Zakelijk

In november zullen de acceptgiro's worden verzonden voor het lidmaatschap 1999 van de Big Ben Club. Zoals gebruikelijk rond die tijd van het jaar. Wij hopen dat U het verschuldigde bedrag (nog steeds f. 55.-) zo spoedig mogelijk zult overmaken, doch uiterlijk vóór 31 december a.s..

Op basis van het aantal leden (dus inkomsten) moeten wij, dit is zowel het landelijk- als het regio-bestuur, al plannen gaan maken voor (langlopende) aktiviteiten, zoals afspraken met de drukker van het clubblad en de beheerders van zaaltjes.

Hierbij doe ik een dringend beroep aan diegenen die het lidmaatschap niet willen voortzetten. Neem even de moeite om een briefje te sturen aan de ledenadministratie of het secretariaat van de vereniging. Beiden: postbus 1189, 6801 BD Arnhem. Indien U nog suggesties of opmerkingen heeft, die onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan verneem ik dat graag van U.

Noot: Conform de statuten/algemeen reglement dient het lidmaatschap opgezegd te worden vóór 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.

Charles Deckers (ledenadministrateur) 040-2052238