M is C een column van MC

Wie weleens computerbladen van diverse platforms koopt zal concluderen dat over het Windows gebeuren met vreugde wordt gedacht. Zeker in de Amerikaanse wereld. Niet alleen adverteerders prijzen het systeem de hemel in, ook correspondenten schrijven er lovend over.

Ik kreeg voor een dag of twaalf mijn zwager met zijn twee zoons van 12 en 14 jaar te logeren. Mijn zwager is in de zestiger jaren geëmigreerd naar de Verenigde Staten, heeft zich laten naturaliseren tot US Citizen en is met een Amerikaans meisje getrouwd.

De oudste zoon heeft een behoorlijk inzicht in het computermatige. Hij rommelt flink in het systeem. Nu had ik een probleem met Windows 95 (wie niet!) en dus vroeg ik de oudste of hij mij kon helpen. OK, de RiscPC opgestart, het Aleph-One PC-ikoontje aangeklikt en na enige tijd verscheen het Win95 venster. Gerry, zo heet het jong, zei toen "interessant, lijkt wat op Apple". Hij aan het rommelen maar na verloop van tijd kreeg hij de betreffende applicatie toch niet helemaal in orde en dus vroeg hij waar ik een een bepaald subprogramma had gestopt. Dat filetje werd gevonden; in het hoofdprogramma was ook een commando richting dat filetje.

Toch deed het applet niet dat wat het moest doen. En toen zei Gerry iets byzonders. "Ja, typisch voor Windows 95, daar kan het ene programma zonder enige reden een hulpfile onbereikbaar maken voor andere programma's. De meesten in de US zitten met dat probleem en hebben er moeite mee; velen houden het dus op Win3 of zelfs DOS".

Nu is de Amerikaan helemaal niet zo vernieuwend is als de Europeaan denkt. Uitvinders zijn het niet, verbeteraars van onze -Europese- uitvindingen daarentegen bij uitstek. En daarom verbaasde ik me toch over hetgeen Gerry toen zei. Immers, juist DOS/Windows is door de jaren heen ontiegelijk veel verbeterd. OK, het overgrote deel van de verbeteringen was het oplossen van eigen fouten, bugs waar dan ook nog betaling voor werd geëist. Maar goed, er waren ook wel echte verbeteringen. Kijk, dàt soort opmerkingen als mijn neefje zei, dat lees je niet in die prachtig opgemaakte bladen. Daar schrijven de heren en dames correspondenten niet over.

Volgens hun is alles kits ...

Alleen in onze Acorn gerichte bladen wordt daarover gerept en wie leest nou over dat stomme prut-merk: hoe zei je ook weer dat het heet? Nooit van gehoord. Zijn wij niet zelf schuldig aan de onbekendheid van ons merk? Zo positief zijn we ook niet. Tijdje geleden kon je in AcoNet regelmatig lezen dat 10 karakter namen belachelijk kort waren. Terwijl DOS net af was van hun 8 karakter lange namen (.Ext hoort niet bij de echte benaming).

Toen de klacht dat de DOSsers sneller waren: hoe lang deden ze daarover? En pas las ik dat ons merk veel te duur is. Besef dan wel dat Acorn en software een veel kleinere markt bestrijken en dus wel duurder moeten verkopen. Kom vrienden, zijn we vergeten dat een peuter het aandurfde apparatuur aan te bieden die was voorzien van een chip die toen alleen in zeer dure machines stond? En nu pas wordt schoorvoetend overgegaan tot gebruik van zo'n chip/systeem structuur. En tenslotte dat ons merk wederom vooraan loopt bij een nieuwe ontwikkeling?

Ferme jongens, stoere knapen, kijk hoe pruttelend staat ge daar! Schreeuw uit uw naam, laat kennen uw macht. Niks ja maar.

groetend, Max van Loon