"Tages Anzeiger" artikel

Ingezonden artikel overgenomen uit de "Tages Anzeiger" (Zürich met een oplage in verschillende steden van totaal ca.1 miljoen) d.d. zaterdag 18-10-1997.

"Acorn is gezekerd tegen neerstorten"

De programmeurs van wijdverbreide systemen en toepassingen waren zuinig op de verkeerde manier met het programmageheugen. Ze gebruikten maar 2 i.p.v. 4 cijfers om het jaartal op te slaan. Omdat deze 2 cijfers binnen 2¼ jaar niet meer voldoende zullen zijn, siddert bijna iedereen, die met "electronische geheugens " te maken heeft, uit angst voor de grote ineenstorting in de nacht van 1999/12/31 naar 2000/01/01 ( de data zijn geschreven volgens de UNESCO-aan-beveling in de vorm: jjjj/mm/dd ) of voor verkeerde uitkomsten uit berekeningen die in de tijd doorlopen na dat gedenkwaardige ogenblik. Slechts de gebruikers van computers van de engelse firma Acorn zijn niet bang voor de eeuwwisseling. De ontwerpers van deze computer en van het bijbehorende besturingssysteem RISC OS hebben vooruitgedacht en voor de opslag van de datum en de tijd voldoende ruimte gereserveerd. In 5 bytes wordt het aantal honderdsten van seconden dat verlopen is sinds 1900/01/01 00.00:00 uur opgeslagen. Dit voldoet ver voorbij het jaar 2000 en wel tot 2249!

Niklaus Weiss, Zug

vertaald door Ger Tap