M is C een column van MC

Hier exerpt van een bericht dat ik kortelings las. Men herinnert er aan dat Steve Balmer, 2e man van Microsoft, beschuldiging tot monopolie neigingen verwerpt en zegt dat MS beoogt het belang van de klant te dienen. Dat MS daarmede een gezond bedrijfsresultaat bereikt, mag toch? SB zegt dan "Een monopolie is pas een monopolie als we onze positie zouden uitbuiten door prijsopdrijving, of als wij op grote schaal concurrenten zouden overnemen."

Het bericht zegt dan voorts dat met een aanklacht wegens monopolisme een beschuldiging wegens ongeoorloofde koppelverkoop -immers klanten dwingen Internet Explorer met W95 te kopen- niet sterk is.

Het formele antwoord van MS's juristen: "IE is een onderdeel van het besturingssysteem, een uitbreiding zo men wil". "Als", zo zegt SB "het ons niet is toegestaan produkten te verbeteren en uit te breiden, dan kunnen ze beter elke ontwikkeling verbieden."

"En in het verleden is MS al eerder op de vingers getikt wegens oneigenlijk gebruik van verworven machtspositie. Dus (een) onbeschreven blad (zijn ze) niet. Dat ze de prijzen nog niet opdrijven lijkt dan ook niet een principieel maar tactisch besluit."

"Bovendien lijkt MS ook weinig principieel te zijn op het gebied van de kwaliteit ..." Bugs, vastlopende computers, 'ongeldige bewerkingen' zijn aan de orde van de dag. De verwijten en sneren richting MS zijn deels te verklaren uit het mechanisme 'Groot moet dood' maar voor een deel ook uit de koppelverkoop door de jaren heen. Nieuwe versies snel achter elkaar, compatibiliteitskwesties, het publiek als betatesters, concurrenten de voet dwars zetten, etc. ......

Hooghartigheid en arrogantie komen vroeg of laat toch voor de val. En dit staat in de SoftwareBus, officieel orgaan van de DOS gebruikersgroep en is geschreven door de Redactie. Zei er iemand dat de DOSsers (en dat zijn CPMers, MSDOSsers, Windowers, OS2ers) klakkeloze volgers van BG-and-His-Gang zijn?

Ik blijf er bij dat Acorn zelf schuld draagt aan haar onbekendheid en kleinheid en ik zou het toejuichen als men toenadering zou zoeken tot een bedrijf zoals Microsoft. Niet om BG te spekken maar wèl om in-den-brede bekendheid te geven dat er een beter systeem bestaat. Misschien is er dan een kans dat Computer-Totaal dan voor een kwart is gevuld met RISC-OS. Overigens, CT wordt uitgegeven door IDG dat ook Acorn User uitgeeft. 't is maar dat u het weet!!

groetend, Max van Loon