot van het een en ander (oliebol, snack, borrel, demo). Dus in december geen regiomiddag!

Gooi- en Eemland (16)
Nico Blom 033 - 4610140,
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk', Dollardstraat 119, Amersfoort. Telefoon 033 - 4620082. 3e zaterdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. Het bestuur van regio Gooi & Eemland wenst iedereen een voorspoedig 1998 toe en hoopt ook u (weer) te mogen begroeten op een of meerdere van onze regio bijeenkomsten. Evenals vorig jaar nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, die dit jaar op 21 februari 1998 gehouden wordt.
De vergadering begint om 15:00 uur en de voorlopige agenda bevat de volgende onderwerpen:
- hoe staan we ervoor (Big Ben Club en onze regio).
- financieel jaarverslag
- verkiezing regioleider/coŲrdinator
- plannen 1998
- aandacht voor uw ideeŽn, vragen, opmerkingen, kritiek...
Vooruitlopend op de reorganisatie van de Big Ben Club treedt het huidige regiobestuur af en hiervoor in de plaats wordt een regio-leider/coŲrdinator gekozen. Het bestuur stelt zich niet herkiesbaar. Leden die zich voor deze functie beschikbaar willen stellen, kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden.
J.A. Looyenga, secretaris.

Den Haag (18)
Jos Timmer 070 - 3624989,
BBS de Randstad 070 - 3557975.
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' Esdoornstraat 3a, Rijswijk. elke donderdag van 19.00 tot 23.00 uur.
5 februari regiobijeenkomst
12 februari Video in/uit Acorn
19 februari regiobijeenkomst A.L.V.
26 februari E-mail met Acorn
5 maart regiobijeenkomst
12 maart DOS<--->Acorn
19 maart regiobijeenkomst
26 maart Genealogie

Apeldoorn (19)
bestuursfuncties m.i.v. 1 januari 1998 vacant!

Noord- West Veluwe (20)
Michiel Kuijer 0341 - 254835
2e woensdag van de maand vanaf 19.30 uur
Wijkcentrum źDe RoefĎ Zuiderzeepad 1, Harderwijk