Reactie op reactie
van Henri Derksen, naar Hans Muyderman

Beste Hans, omdat jouw artikel bij ons insloeg als een bom, wil ik er toch op reageren. Je eerste twee alinea's spreken mij erg aan. Maar dan vervolg je: "... kreeg ik er toch niet het clubgevoel door." Het verbaast ons (ik heb het aan de regelmatige bezoekers van regio Oost gevraagd) dat je jouw commentaar wel in de *Asterisk publiceert, maar er op onze regio nooit over gepraat hebt.

Daarnaast vragen wij ons af wat dan volgens jou het clubgevoel wel zou moeten inhouden? Ik denk dat je toch moet beseffen dat de Big Ben Club voornamelijk een hobbyclub is. Daarnaast verbaast het ons ook, dat je ons beloofd had om enige hard- en software demo's te geven, en dat je daarna tot aan jouw artikel in de *Asterisk nooit meer iets van je hebt laten horen of zien. Vandaar dat je klaagzang bij ons insloeg als een bom, m.a.w. onredelijk.

Je hoeft overigens echt geen feeling met die oude achtbitters te hebben, maar daarom kun je die gebruikers daarvan toch wel in hun waarde laten? Ik ben ook niet zo'n Internet-mens, maar daarom gun ik anderen dat nog wel, en accepteer ik ook hun publicaties in het clubblad, stimuleer het zelfs. Sorry, maar ik denk dat je iedereen een plaatsje moet gunnen. De ene keer schrijft de ene categorie iets meer, de andere keer is het een andere groep. So what?

O.a. die werkgroepen krijgen mijns inziens te weinig aandacht. Dat mijn werk-groep-8bit artikel in 6pt werd weergeven, moet je aan de redacteur vragen. Elke werkgroep schrijft/schreef regelmatig artikelen in de *, zeer zeker vóór jouw tijd. De werkgroep genealogie heeft ook regelmatig 3 pagina's gevuld, maar daar hoor ik je niet over. Ik vind dat die gewoon geplaatst moeten blijven worden, net als de artikelen van de regio's etc. Daar is nu juist een clubblad voor. Als je je erover beklaagd had dat er 3 pagina's over de statuten 91 en het AR96 door mij (onterecht) waren gevuld, dan had ik je zondermeer gelijk gegeven. Die aankondiging had ook in 3 regels o.i.d. afgekund, sorry daarvoor. Iedereen maakt fouten, en hopelijk leren we daar allemaal van. Maar ik vind je kritiek op mijn oproep voor de werkgroep achtbitters nog steeds onterecht.

Dat plaatsen op een Acorn mailing list is een (ongevraagde) privé-activiteit van iemand die (toevallig) ook lid is. Ook ik was het daar absoluut niet mee eens en heb dat ook extra duidelijk laten merken, misschien heb je mijn berichten daarover ook nog gelezen? Je moet Big Ben Club zaken en privé-activiteiten duidelijk van elkaar gescheiden houden. De Big Ben Club was daar niet verantwoordelijk voor.

Ik ben het zeker met je eens dat passief lid zijn altijd mogelijk moet blijven, evenals het laten voortbestaan van de *Asterisk. Zie die discussie meer als een brainstorm (in een glas water) om tot een juist besluit te komen. Beter iets goed overwogen en besloten, dan niets overwogen en verkeerd besloten.

Tot ziens op een bijeenkomst, of via post, fax of mail, met vriendelijke groet van Henri Derksen.

(artikel door de redactie ingekort)