Van de (nieuwe) voorzitter

Beste mensen.

Ook wel eens de fluitketel opgezet zonder er eerst water in te doen? Je bent dan zo bezig dat je vergeet het meest voor de hand liggende te doen. Bijna had ik het over het hoofd gezien. Onwennig nog in deze nieuwe opdracht, en gewapend met de vaste wil om er wat moois van te maken, stel ik graag aan je voor het nieuwe bestuur van de landelijke vereniging van Acorn computergebruikers - Big Ben Club.

Op 16 mei 1998 is er een bijeenkomst geweest van de Raad van Afgevaardigden (RvA) van deze vereniging. Eerder hebben meerdere bestuursleden te kennen gegeven, hun functie als lid van het hoofdbestuur te willen beëindigen. Dat stond dus ook op de agenda, uiteraard voorzien van de gewoonlijke jaarlijkse verantwoording van activiteiten van het huidige bestuur. Verder zouden we het hebben over het resultaat van de werkzaamheden van de Statuten-commissie: een voorstel tot wijziging van Statuten en reglement van de vereniging. Deze geven de kaders waarin de vereniging functioneert. Kaders die door de RvA vergadering eind vorig jaar zijn vastgesteld.

Het voorstel van de commissie leidde tot een discussie over het bestaansrecht, mogelijkheden en kansen van onze vereniging. Een aantal zaken gaan goed; zo staat de Acorn Expo voor de deur, de kans bij uitstek om de laatste nieuwtjes te vernemen (wat dacht je ervan, de Risc PC II te kunnen gaan bekijken), "boodschappen te doen" (kijken dus wat er van je gading is, bij de vertegenwoordigde dealers of de 2e hands markt), en contacten binnen het Acorn wereldje leggen, her- of vernieuwen. Maar er zijn ook zaken waar we aandacht voor moeten hebben. Het reilen en zeilen van regio's verschilt nogal; de een heeft een vaste opkomst op de regio bijeenkomsten, de ander lijdt onder een tanende belangstelling. Het ledenaantal loopt terug, traag maar gestaag. Hoewel niet verontrustend, opereren we dit jaar met een tekort op de begroting. Genoeg werk aan de winkel dus.

In een later stadium zal je uit de doeken worden gedaan wat er op de RvA is gepasseerd en met welke afspraken we uit elkaar zijn gegaan. Als je dat niet al hebt vernomen van je regiovertegenwoordiger, dan zul je er - via de eerstvolgende Asterisk of anderszins - meer van te weten kunnen komen. Geef daar graag goede aandacht aan. Het is onze vereniging. dus ook de jouwe. Hoe beter we nu nadenken en met elkaar overleggen hoe sterker we ons maken voor de toekomst.

Afgaand op wat ik tot dusverre hoor, is de nieuwe Acorn goed voor een kleine aardverschuiving, in vormgeving en eigenschappen. Zo'n impuls kan de computermarkt, Acorn zelf, maar ook onze club, goed gebruiken. Afijn, na de Acorn Expo weten we meer. Ik tel af.

Dat ik dit berichtje zomaar op Aconet kan zetten en er ook nog eens verzekerd van kan zijn dat binnen het etmaal iedereen die in het bezit van een modem is het heeft kunnen lezen, is iets waar ik even apart bij stil wil staan. De BigBenClub en Aconet bestaan naast elkaar; Aconet wordt alleen financieel ondersteund.

Lijkt het bestuurlijk als los zand aan elkaar te zitten, toch verloopt het berichten- en bestandsverkeer snel, soepel en zonder (merkbare) problemen. Aconet. Een handjevol Acorn getrouwen die sinds jaar en dag - en dag na dag - deze prestatie neerzetten.
Het moest maar eens gezegd.
Bedankt, mensen.

Bedankt ook, onze voorgangers in het bestuur van de Big Ben Club, voor jullie inzet voor de vereniging. Nu al ondervind ik hoeveel werk voor leden er ongezien en in stilte wordt verzet. Dick, Matt, Pieter, Remco, bedankt. Om tenslotte af te sluiten met waar ik mee was begonnen: de presentatie van het nieuwe bestuur. Daar komen ze, in alfabetische volgorde.

Charles Deckers, lid bestuur, ledenadministratie
tel.: (040) 205 22 38
AcoNet: 77:8500/504.15

Henri Derksen, secretaris
fax: (026) 442 55 06
AcoNet: 77:8500/504.1

Herman Corijn, lid bestuur, PR en voorlichting
tel.: (071) 402 88 89
email: bigbenpr@nedernet.nl
AcoNet: 77:8500/203.40

Paul Porcelijn, penningmeester
tel.: (023) 536 37 88
email: porcel@dds.nl
AcoNet: 77:8500/504.26

Jos Ulijn, voorzitter
tel.: (010) 450 78 26
email: josulijn@worldonline.nl
AcoNet: 77:8500/203.16

Allen hoop ik tot ziens op de Acorn Expo.

Groetjes - Jos Ulijn