ASCII-ART: kunst met een knipoogje (2)
ook deze keer door Janny Looyenga

Ascii-art: grafische tekeningen gemaakt door tekst. Wat heb je daar voor nodig? Alleen maar een toetsenbord met daarop de standaard ASCII karakterset (hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens, genummerd 32-127) en afdruk mogelijkheden (scherm of papier).

ASCII

:

ASCII

in Hex, waarbij 20 Hex een spatie is en 7F delete:

Met behulp van deze karakters kunnen hele fraaie tekeningen gemaakt worden. De eersten die dat ontdekten waren de typist (m/v) achter de schrijfmachine, daarna de telexist (m/v) waarvan de laatste ook de mogelijkheid had de tekeningen per telex te versturen.

De eerste beginselen van Ascii Art.

Een ASCII tekening kan op verschillende manieren gemaakt worden:

 1. door middel van lijnen
 2. als een compacte vorm
 3. met gebruik van kleurschakering door grijstinten.

1. Lijnen

Deze tekenvorm (lijntekening) gebruikt niet alle karakters van het toetsenbord, maar beperkt zich tot een stuk of 20:

      / \ | - _ =
      . : ' ` " ~
      < > ( ) [ ]

met als voornaamste de

| / \ ) ( _ , - ' ` 

tekens om de omtrek van een tekening te markeren. De schetsen worden in grote lijnen opgezet, later in detail ingevuld. Het gebruik van een lijn houdt niet alleen een rechte lijn

 ----- _____ =====

in, maar gebruikt verschillende karakters

( ~"-.,_ ) 

daarbij om een lijn niet puur horizontaal of verticaal te maken.

B.v. van horizontaal

 _____ 

aflopend

 __
  "~~"----..,___

van vertikaal naar kleinere hoeken

/  ,'   _.-"     __..--""

| / ,' _.-" __..--""

Deze tactiek maakt het ook mogelijk bogen te maken.

       /          /
     _.-~         _,-~
    ,^          ,^
   /          /
   /          /
__.-~        __,-~

Een effect zit soms in een klein teken. Het eerste

geeft onderaan meer ronding dan het tweede. Het verschil wordt veroorzaakt door gebruik van een punt danwel een komma. Met behulp van alleen de tekens
 _ - " 

kan men van een rechte lijn een golvende maken:

_____-------"""""""--------_____-------"""""""

Een cirkel kan het beste vanuit een bestaande getekend worden, dan heeft men de mogelijkheid met verschillende letters/karakters te experimenteren.

Met behulp van de letters

( f J L V Y X r ) 

worden lijnen gesplitst en hoeken enigszins ronder gemaakt.

Of de cirkels wel of niet cirkels worden hangt ook af van de gebruikte font. Om Ascii-art goed te bekijken geeft een 'mono-spaced' font - een font dat hetzelfde aantal karakters per centimeter laat zien ongeacht de breedte van het karakter - het beste resultaat. De volgende 2 regels dienen even lang te zijn!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Als ze niet dezelfde lengte hebben, probeer dan een ander font.

Een voorbeeld van een

:

Onthoud hierbij: Klikken is geen kunst, tikken wel!
Janny Looyenga. (Aconet 77:8500/302.25)
Bronnen: Internet-FAQ.