Reactie: Big Ben Club anno 2000
heet van de naald door Mark Koek

Als niet-'actief lid' meen ik hier toch even uit mijn schulp te moeten kruipen om te reageren op de aanval van Jos Ulijn, de nieuwe voorzitter, uit Asterisk 16.6.

Het gaat blijkbaar niet goed met de vereniging van gebruikers van Acorn Computers. Daarom is zij al enige tijd bezig zich te bezinnen op haar toekomst, zoals wij al in menige Asterisk konden lezen. Uit deze stukjes bleek dat er zinnige aanpassingen aan de structuur zouden worden gedaan, in die zin dat een kleiner wordende vereniging met minder bestuursfuncties draaiende moet kunnen worden gehouden.

Tot er opeens sprake is van een 'U-turn' van jewelste. De Raad van Afgevaardigden wanhoopt: moeten we nog wel doorgaan? Ja, wordt er geconcludeerd, maar alleen nog ten dienste van de zogenaamde 'actieve leden'. Niet voor mij dus. Ik ben uitermate actief in allerlei verenigingen, maar van de Big Ben Club ben ik 'consumerend lid', zoals dat heet. En sterker nog: ik ben van mening dat daar helemaal niets mis mee is. Zoals u weet kent elke vereniging leden die minder actief zijn. Gelukkig maar, want ze betalen hun contributie, en blijkbaar hebben ze er wat aan, want als dat niet zo was dan zouden ze hun lidmaatschap wel opzeggen.

Het tweede foute uitgangspunt: "Er is grote gemeenschappelijkheid over de opvatting dat de kracht van onze vereniging schuilt in de regio's", schrijft Ulijn. Dat zal wel, maar laat ik dan hier even mijn sterk afwijkende mening ventileren: de grote zwakte van de Big Ben Club is dat er zoveel energie en geld wordt verspild aan de versplintering in regio's.

Ten derde schrijft Ulijn: "Per definitie begint regelgeving daar, waar vertrouwen taant."
Hierover kun je natuurlijk een nogal filosofische discussie beginnen, maar dat lijkt me hier niet op z'n plaats. Laat ik volstaan met op te merken dat ik dat nogal een onzinnige uitspraak vind. Mijn ervaring met het besturen van andere verenigingen geeft mij in te voorspellen dat een vereniging die op dit idee zal worden gegrondvest geen lang leven beschoren is.

Terwijl de regio's, die ik onnodig vind, zonder veel discussie worden aanvaard, worden die gebieden waar volgens mij juist de kansen liggen fundamenteel in twijfel getrokken. Laat ik de vraag van Ulijn of ik mijn lidmaatschap zou opzeggen als de Asterisk niet meer zou worden uitgebracht hier beantwoorden: JA.

Als uitsluitend de regio-bijeenkomsten overblijven heeft u minstens 1 lid minder. Trouwens: ik heb toch ooit op de Acorn Expo zo'n enquête ingevuld waar ik dat duidelijk heb opgeschreven? Waarom dan die opmerking over het "domweg niet weten"? Als een fundamentele beslissing moet worden genomen, en je weet "domweg" niet hoe de leden daarover denken, vraag het ze dan!

Daarbij: heeft u ooit gehoord van een tijdschrift dat alleen floreert als het voltallige lezerspubliek ook bijdraagt aan de inhoud? Inderdaad, ik lees de Asterisk, en ik schrijf er niet voor (tot nu toe dan). Moet ik me daarvoor schamen? Ga toch weg.

De 'beginsel-besluiten' van de RvA vind ik een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van kneuterigheid die het Nederlandse Acorn-gebeuren kenmerkt. En het is juist die kneuterigheid waaraan een 'verjonging' een einde zou moeten proberen te maken. Gezellige regio-bijeenkomsten zijn leuk. Maar ze zijn een bijkomstigheid; ze behoren niet tot de kerntaak van de vereniging.

Hoe zie ik die kerntaak dan wel? Juist voor een klein platform als Acorn zijn er mogelijkheden voor een gebruikersvereniging, aangezien de schaal te klein is voor het op commerciële basis ontwikkelen van oplossingen. De Asterisk en de Acorn Expo zijn goede voorbeelden van dingen die een gebruikersvereniging kan bieden waar de commercie het moet laten afweten. Daarnaast zou de vereniging vrijwilligers kunnen mobiliseren om (wellicht via het internet) in hun vrije tijd een mooi stukje software te ontwikkelen, bijvoorbeeld. In dat soort activiteiten zou ik de toekomst zoeken: het faciliteren van het gebruik van Acorn-computers in Nederland waar dat commercieel moeilijk is.

Zeker, de Big Ben Club heeft 'verjonging' nodig. Lees de columns van de 'oude' Max van Loon maar, en in sterk contrast daarmee de nuttige artikelen van de 'jonge' Ferdinand Veldmans. Voor mij verbeeldt dit wel de keuze die er te maken is: krijgt de vereniging meer oog voor moderne ontwikkelingen en gaat het zijn inspanningen richten op kwalitatief hoogwaardige activiteiten, of vervalt ze in een uitstervende verzameling mannenclubjes die eens per maand in een voor veel geld afgehuurd gebouwtje gezellig zitten te babbelen? Om kort te gaan: een hervorming die de status quo handhaaft en er verder alleen maar toe leidt dat een groot deel van de betalende leden wordt verloren lijkt me geen goede zaak.

mkoek@wi.leidenuniv.nl