Statuten 1991 en algemeen reglement 1996

Arnhem, 22 Juli 1998.

LET OP: belangrijk en lang bericht.

Geachte (kader)leden van de Big Ben Club,

Zoals afgesproken op de vergadering van de raad van afgevaardigden op zaterdag 16 mei 1998, heb ik bij deze de laatste versies van de statuten (1991) en het algemeen reglement (1996) op alle bulletin boards van Aconet geplaatst.

De statuten van 1991 en het algemeen reglement 1996 worden in een archief geleverd samen met een controlebestand en controleprogrammatuur. Er zijn twee archieven samengesteld, te weten: St91AR96.ARC en St91AR96.ZIP op Acorn minded BBSen draaiend onder MS-Dos o.i.d., en St91AR96a en St91AR96z op Acorn minded BBSen draaiend onder RiscOS. De eerste met alleen de 80-koloms-tekstbestanden en gearchiveerd met ARC, zodat het ook op 8-bits Acorns en PC uitpakbaar is. De tweede bevat dezelfde bestanden in het Acorn Impression formaat om zo direct te kunnen uitprinten en is gearchiveerd met PKZip Deflate.

Inhoud:

AR96_T80 LR/ Text 14:06:33 14-Jun-1998 47 Kbytes (48.254)
Controle WR/WR Text 17:50:10 22-Jul-1998 1191 bytes
CRC32/EXE WR/WR DOS 13:57:48 17-Sep-1989 12 Kbytes (11.781)
crc32NtH WR/ Absolute 14:02:44 07-Jun-1998 7 Kbytes (6.720)
crc32SV WR/ Absolute 19:25:05 06-Jul-1998 7 Kbytes (6.852)
LeesMij WR/ Text 17:50:10 22-Jul-1998 4085 bytes
RvAnov96 WR/ Text 17:50:10 22-Jul-1998 11 Kbytes (11.369)
St91_T80 LR/ Text 21:51:52 09-Jun-1998 38 Kbytes (39.252)

Welke zijn samengevoegd tot het archiefbestand:

St91AR96a DWR/ Archive 17:50:10 22-Jul-1998 66 Kbytes (67.207)

= een !SparkFile Crunch12 (BBC (Bark) en PC (arc.exe) compatible)

Calculating CRC-32 for AR96_T80 2422920255 Dec. 906AD43F Hex
Calculating CRC-32 for CRC32.EXE 1256863362 Dec. 4AEA3682 Hex
Calculating CRC-32 for CRC32NTH 4110967082 Dec. F508612A Hex
Calculating CRC-32 for CRC32SV 4285510959 Dec. FF6FB52F Hex
Calculating CRC-32 for LEESMIJ 1113996681 Dec. 42663D89 Hex
Calculating CRC-32 for RVANOV96 3911447286 Dec. E923F2F6 Hex
Calculating CRC-32 for ST91_T80 2306818215 Dec. 897F40A7 Hex
!crc32 D/WR Directory 16:42:36 07-Jun-1998 2048 bytes (70.032)
AR96_Imp LR/ ImpDoc 18:42:24 13-Jun-1998 85 Kbytes (86.896)
Controle WR/WR Text 17:50:10 22-Jul-1998 1265 bytes
CRC32/EXE WR/WR DOS 13:57:48 17-Sep-1989 12 Kbytes (11.781)
crc32NtH WR/ Absolute 14:02:44 07-Jun-1998 7 Kbytes (6.720)
crc32SV WR/ Absolute 19:25:05 06-Jul-1998 7 Kbytes (6.852)
LeesMij WR/ Text 17:50:10 22-Jul-1998 4085 bytes
RvAnov96 WR/ Text 17:50:10 22-Jul-1998 11 Kbytes (11.369)
St91_Imp LR/ ImpDoc 21:55:59 09-Jun-1998 68 Kbytes (69.392)

Welke zijn samengevoegd tot het archiefbestand:

St91AR96z DWR/ Archive 17:50:10 22-Jul-1998 115 Kbytes

= !SparkFS Zip Deflate Acorn Archimedes/RiscPC en Dos-/WindowsPC-compatible.

