Actie=reactie=actie!
door Lody Sonneveld, met een in- en uitleiding van Janny Looyenga

Als reactie op mijn schrijfsels over ASCII-art: kunst met een knipoogje ;) kwam er met de post een berichtje van Lody Sonneveld waaruit ik u graag enige stukken laat meelezen, daar er goede tips in voorkomen over het 'hoe' en het 'zo' van ASCII-art.
Het woord is aan Lody:

Met interesse heb ik jouw artikeltjes over ASCII-art in de Asterisk gelezen. Zelf heb ik er weinig ervaring mee, maar een huisgenoot van mij houdt soms uren de computer bezet, omdat hij zich de laatste tijd ook op die manier beeldend probeert uit te drukken. In korte tijd (en dat is minder dan een week) is het hem gelukt om ideetjes ook voor anderen begrijpelijk op grafische wijze op het scherm te toveren, ondanks dat er op de kwaliteit van die tekeningetjes toch nog wel het 1 en ander aan te merken valt.

Volgens hem is het in feite net zo makkelijk (of moeilijk) als schrijven. Ook daar moet men lettertekens op zodanige wijze weten te ordenen en groeperen dat er voor anderen begrijpelijke woorden, zinnen en zelfs hele berichten door ontstaan. En als dat je lukt, lukt het je waarschijnlijk ook om die lettertekens zo te rangschikken dat er een aardig plaatje ontstaat.

Voor mensen die door jouw artikeltjes wel geprikkeld werden om iets met ASCII-art te doen, maar niet weten hoe te beginnen, wil hij daarom de volgende tips aan de hand doen, waarmee op eenvoudige wijze aantrekkelijke resultaten te behalen zijn. Wel moet men dan in het bezit zijn van een document-processor, zoals !Impression, waarmee men frames over elkaar heen kan zetten.

1.) Begin met een niet al te gecompliceerde tekening uit b.v. een clip-art verzameling. Het kan handig zijn om die tekening eerst in !Draw, !Paint of 'n geavanceerdere image-processor in zo licht mogelijk tinten weer te geven, zodat de (zwarte) lettertekens waarmee je die ASCII-tekening uit gaat beelden daar goed mee contrastreren. Maar je kan natuurlijk er ook mee volstaan om alleen die lettertekens een sterk afwijkende kleur te geven.

2.) Laad deze (eventueel bewerkte) tekening in een frame van !Impression (o.i.d.). Resize de tekening naar de gewenste grootte. Bij voorkeur werkt mijn huisgenoot met het mono-faced font "System.fixed", ook voor het afdrukken van die tekeningen. Wil je vloeiende lijnen, let er dan op dat de linespacing zeker niet groter is dan 120%. Met 100 % zijn de resultaten zelfs nog fraaier. Ik heb het vermoeden dat in de Asterisk een veel grotere linespacing gebruikt wordt, zodat de afstand tussen b.v. het onderlijn-karakter en de aanhalingstekens daaronder groter wordt dan gewenst.

(van de redactie: nee, de regels hebben een vaste plaats door een grid. Maar ik heb het nu anders gedaan, zie hiernaast.)

3.) Zet nu over de tekening in het bestaande frame een nieuw frame. Maak dat transparant. Positioneer het frame zo- danig dat je lettertekens zo gunstig mogelijk uit komen. B.v. als je bovenste lijn een horizontale lijn moet zijn, zorg dan dat het eerste ingetoetste onderlijnkarakter op de hoogte van die lijn staat. Al naar het gewenste effect kan je nu op verschillende manieren te werk gaan. Je kan het figuur simpelweg vullen met lettertekens of zo nauwkeurig mogelijk de omtrekken volgen, zoals

te zien is.

Als voorbeeld voor de ezelskop diende een in 1900 vóór Christus vervaardigde grafschildering in Beni Hassan, waarop een man en ezel te zien zijn. Als je na enig oefenen door hebt hoe het werkt, zal het je spoedig lukken om met een fotootje in de hand een aardig plaatje te produceren.

Naschrift van Janny:

Het bijbehorende voorbeeld -het stadhuis van Venlo- heb ik hierbij niet meegezonden, daar er gebruik wordt gemaakt van High Ascii - tekens > 127. Het is mogelijk om de gegeven voorbeelden, de niet geplaatste + extra scroll tekeningen genaamd "de Strip" en "DRP bezoekt Eindhoven" live te bekijken op BBS-en aangesloten op het Aconet in de area ACO.ALG.KLETS.

BBS-en die deze area voeren zijn:
BBS de Randstad : 070 - 355 79 75
Unicorn BBS : 026 - 442 55 06
JL.