Model-B emulator van Tom Seddon
uitgeprobeerd en ingeklopt door Janny Looyenga

De vorige keer kreeg u - als alles in orde bevonden was - het volgende beeld op uw beeldscherm:

BBC Emulator 32k
Emulator DFFS
Basic
>
Caps Lock                Teletext mode

Wat er op het scherm voorbij flitst en te zien is, is (zoals al eerder genoemd) afhankelijk van de configuratie. Daarvoor hebben we het file BBC.CFG nodig.

Configuratie.

Wat is er o.a. in het configuratie file te zetten? Er staan 15 roms ter beschikking. De eerste is bedoeld voor het gekozen besturings-systeem; die wordt automatisch in bank 15 gezet, de volgende in bank 14 en zo aflopend.

OS=os12.rom
ROM=dffs.bin (filing system support rom)
ROM=basic2.rom

De rest is naar keuze. U zou zelfs uw favoriete tekstverwerker van toen (View, Wordwise+) weer kunnen gebruiken. De Rom-image moet natuurlijk wel op schijf (en in de directory) aanwezig zijn met de juiste benaming! Een rom wordt 'schrijfbaar' gemaakt door er R: voor te zetten.

Een rom die leeg moet blijven kunt u leeg laten door alleen ROM= in te geven.

Geluid uit/aan
0=geen, 1=Adlib.
Standaard is 0.
Sound=0

ShiftBreak Actie
0=shift+break -> auto-boot
1=shift+break -> normale boot
Standaard is 0
ShiftBreakAction=0

VideoMode 0 t/m 3.
0: 640x400 (de beste toepassing)
1: 640x480 (Super-CinemaScope-View)
2: 800x600 (aanbevolen maar langzaam)
3: 640x350 (niet gegarandeerd te werken)
Standaard is 0
VideoMode=0
Mode 0 t/m 7.
Standaard is 7 (Teletext mode).
(Dit is te zien in de rechter 
benedenhoek van het scherm).
Startupmode=7

CapsLock/NumLock aan of uit.
(Dit is te zien in de linker 
benedenhoek van het scherm).
NumLock is de geëmuleerde ShiftLock.
<Ins is de geëmuleerde Copy toets>
MountImage=: add image
(hierover later meer)

De schijf (disk image).

Mocht u bij het zien van dit BBC scherm geneigd zijn een *CAT of *. in te tikken, dan zult u merken dat de toetsen ook geëmuleerd zijn en dat *CAT een foutmelding geeft: 'disc not mounted.' Er moet dus eerst een *MOUNT opdracht gegeven worden, dwz inlezen en onthouden van de gegevens. Behorend bij de Emulator in de Directory DISK staat het file (voorbeeld schijf) demodisk met 2 voorbeeld-programma's. Volgens aanwijzingen uit het DOC file zou je deze moeten kunnen aanspreken met *MOUNT DISK\DEMODISK 0. Echter bij al de geëmuleerde toetsen is geen \ =backslash te vinden! Daarom is het beter de demodisk te copiëren naar de directory waarin de emulator staat. Dan wordt met *MOUNT demodisk 0 (0 = gekozen drive nummer) de schijf geïnitialiseerd en kunt u *wel* door middel van een *CAT de inhoud van de

schijf (op drive 0) bekijken:

(no title)
Drive 0  	Option 0: off
Directory :0.$	Library: ???
002/032 files
MODE7DEMO 	Music(!)

Met CHAIN"MODE7DEMO" krijgt u een demo van de kleur- en grafische mogelijkheden in mode 7 te zien.

In het echt in kleur - mits natuurlijk gebruik makend van een kleurenmonitor...

Ook SHIFT/ CTRL + functietoets werkt, resp. voor kleur en grafiek. Net zo als bij een echte Beeb zijn er 4 drives aan te spreken. (0 t/m 3) Om nu het spreekwoord "gemak dient de mens" te gebruiken, in het config file kan deze *MOUNT <file> <drive> optie al ingevuld worden bij MountImage.

MountImage=: add image, waarbij voor de dubbele punt het drive-nummer gezet wordt en na de dubbele punt de naam van de image.
Dus bv.

MountImage=0:demodisk

MountImage=1:Ripton

Nu hoeft u na het opstarten van de BBC emulator niet meer de images te 'mounten' en kunt u door middel van *.0 of *.1 zien wat er op de schijf staat. Vergeet niet om -als u wilt stoppen- de disk weer te 'unmounten' met het commando *UNMOUNT <drivenr>, wat de opgeslagen gegevens weer wist. Met F12 (=Break toets) kunt u ook stoppen, soms na twee keer.

DFFS versus DFS

Het DFFS verschilt niet veel van het DFS (Disc Filing System). Ook hier bestaat een Directory alleen uit een enkele letter. Wat wel anders is, is dat een filenaam uit 15 karakters kan bestaan - bij het DFS uit 7. En extra in het geheel, dat er de bezette 'ruimte' getoond wordt (2 van 32 files).
Het *HELP commando geeft:

Emulator DFFS

DFS

UTILS

*HELP DFS of *HELP UTILS laat allerlei commando's zien.

Maar aangezien er nog steeds aan de Emulator wordt gewerkt, is er geen garantie op het werken ervan ... Kijk voor de nieuwste versie op Internet: The BBC lives! www.nvg.ntnu.no/bbc/emulators.html

Daar staat -behalve Emulatoren- ook ingepakte BBC software van diverse uitgevers, behalve Acornsoft (ivm copyright). Met behulp van Wsconv (te vinden bij de DFFS utilities) kunt u deze 'archive' software uit laten pakken naar een disk-image (de geëmuleerde schijf). Dconv converteert een DFS Disk Image (zoals gebruikt bij Beebem) naar een DFFS file. Mking maakt een nieuw DFFS diskimage aan.

Zie voor meer uitgebreide uitleg het BBC.DOC file.

Het afsluit menu.

Tijdens het gebruik van de Emulator kunt u op ieder gewenst moment een menu oproepen met de F11 toets. Het beeld vervaagt dan en er komt een grafisch menu tevoorschijn, wat met de muis bestuurd kan worden. Er zijn verschillende opties beschikbaar, waarvan ik alleen de al werkende zal noemen:

Save GIF screenshot =(formaat 640x512)
Power-on Reset =(meer bedoeld voor sommige Beeb-spellen - wist het geheugen en resets de hardware)
About this program =zegt genoeg.
Continue =doorgaan met waar je gebleven was.
Exit to DOS =terug naar DOS.
in deze versie werkt de combinatie End+PgDn ook nog

Als u tot het laatste besluit, krijgt u nog de kans:

Are you sure Yes/No ?

Yes:

Closing filing system...

BBC emulator v0.3 (djgpp v2 port)

copyright (C) 1996 by Tom Seddon

En bij het afsluiten van deze prachtige Model-B Emulator bedenk ik mij: de BBC - een Buitengewoon Bijzondere Computer - en dat istie (nog steeds)!