Vraag en antwoord
met drie vragen van Henk Huinen en één antwoord van Ab Steeman

Ik weet niet of het ooit bestaan heeft. Anders is het vreemd dàt het nooit bestaan heeft.Een vragen-rubriek in de Asterisk. Leden stellen vragen over problemen, zaken waar ze niet aan uit komen of andere dingen. Andere leden reageren hierop. In de volgende Asterisk worden de vragen met antwoorden gepubliceerd. Het vult lekker, maar heeft tevens een echte functie. Ik heb tijdens Acorn dagen meermalen gemerkt dat men hier behoefte aan heeft. E.e.a. kan vlot verlopen via email. Dat kan rechtstreeks. Het zou wel fijn zijn als de antwoorden dan niet alleen naar de desbetreffende persoon worden ge-emaild maar ook naar onze gewaardeerde hoofdredacteur. Dan kan die het weer publiceren en hebben de andere leden er ook wat aan.

Vraag:
Ik heb nu al twee keer meegemaakt dat in een directory bepaalde bestanden elkaar niet verdragen. Zodra ik het ene bestand in een directory plaats is het andere verdwenen. D.w.z. het is er nog wel, maar het icoon met tekst is niet meer zichtbaar. Zodra het toegevoegde bestand wordt verwijderd verschijnt het verdwenen bestand weer. Ik heb een vaag vermoeden dat het iets met 'Longfiles'(1.02) heeft te maken. Iemand een idee?

Vraag:
Ik ontving een CD-ROM die was ingebrand met een 'gewone' PC. CDFS vertikt het echter om deze CD te lezen. Ik krijg de mededeling 'invalid CD-ROM name'. Ik heb dit ook een keer gehad met een Mac CD-ROM. Is er een advies dat ik kan geven aan degene die de CD-Rom maakt, zodat dit probleem zich niet meer voordoet? Heeft het te maken met de lengte van de naam van de CD-ROM? Of met leestekens in de naam? zoals ~ - . / ?

Vraag:
Heeft iemand enige ervaring met het op Audio CD zetten van LP's? Ik zou dit graag willen doen onder RISC OS. Wat zijn verder de ervaringen met het produceren/copieëren van Audio CD's met Risc OS? Kan dat 'on the fly'?

alledrie van:

Henk Huinen
henkhuinen@beeldwerk.demon.nl
http://www.beeldwerk.demon.nl

Antwoord:
Ik kreeg de laatste tijd nogal wat vraagjes over het filteren van mail en het opbergen van binnenkomende mailtjes in 'n (lokale) newsgroup. Nu had ik ooit zelf ook al 'ns zoiets geprobeerd, maar tot resultaten

kwam het nooit. Tot een paar dagen terug. Toen waren er wel resultaten. Op dit moment filter ik alle binnenkomende mail van ezines, mailing listen e.d. en zet ze in een passende locale newsgroup.

Daartoe heb ik de groep 'riscysite' in het leven geroepen, met als onderverdelingen 'acornfan' (voor de Acorn Mailing List, zoals deze ontstond na het Acorn-debacle), 'acornisten' (voor de mailing list waarin je nu zelf leest), 'local' (voor eigen tests en opbergen van waardevolle berichten) en 'webdingen' (voor het ezine Webbedingetjes van Paul van Zwieten).

Dit werkt echt perfect! Tevens heb ik per mailing list een aparte User ingesteld en deze op zijn eigen newsgroup aangesloten. De hoofd-User, Ab, is aangesloten op *alle* newsgroups en kan dus ook alles lezen en er als 'Ab' ook op antwoorden. Maar die specifieke Users kunnen uiteraard ook lezen in hun newsgroups, en tevens antwoorden met eventueel apart aangemaakte headers en signatures .

Hoe gaat dat nu in zijn werk?
Eigenlijk bloedsimpel.
Open via het configuratie-window het window 'News setup'.
Klik hierin het menu op en kies de onderste optie: 'Create group'.
Ga opzij met de muis en vul dan een naam in zoals bijv. "lokaal.acornisten", druk op 'Enter' en je nieuwe groep wordt aangemaakt.
Na het saven van deze configuratie (met Adjust, dan blijft het venster open) kun je die group gebruiken.
Door op 'View all' te klikken kun je hem terugvinden in de lijst newsgroups en je erop abonneren ('Subscribe').
Doe je dit, dan staat de nieuwe groep bij de andere newsgroups in het window van 'News setup'.
Selekteer deze groep. Via de menu-keus 'Group>Edit' kom je in een edit-window, waar je dan het vakje 'Local newsgroup only' aan moet klikken en de uitwis-termijn ('Expiry') kunt instellen vanaf '1 dag' tot 'nooit'.
Sluit het window 'News setup' en klik op 'Save' in het configuratie-window.
De lokale nieuwsgroep(en) is/zijn nu aangemaakt en kunnen volledig gebruikt worden. Iedere reeds bestaande of nog in te stellen 'User' kan zich er nu reeds op abonneren, alhoewel er voorlopig uit zichzelf nooit wat in zal komen.

Maar dit laatste is op te lossen:
Open via het configuratie-window het window 'Mail setup' en klik hier op 'Mail aliases/filters'.
Klik op 'Add'.
Achter 'Addressed to' vul je je eigen email-adres in TOT AAN het apestaartje, het voorste gedeelte van je volledige email-adres dus.
Achter 'Remailed to' klik je 'Local newsgroup' aan.
In het veld eronder klik je het menu op, waarin nu je nieuwe lokale nieuwsgroepen te vinden zijn.
Als voorbeeld neem ik maar even het filteren van Acornisten Mailing-list berichten naar een lokale nieuwsgroep, de groep 'lokaal.acornisten' (of hoe je deze dan ook genoemd mag hebben).
Klik dus deze nieuwsgroep aan.

Dan moet het feitelijke filter in werking worden gesteld:
Klik op 'Filter mail' (het window wordt nu groter).
Klik de optie 'Headers' aan en kies uit het menu de optie '"From""Sender" "Reply-to"'.
Typ in het veld eronder de filter-tekst, nl: "acornistenlist@riscysite.demon.nl"
Zorg als laatste ervoor dat 'Then: Remail to above recipients list' is aangeklikt.
Klik nu op 'Set'.
Klik op 'Save' in het configuratie-window en sluit de hele zaak.

Vanaf nu komt je mail van deze lijst binnen in je eigen lokale nieuwsgroep, kun je per thread ordenen en gewoon op de oude vertrouwde wijze antwoorden. Op deze manier kun je - na wat geëxperimenteer - geweldig handige filtertjes opzetten voor vrijwel elke situatie. Filters kun je eindeloos aanmaken, je bent dus niet beperkt tot vier of vijf of zo, zoals bij sommige mailers.

Nieuwe 'Users' aanmaken is ook erg handig, zeker wanneer je een Demon account hebt. Maar zelfs als je dit niet hebt is met een goed ingesteld filter - of meerdere indien nodig - bepaalde post bewust alleen bij die ene 'User' af te leveren. Je kunt dus echt zoveel postbussen (zie 'n 'User' maar als zodanig) aanmaken als je wilt, met voor iedere user speciale headers en afwijkende X-headers, maar ook speciale signatures. Mijn user 'Acornist' heeft bijvoorbeeld standaard de 'Return-to:' en 'Reply-to:' headers er al bij staan. Van X-headers kun je maken wat je wilt, doe maar 'ns Ctrl-H in een bericht van de lijst en kijk hoe die van mij er uitzien.

Veel succes (van mijn user 'Acornist'),

Ab Steeman
ab@riscysite.demon.nl