Win98 installatie op PC-kaart
voor U getest door Machiel Jansen

Op 25 juni jongstleden heeft Microsoft Windows98 gelanceerd. Bijna twee weken later kwam de Nederlandse versie ervan op de markt. Voor de RiscPC-gebruiker met PC-kaart rijst uiteraard de grote vraag: werkt ook deze versie op de PC-kaart en zo ja, is het de aankoop waard?

Windows98 Upgrade wordt geleverd in dezelfde soort blauwe doos als destijds Windows95. De CD zelf zit echter in een kartonnetje in plaats van een CD-doosje. Om illegale kopieën tegen te gaan is rond het gat van de CD een hologram aangebracht met de tekst Microsoft of, vanuit een andere hoek gezien, de tekst GENUINE, grappig.

De Setup

Op de zijkant van de doos zijn de minimale systeemeisen te lezen die voor Win98 nodig zijn, namelijk minimaal een 486DX 66MHz, 16MB RAM en 195MB vrije harddiscruimte voor een standaard setup. Mijn systeem bevat een 486DX4/100 MHz en !PCconfig stel ik in op 24MB RAM, dus dat moet lukken. Omdat het hier om een Upgrade gaat heb je minimaal een draaiende Windows 3.x nodig. Insiders van Microsoft hebben mij verteld dat tijdens de ontwikkeling van Win98 speciale aandacht is besteed om de Upgrade vanaf Win3.x zo soepel mogelijk te laten verlopen, teneinde ook de laatste Win3.x-gebruiker tot een Upgrade te bewegen.

Ik neem de proef op de som door een 500MB DOSdisc aan te maken en mijn bestaande Nederlandse Win3.11- installatie, met onder andere de Reisplanner, een Textease Demo en MS Publisher 2.0, hierop te kopiëren. Zo heb ik een representatief uitgangspunt om de Setup te testen. Na de CD in mijn zes-speed-CDROM -speler te hebben gelegd, start ik vanuit Win3.11 de Setup. Vrijwel direct verschijnt een scherm met links een smalle kolom met een opsomming van de Setup-stappen en verder een venster waarin ik word gefeliciteerd met mijn Win98-keuze.

In de linkerkolom staat dat de resterende installatietijd 30-60 minuten in beslag zal nemen, nou ja dat moet dan maar en ik druk op Volgende. Er verschijnen twee foutmeldingen in aparte vensters: Onjuiste Systeemversie en onvoldoende conventioneel geheugen, raadpleeg SETUP.TXT. Vreemd, over minimaal benodigde hoeveelheid conventioneel geheugen stond niets op de doos!

Na de meldingen te hebben weggedrukt zit ik weer in Win3.11. De SETUP.TXT op de CD is snel gevonden en ik zoek de foutmelding op. Hierbij staat dat ik artikel Q134399 op een of andere MS internetpagina moet raadplegen!

Thuis heb ik geen Internetaansluiting dus theoretisch houdt het feest hier al op. Uit ervaring weet ik echter dat de eerste melding (onjuiste systeemversie) met de Acorn-schermdrivers te maken heeft. Deze vervang ik dus maar door de standaard 16-kleuren VGA-driver en start de Setup opnieuw. Voor de tweede maal stopt de Setup na te melden dat ik eerst handmatig een schijfoppervlaktecontrole met behulp van D:\WIN98\SCANDISK moet uitvoeren. Ik doe dit vanuit DOS en start wederom vanuit Win3.11 de Setup. Nu lijkt het goed te gaan. De Setup gaat een Win98 Setup Wizard voorbereiden, hetgeen 3,5 minuut duurt. Daarna staat tot mijn grote schrik de resterende installatietijd op 115 minuten, bijna twee maal zo lang als in het begin werd beweerd!

Geïrriteerd vervolg ik de Setup en ga akkoord met de Microsoft gebruikers- overeenkomst. Daarna is het tijd voor het invullen van de CD-key; een letter/ cijfercombinatie van vijftien posities waarin ik prompt de eerste keer een fout typ. Ik kies voor de standaard C:\WINDOWS directory als doeldirectory en nu lijkt het installeren echt te beginnen. Na nog 20 resterende minuten wordt gevraagd zélf met ctrl-alt-del de computer opnieuw op te starten, waarna de setup inderdaad automatisch weer doorgaat.

Als ik na de tweede helft van de wedstrijd Nederland-Argentinie terugkom staat er een scherm met de bekende vlag en de melding windows is bezig af te sluiten hoewel er niets gebeurt, ook ctrl-alt-del werkt deze keer niet meer maar alt-break gelukkig nog wel.

Na nog eens te hebben opgestart volgt er voor de tweede maal een zeer langdurige plug-and-play-detectie, die het veelvoudige duurt van de twee minuten die de Setup zelf aangeeft. Daarna moet weer geforceerd worden herstart. Nu worden drivers geïnstalleerd voor een 'onbekende monitor' en uiteindelijk is de Setup dan voltooid. Er is nog 156MB harddiscruimte over.

