Klein redactioneel

De secretaris van de vereniging heeft de redactie o.a. de concept-notulen van de ALV van 26 september toegezonden. Omdat ze onverkort nogal omvangrijk zijn (4 pagina's) en bovendien voor een groot deel dezelfde informatie bevatten als het verhaal van Paul Porcelijn in de Asterisk 16.8, heb ik ze niet opgenomen. Uiteraard zijn ze wel via Aconet beschikbaar en via de secretaris.

Deze Asterisk is voor de verandering weer eens mudjevol, en ik moet zeggen dat het veel lekkerder werkt. Zelfs is er nog een bescheiden vulling over. En bovendien niet van het soort dat zich hieronder bevindt!

Groeten, Peter