Voor de 8bits hardware-liefhebbers en soldeerders onder ons:

Henri's Acorn BBC Field Order Changes

Wat is dat nu weer? Heel simpel, het zijn hardware- en 
systeemsoftware wijzigingen om je Acorn computer betere
basiseigenschappen te geven. 
In het verleden werden zulke wijzigingen door de 
importeur en/of dealer uitgevoerd als iets niet goed 
werkte of men kwam een hardware bug tegen bij het 
aanbrengen van accessoires en randapparatuur. Mijn 
artikel over het aansluiten van een 5,25" floppydiskdrive 
op de Acorn Archimedes/RiscPC (ooit in een * geplaatst) 
is er zo een. Ook voor de Acorn BBC zijn er vele 
interessante wijzigingen aan te brengen ter optimalisering. 

SideWayRamBanken bouwen (zie een vorige *) is daar een 
mooi voorbeeld van. Het was af fabriek niet standaard 
leverbaar, maar intussen wel gewenst en vaak later 
ingebouwd. Zo heb ik in de loop der jaren een hele
reeks van dit soort wijzigingen verzameld en uitgevoerd.
Als je nog een BBC hebt liggen dan kun je met al deze 
wijzigingen tesamen er in deze moderne 32-bits-tijd toch 
nog een nuttige toepassing voor je beeb vinden. B.v. als 
je met behulp van !65Link (Clubsoftware disk A74, zie * 
1998.16.2) je Acorn BBC met een RiscPC of A5000 wilt
verbinden, je hebt daar namelijk een SWRambank voor nodig.
De meest gangbare aanpassingen (Field Order Changes) heb 
ik hieronder verzameld.
Er zijn er nog meer, maar die hebben vooral betrekking 
op het opheffen van storingen en staan in de BBC service 
manual, welke op elke regio ter inzage ligt. Deze is 
tenminste ooit door het hoofdbestuur aan alle regio's 
ter beschikking gesteld, net als de BBC en Electron atlas.

Acorn BBC Field Order Changes (hardware aanpassingen):

