Onderlinge communicatie

De personen die regelmatig het Aconet bezoeken weten dat Ab Steeman een lijst bijhoudt van personen die een pointnummer hebben bij een BBS en tevens een emailadres hebben. Op de lijst zijn ook personen aanwezig die alleen een emailadres hebben. Maar de lijst is volgens mij niet compleet. Niet iedereen van de club die een emailadres heeft staat er op. Om de communicatie binnen de club op een hoger niveau te brengen heeft Ab aangeboden, iedereen die wil aan de lijst toe te voegen. Op Aconet is het zo geregeld dat er na mutaties een nieuwe lijst op het BBS wordt gepubliceerd. Om op deze lijst te komen gelieve men een email te sturen naar het volgende adres:

ab@riscysite.demon.nl

Cor v d Heijden,
een tevreden Acorn Expo bezoeker.