Kameleon offline

Na ruim 15 jaar 24 uur per dag online te zijn geweest gaat Kameleon BBS op 1 juni 1998 offline.

Maar we verdwijnen natuurlijk niet uit de communicatiewereld, onze activiteiten worden verplaatst naar onze, nog nader te bepalen, internet-site. Nadere informatie zal te zijner tijd worden vermeld in dit blad. We zijn te bereiken via email : kameleon@altavista.net

Bedankt voor de jarenlange steun en interesse en tot ziens,
Rob en Alexander Sambler