*1a.	Een 16 pins IC-voet in de keyboardprint 
	(rechtsonder) t.b.v. andere default instellingen. 
	Bedenk: Default is your fault ;-).
*1b.	Een 8-polige dipschakelaar voor in het keyboard 
	voetje. Als je hem vastsoldeert i.p.v. in een 
	voetje, dan kun je hem bij defecten zeer moeilijk 
	vervangen. Zie ook *FX 255 en geheugen locatie &28F 
	in de Advanced User Guide. Bits 0 to 2 screenmode, 
	bit 3 Break or Shift Break, bits 4 en 5 floppy disk 
	drive timings, bit 6 niet in gebruik en bit 7 
	opstarten in DFS of NFS (EcoNet), wanneer DNFS 1.20 
	rom is geplaatst.
*2.	OS 1.2h in eprom in de meest linkse (OS-ROM) voet.
	slechts 3 verschillen met het *originele 
	operatingsystem.
*2a.	Zoals *TV0,1 om trillingvrij in Mode3 op te kunnen 
	starten via de zojuist gemonteerde dipswitch, 
	verander: &C96F in NOP en &C70 in EOR #&C1
*2b.	*fx12,3 voor een standaard snellere autorepeat.
  	Verander &D995 van waarde 8 (default) in b.v. 3.
*2c.	Verander op 2 plaatsen de 0 in een h, zodat er 
	OS1.2h	vermeld wordt i.p.v. OS1.20 bij een *HELP.
	Iedereen is volkomen vrij om z'n eigen OS voor 
	eigen gebruik aan te passen naar eigen wensen, 
	zolang je het maar niet weggeeft of verkoopt.
*3. 	Onderbreking maken op het keyboard van de 
	Breakkeylijn. Dit is de 2e draadbrug van links af 
	gezien vlakbij de keyboardconnector die naar de 
	print gaat. Nog slimmer is om in deze verbinding 
	een schakelaar op te nemen en die b.v. aan de 
	onderkant of achterkant v.d. machine te plaatsen. 
	Hiermee kan men voorkomen dat per ongeluk de 
	Breakkey wordt ingedrukt, b.v. in spelletjes 
	o.i.d.Met de schakelaar kan de Breakkey dan toch 
	weer bereikbaar worden gemaakt, zoals b.v. 
	noodzakelijk is voor een Shift-Break.
*4. 	Als alternatief c.q. aanvulling voor punt *3 kan 
	men ook een(extra) resetdrukknop op de achterkant 
	van de machine monteren met gebruikmaking van de 
	aldaar in de EcoNet-hoek aanwezige 
	resetaansluiting op het moederbord.
*5.	Indien gewenst de instelpotentiometer voor het 
	geluid VR1 vervangen door een continue variabele 
	potmeter met bediening van buitenaf.
*6. 	Indien gewenst een externe luidspreker of 
	versterker aansluiting op PL16. Men kan dan net 
	als bij andere computers het geluid naar een 
	versterker of zo'n stereo-setje sturen. Daarmee 
	heb je dan levensechtere spellen.
*7. 	Voor video-opnames of framegrabbing e.d. op S39 
	een schakelaar monteren in de achterwand. Hiermee 
	kan men dan bepalen of men kleur dan wel z/w op 
	de composiet video-uitgang wil hebben.
*8a.	Een 16kB SideWaysRamBank (zie schema) voor in de 
	een na rechtse epromvoet.
*8b.	Een Write-protect schakelaar op de 16 kB SWR-bank.
*8c.	Optioneel een batterybackup schakelaar op de 
	SWR-bank.
*9a.	Zo mogelijk een 1770 DFS board (Acorn upgrade) 
	plaatsen.Een Watford issue2 of een Solidisk issue 
	2 voldoen ook, om samen te werken met het item *9b.
*9b.	Acorn ADFS 1.30 in eprom, voor Electron en 
	Archimedes/RiscPC uitwisseling. Je moet dan wel 
	een ADFS-Utils disk bij je Acorn dealer 
	aanschaffen, anders kun je geen floppen 
	formatteren, backuppen e.d.
*9c.	Watford DDFS 1.54T in eprom. Dit is het meest 
	uitgebreide DFS.
*10a.	Als je meerdere Acorn computers in huis hebt: 
	EcoNet upgrade.
*10b.	ANFS 4.25 in eprom t.b.v. *10a.
*11.	Eventueel een ZIF-socket links naast het keyboard 
	voor de plaatsing van SWRoms.
*12.	Epromvolgorde van links naar rechts: OS1.2h, ADFS, 
	ZIF-voet, SWRamBank, Basic. Dit i.v.m. resetten en 
	het voorkomen van hangen door foute data in de 
	SWRamBank. Door de Basic in de hoogste prioriteit 
	te zetten, slaagt een reset vaker.
	Als je BatteryBackUp en WriteProtect-schakelaars 
	op je SWRamBank hebt aangesloten, dan kun je zelfs 
	overwegen 
	om (eenmalig) een (A)DFS van Tape in te lezen ;-).
	En dat laatste is zelfs te automatiseren: Loadswr 
	op tape en daarachter die (A)DFS-romimage als file.
*13.	Een Double Sided, Double Density 3,5" 
	floppydiskdrive (720 KB), GEEN 1,44 MB HighDensity 
	drive plaatsen, want dat werkt vaker niet dan wel. 
	Eventueel samen met een oude 80 Tracks DS/DD drive. 
	Voor de nostalgie kun je dan nog een 40 Tracker 
	achter de hand houden om oude disks in te kunnen 
	lezen.
*14.	Als je belangrijke data op diskette hebt staan, 
	formatteer dan regelmatig (b.v. om de 2 jaar) een 
	disk en zet de data er weer opnieuw op. Dan weet je 
	redelijk zeker dat je de teruggang van het 
	magnetisme voor kunt blijven. Diskettes van ouder 
	dan 5 jaar geven nogal eens inleesproblemen.
*15.	Bewaar de inhoud van al je (ep)roms ook op een 
	diskette (die je uiteraard ook regelmatig weer 
	ververst). Als zo'n (ep)rom dan defect gaat 
	(per ongeluk verkeerd om in een voet gestoken 
	o.i.d.) dan kun je tenminste nog een nieuwe 
	(laten) inbranden ;-).

Hiermee heb je een zo optimaal mogelijke machine waar 
je best nog een flinke tijd mee vooruit kunt. Ik kan b.v. 
nog steeds niet zonder mijn 8bitters. Al was het alleen 
maar om regelmatig met de Morley Teletext-adapter 
verschillende pagina's op te halen en op disk op te slaan. 
Deze bewaar ik dan via een 3,5" floppy op de HardDisk van 
de RiscPC, zoals b.v. de waterstanden bij extreme hoogte 
of laagte. Een oude 8bitter is vaak ook prima geschikt 
om als EcoNet printerserver te fungeren. Of om eproms, 
ten behoeve van andere machines, te programmeren 
(inbranden).

Veel succes, en vragen staat vrij. Of je een antwoord krijgt 
zeg ik er niet bij.

MvGr. |_|     |\
      | |enri |/erksen.