Het gebruik

Als Win98 eindelijk is geïnstalleerd, start het systeem (1min 45 sec) met een Welkom bij Windows 98-venster en een kanalen-venster. De gehele desktop ziet er hetzelfde uit als die van Win95. Wel schuiven menu's nu letterlijk naar voren en is Internet-Explorer-4 geïntegreerd en direct vanaf de desktop te starten. Het in Win98 nieuwe kanalenvenster is het eerste bewijs dat Win98 vrijwel volledig rond Internetgebruik is gebouwd. Het bevat snelkoppelingen naar Internetpagina's van sponsors. De Nederlandse versie bevat onder andere verwijzingen naar De TROS, het Financieel Dagblad en Veronica. Op het Welkom bij Windows 98-venster kan je vier routes aanklikken waarin je langs de nieuwe wonderen wordt rondgeleid.

Volgens de les Nieuw ten opzichte van Win95 is Win98 "sneller, betrouwbaarder, gemakkelijker, beter en leuker dan Win95". Onder betrouwbaarder kan je in deze les de keuze maken uit Windows-update, Controle systeembestanden, Foutopsporing en Reservekopieën/ Terugzetten. Vier nieuwe onderdelen dus waarmee Win98 betrouwbaarder wordt.

Dat het Internetgebruik bijna volledig in Win98 is geïntegreerd komt duidelijk naar voren bij de Windows-update-optie, een optie die ook die eerste keuze uit het Start-menu is geworden. Als de gebruiker dit kiest, zal het systeem met de meest recente programmatuur op het Internet worden vergeleken. Als er nieuwere onderdelen op het Internet staan, zal het systeem automatisch worden aangepast met die nieuwe onderdelen.

Op zich een bijzonder vernuftige gedachte, maar in de praktijk komt het er op neer dat je je systeem tijdens zo'n Windows-update volledig overgeeft aan Microsoft die op dat moment van alles op je systeem kan plaatsen of, erger nog, kan hálen zonder de geringste inbreng. Persoonlijk vind ik dit een bijzonder huiveringwekkende gedachte.

Dit automatisme is (volgens MS) uiteraard veel gebruikersvriendelijker dan handmatig het Internet doorzoeken naar nieuwe updates. Naar mijn mening wél leuke nieuwigheden, zijn ondersteuning voor meerdere beeldschermen en ondersteuning voor de nieuwe Universal Serial Bus of kortweg USB. Deze beide zaken heb ik tijdens een cursus bij MS foutloos zien werken. Een apparaat met een USB-aansluiting, zoals een scanner, muis of toetsenbord, zijn direct in de machine te pluggen. Er springt even een venstertje naar voren dat de herkenning van dit nieuwe apparaat bevestigt en het is te gebruiken. Ik heb daadwerkelijk meerdere muizen en toetsenborden op een machine vlekkeloos zien werken.

Voor een RiscPC, die nog geen USB heeft, zijn zulke verbeteringen uiteraard nutteloos. USB is geen MS-uitvinding, dus waarom is deze nieuwe bus-structuur nog niet in de Acorns toekomstige vlaggeschip Phoebe ingebouwd?

Voor een hogere schermresolutie moet de Acorn schermdriver weer worden geïnstalleerd. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig: rechtermuisknop klikken op buroblad, kies menu-item Eigenschappen, klik tab instellingen, klik knop geavanceerd, kies tab adapter, klik knop wijzigen, klik knop Volgende, kies tweede optie, klik knop Volgende, klik knop Diskette, klik knop Bladeren, kies directory C:\DRIVERS\WINDOWS \WIN95, klik knop OK, klik knop OK, klik knop OK, kies optie Ja, klik knop Volgende, klik knop Voltooien, klik knop Sluiten, klik knop Sluiten, start Win98 opnieuw op en dat is alles.

Conclusie

Windows 98 is een verzameling van aanpassingen aan Win95 van de laatste drie jaar, inclusief ondersteuning voor de nieuwste hardware. Voor PC-kaart gebruikers is het een volstrekt nutteloze en dure aanschaf. Het maakt het gebruik van de 486-PC-kaart tergend langzaam en voegt (uiteraard) volstrekt niets toe aan onze RiscOS. De nieuwe foefjes zijn amusant, maar zouden voor Win95- gebruikers gratis van het Internet te halen moeten zijn. Ondanks veel bombast van Microsoft is het niet veel makkelijker (zie Setup), sneller of stabieler dan zijn voorganger. Ik verwacht dan ook dat weinig mensen tot upgrade over gaan nu ze net hun Win95 beheersbaar hebben lopen. Het enige leuke aan dit nieuws is dat ik er dit stukje over kon schrijven.