Lidmaatschap

Een lidmaatschap van de vereniging kan op ieder moment ingaan en loopt automatisch door naar het volgend verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggingen dienen schriftelijk, doch uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaand aan het volgend verenigingsjaar, te worden gestuurd naar de ledenadministratie van de vereniging.