Calculating CRC-32 for AR96_IMP 1971768264 Dec. 7586CBC8 Hex
Calculating CRC-32 for CRC32.EXE 1256863362 Dec. 4AEA3682 Hex
Calculating CRC-32 for CRC32NTH 4110967082 Dec. F508612A Hex
Calculating CRC-32 for CRC32SV 4285510959 Dec. FF6FB52F Hex
Calculating CRC-32 for LEESMIJ 1113996681 Dec. 42663D89 Hex
Calculating CRC-32 for RVANOV96 3911447286 Dec. E923F2F6 Hex
Calculating CRC-32 for ST91_IMP 4080184135 Dec. F332AB47 Hex

Om de authenticiteit (bron) van deze (ongewijzigde) tekstbestanden te controleren kunt u met de programma's:

!crc32 voor de desktop onder RiscOS op de Acorn Archimedes/
RiscPC e.d.
crc21NtH voor gebruik vanaf de *-prompt op de Acorn 
Archimedes/RiscPC e.d.
crc32SV voor gebruik vanaf de *-prompt op de Acorn 
Archimedes/RiscPC e.d.
CRC32.EXE onder MS-Dos (PC-kaart of Emulator)

Om hiermee vast te stellen of de gevonden CRC-waarde overeenkomt met die genoemd in het bestand Controle.

Behalve de CRC's heb ik nog andere controles ingebouwd zoals: lengte, datum en tijd van alle bestanden en in dit bericht. Om dezelfde reden heb ik zelf deze twee archieven op alle bekende BBSen ge-uploaded, zodat er geen verschillende versies meer rondzwerven.

Met al deze controles samen weet u dat deze bestanden uniek en slechts afkomstig zijn het secretariaat van de Big Ben Club.

Helaas bestaat er geen crc32 programma voor de Acorn BBC/Master series.

Ten overvloede: Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen aangebracht nadat deze bestanden zijn gedownloaded en (gewijzigd) uitgeprint.

Het exemplaar neergelegd bij de notaris en de kamer van koophandel c.q. bij het secretariaat zijn in geval van twijfel de enige rechtsgeldige.

Eventueel kunt u voor uitleg over de werking van CRC's de volgende programmatuur en uitleg downloaden/raadplegen:

CRCOK155.ARJ 21547 21-Apr-1994 Controleer over te sturen file 
met een CRC.
32BITCRC.ASC 10125 17-Jan-1992 beschrijving 32 Bit CRC Error 
Check protocol
CRC32.DOC 958 15-Jul-1989 Uitleg 32Bit CRC bereken programma
CRC32.EXE 11781 17-Sep-1989 32 bit CRC bereken programma.
FSC-0060.Z01 2873 08-Mar-1992 Calculation and Usage of CRC's 
in FidoNet.
CRC32.ZIP 26894 07-Jun-1998* Acorn RisOS wimp-programma 
berekent 23bitCRC
 t.b.v. bestandscontroles, b.v. bij
 in-/uitpakken en/of filetransfer.
* Einde authenticiteitscontrole *.

Verantwoording:

Dit is de gecorrigeerde tekst en indeling, afkomstig van de file 'StatEdit' van Randstad BBS, c.q. het eerste groene boekje. De originele tekst is voorzien van annotaties, waarvan aan het eind van de tekst de verklaring is opgenomen. Het betreft onjuistheden (o.a. datum notulen i.p.v. datum RvA-vergadering) en drukfouten. Eventuele vragen hierover kunt u rechtstreeks richten aan de voorzitter van de voormalige statuten commissie, point Ed v.d. Meulen 77:8500/203.46, telelefoon: 040-2839046.

De totstandkoming van de tekst van het algemeen reglement 1996 kunt u nakijken in het tekstbestand RvAnov96.

Met vriendelijke groet |_|   |\
            | |enri |/erksen,

Secretaris van het hoofdbestuur der Big Ben Club.

Bereikbaar via: postbus 1189
6801 BD Arnhem
Aconet point 77:8500/504.1189
Fidonet point 2:2801/208.1189
telefax: 026-4425506
UniCorn BBS: 026-4425506 8N1

In dringende gevallen kun je public relations manager Herman Corijn bellen
op telefoon: 071-4080339
Internet e-mail: bigben@nedernet.nl
homepage: http://www.nedernet.nl/~bigben.