Acorn 8-bit emulatoren
verzameld en besproken door Janny Looyenga

Nostalgie - heimwee naar het verleden - verandert in nostalgie - herleven van het verleden - bij het bekijken van de lijst met Acorn 8 Bit emulatoren die er inmiddels in omloop zijn. Ze zijn er voor allerlei platforms, maar de meeste voor DOS.

Lijst van beschikbare emulatoren:

Naam Emuleert Platform
- 6502Em (*) Elk, BBC, Master. Archimedes/RISC PC
- 65Host BBC-B Archimedes/RISC PC
- Acorn Atom Emulator Acorn Atom Unix/X
- ArcEm Acorn Archimedes A3xx/A4xx Unix/X
- Archie Acorn Archimedes A440 DOS
- ARM2 Acorn Archimedes DOS
- weer Acorn Atom Emulator Acorn Atom DOS
- BBC Environment Emulator BBC BASIC Atari 520 ST
- BBC BASIC(86) BBC BASIC 2 DOS
- BBC386 BBC-B DOS (386)
- BBC 6502 Emulator 6502 + beetje OS 1.2 DOS / Windows
- BBCEm BBC-B Archimedes
- Beeb BBC-B Unix/X
- BeebEm (*) BBC-B Unix/Win32/DOS
- BeebInC (*) BBC-B DOS
- BPC BBC-B DOS (486 en hoger)
- em6502 6502 Unix/X11R4+
- Horizon (MacBeebEm) (*) BBC-B Mac/Win95/NT
- Model-B (Tom Seddon) (*) BBC-B DOS, 386+
- Owl BBC-B NeXTStep
- pcBBC (*) oa 1770, 8271 DOS
- The Emulator BBC BASIC 2 en DFS Amiga (68000)
- TOL - The Owl Lives BBC-B UNIX
- Xbeeb (*) BBC-B Amiga/Win32/VMS)
- ? (unnamed emulator) BBC-B PC

(*) aanbevolen emulator.

Het zou natuurlijk een 'sport' zijn om zoveel mogelijk emulatoren te gaan beschrijven, maar ik houd me voorlopig bij de

van Tom Seddon. Zoals bij veel emulatoren zal blijken, is het een kwestie van lezen om het allemaal aan het werk te krijgen! Lezen en vervolgens proberen ...

Voorbereiding.

Alvorens men met de emulator aan de gang kan gaan, moet er eerst voor de benodigde BBC Roms gezorgd worden, daar die in verband met copyright niet meegeleverd kunnen worden. Het gaat hier om een Systeem Rom en een Basic Rom. Acorn staat niet toe dat deze Roms gebruikt worden in andere dan Acorn computers. Als u echter in het bezit bent van een echte 8 Bit Acorn computer, mag u de Roms voor eigen gebruik gebruiken.

Op het BBS van Henri Derksen 'Unicorn BBS' tel. 026 - 442 55 06, staat in area 7 MS DOS gebied een programma ter download om de roms uit uw eigen systemen te saven als een disk-image. Heeft u dit eenmaal voor elkaar, dan is het zaak ze de juiste naam te geven: OS12.ROM en BASIC2.ROM en ze vervolgens te verplaatsen naar een DOS omgeving. Ook voor deze transfer (BBC <-> PC) staan er programma's ter beschikking op bovengenoemd BBS.Wat wel bijgeleverd wordt, is de DFFS (DOS File Filing System) Emulator Rom. In de readme.1st (een 'lees-mij' tekst) staat uit welke delen en de daarbij behorende files de emulator bestaat:

BBC emulator v0.3 manifest

..DPMI stuff..
CWSDPMI.EXE DPMI server -- see CWSDPMI.DOC
CWSDPR0.EXE ring 0 DPMI server -- see CWSDPR0.DOC
CWSDPMI.DOC Documentation for the above two
CWSPARAM.EXE Change CWSDPMI settings
CWSPARAM.DOC Documentation for the above
..the emulator itself..
BBC.EXE emulator executable
BBC.CFG emulator configuration file
BBC.DOC documentation, Microsoft Word format
BBC.WRI documentation, Microsoft Write format (not as pretty)
..DFFS utilities..
DCONV.EXE Converts DFS -> DFFS
DDOSCONV.EXE Converts DDOS -> DFFS
WSCONV.EXE Converts archive format -> DFFS
MKIMG.EXE Creates new DFFS file
DFFS.BIN 6502 DFFS ROM

Het BBC.DOC file cq handleiding (in het Engels) is zeer uitgebreid met daarin ook een korte beschrijving over de geschiedenis van home-computers en het ontstaan van de BBC computer.

Start.

U start het programma door BBC in te tikken. Dan wordt de emulator geladen en ziet u de volgende tekst (is ook afhankelijk van de configuratie) in een paar seconden voorbij komen...

C:\>bbc.exe
BBC Micro Emulator v0.3 (djgpp v2 port)
copyright (C) 1996 by Tom Seddon
Graphics routines from the Allegro library
Comments to T.W.Seddon@ncl.ac.uk please
BBC Micro Emulator initialisation...
memory...
64K BBC memory
32K RAM changed indicators
Filing system initialisation...
Configuration bits..
Loading 'os12.rom' as OS ROM...
Loading ROM image dffs.bin into bank 15...4352 bytes
Loading ROM image basic2.rom into bank 14...16384 bytes
AccurateRefreshFrequency=25
StartupMode=7
ShiftBreakAction=0
Fast ROM paging on
Video mode is 640x400
Sound set to 0: that's off
Screen update every 1 frame
No sound will be played.
Please release all keys...
Searching for a mouse...

Als alles in orde bevonden is - dwz geen optredende fouten - krijgt u dit beeld op uw scherm:

En dan gaat het beginnen!