Voorstel oprichting WerkGroep AchtBitters

In een mailtje op AcoNet vraagt Janny Looyenga aan Henri 
Derksen:
JL> Hoe stel je je een 8 Bit Werkgroep voor?

Hier mijn brainstorm concept als aanloop voor een voorstel 
naar de Raad van Afgevaardigden.

1. Laten we eerst onze doelen vaststellen,
2. dan de benodigde middelen opsommen,
3. vervolgens een oproep in de de *media plaatsen 
  *Asterisk, AtomNiews en AcoNet en tzt na oprichting ook 
  bij HCC e.d.
4. en dan pas naar de personele invulling gaan kijken.
5. aanvragen officiële status.
6. van start gaan met publiceren eerste resultaten e.d.

Mijn voorstel voor een AchtBitsWerkGroep luidt dan als volgt:
Doelgroep:
Gebruikers van alle soorten ooit gemaakte 8 bits Acorn 
computers,van System 1 t/m 5, Atom, BBC, Electron, ABC, 
Master, Compact, EcoNet FileStore, 6502 CoPro, 32016 CoPro, 
Z80 CP/M, en 80186 DosPl+s, Atom in PC etc.
Acorn BBC emulatoren op andere platformen (Dos/RiscOS).
Echter NIET de 32 bits RiscOS serie Acorn computers.

Doelen:
* Verzamelen alle ooit uitgegeven 8 bits (PD/SW) software. 
 Waaronder het weer compleet zien te krijgen van alle 
 software van de voormalige OnderwijsWerkGroep 
 (voornamelijk 8-bits, zie lijst).
* Stimuleren hardware projecten en support (b.v. interfacing, 
 iic e.d.)
* veiligstellen verkrijgbaarheid moeilijke onderdelen, zoals:
 KeyBoarden, UpGrades (1770(A)DFS).
* vraagbaak voor alle machines of per type.
* converteer service: DFS<>ADFS, Dos<>(a)DFS, 5,25"<>3,5", 
 Tape<>Disk.
* Ondersteuning van BigBenClub regio's die 8 bits gebruikers 
 hebben, voornamelijk: Atom Club, BBC: Gooi en EemLand, 
 Regio Oost en Den Haag.
 Andere regio's zijn uiteraard ook welkom.
* 1 x per jaar een landelijke Acorn 8-bits dag.
* Stimuleren samenwerking Acorn Atom Club en Big Ben Club
* Bevorderen onderlinge contacten, via de *Asterisk, Atom 
 Nieuws en AcoNet BBSen.
* cursussen, Basic, 6502 machinetaal, hardware/solderen e.d.
* opbouwen en beheren van een (papiere) (kennis-) archief.
 Tegen kostprijs kunnen hieruit copiën worden verzonden.
* Internationale samenwerking: UK, België, Duitsland, 
 Australië e.d.
* Opzetten en instandhouden van een Acorn Museum en 
 demonstraties daarvan.
* samenwerking met dealers voor reparaties e.d.
* bevorderen mentaliteitsverbetering en begrip voor 
 8-bits Acorns.(De 32 bitter zou er zonder 8 bitter 
 niet zijn gekomen ;-).

Middelen:
* jaarlijks budget van het HoofdBestuur der Big Ben Club.
* jaarlijks budget van het HoofdBestuur der Acorn Atom 
 Club.
* Bijeenkomsten op Atom Clubs en enkele Big Ben Club 
 Regio's.
* publicatieruimte in clubmedia: *Asterisk, AtomNiews 
 e.d.
* 8bits EchoMail Area op AcoNet BBSen.
* SoftWareService Big Ben Club en Acorn Atom Club, alsmede 
 BBS-DownLoadAreas.
* vrijwilligers voor diverse taken,zoals werkgroepbestuur, 
 vraagbaak, software, cursussen etc.

Bemensing:
Voorstel contactpersonen / bestuur in oprichting, welke 
mijns inziens het meest in aanmerking zouden kunnen komen 
voor een actieve rol bij een op te richten Acht-bits 
werkgroep: Roland Leurs, Paul Porcelijn, Janny Looyenga, 
Nico Blom, Pieter Drost, Henri Derksen, Johan Kruize, 
Kees Versluis (EcoNet), Johan Heuseveldt,Charles Deckers.
Als uw naam hier niet vermeld is, maar u zou graag een 
actief steentje bijdragen, neem dan contact op met de 
secretaris van het HoofdBestuur.
Als u naam wel vermeld is, maar u wilt geen (actieve) rol 
spelen in het 8-bit gebeuren, laat dit dan ook even weten. 
We gaan er van uit dat tijdens of vrij snel na oprichting 
er een officieel werkgroepbestuur gekozen zal worden. 
M.a.w. een naamsvermelding nu brengt niet automatisch 
verplichtingen met zich mee. Van de gekozene zal dat tzt 
wel worden verwacht.

Motivatie:
Binnen de Big Ben Club vormen de 8bits-gebruikers 
tegenwoordig een minderheid die met uitsterven worden 
bedreigd. De Atom Club is om dezelfde reden zeer ernstig 
geslonken. Dit negatieve proces moet tot staan worden 
gebracht.
Daarnaast zijn wij moreel verplicht om hobbytechnisch 
erfgoed te behouden.
Toen de 8bitters in de meerderheid waren, was er ook 
een Archimedes werkgroep, welke later is opgeheven. 
Nu het andersom is, lijkt het ons dat de tijd rijp is 
voor de oprichting van een werkgroep acht-bitters.

Voorgestelde oprichtingsdatum: 01-10-1998 te behandelen 
tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden 
van de Big Ben Club op zaterdag 26 september 1998 in 
Amersfoort ten huize van Regio Gooi en Eemland.
Alsmede op de Landelijke Dag van de Acorn Atom Club op 
zaterdag 10 oktober 1998 te De Bilt.

Natuurlijk is het ons bekend dat men officieel geen 
dubbelfuncties mag bekleden en de Raad van Afgevaardigden 
kan daar dan ook ontheffing op verlenen.
Ik denk dat we daar als club gezien het geringe aantal 
actievelingen soepel mee om zouden moeten gaan. Als er 
echt misbruik van dubbelfuncties gemaakt wordt, kunnen 
we in die gevallen natuurlijk altijd nog streng ingrijpen.
Ik schrijf dit verhaal als gewoon lid zijnde en niet 
vanuit welke andere (club/AcoNet)-functie dan ook, gewoon 
omdat ik dit voorstel zonder die functies ook gelanceerd 
zou hebben.

Dit gehele verhaal plaats ik zowel op AcoNet als in de 
komende nummers van de *Asterisk en de Acorn Atom Nieuws.
Help ons de WGAB op te richten en in stand te houden voor 
u allen.
Mag ik op uw aller (hopelijk positieve) reactie(s) rekenen?

Met vriendelijke groeten van |_|   |\
               | |enri |/erksen.